English
Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας Τμήμα Τελωνείων Λογότυπο Τμήματος Τελωνείων
Φόντο Εικόνας

Αρχική Σελίδα | Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Συνδέσεις | Επικοινωνία
Ειδική Αναζήτηση             
ΕκτύπωσηΕκτύπωση
English
Πίσω στην προηγούμενη σελίδα
Οχήματα από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Με απαλλαγή από φόρους κατανάλωσης και ΦΠΑ

1. Τι είναι η απαλλαγή
2. Ενωσιακός χαρακτήρας του οχήματος
3. Μεταφορά συνήθους κατοικίας
4. Κύπριοι που επανέρχονται ή έρχονται για μόνιμη εγκατάσταση
5. Αλλοδαποί μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου
6. Πολύτεκνες οικογένειες
7. Πληροφορίες

1. Τι είναι η απαλλαγή

Ο όρος απαλλαγή από φόρους σημαίνει τη θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία και ανάλωση με μερική ή ολική απαλλαγή από φόρους κατανάλωσης, ανεξάρτητα από τη συνηθισμένη ταξινόμηση τους, νοουμένου ότι εισέρχονται στην Κύπρο υπό ορισμένες προϋποθέσεις και για καθορισμένους σκοπούς. Για την παραχώρηση της απαλλαγής πρέπει να υπάρχει νομική πρόνοια που να την προβλέπει.

Οι απαλλαγές παραχωρούνται σε μια πλειάδα αγαθών για διάφορους λόγους. Στο μέρος αυτό καλύπτεται μόνο η περίπτωση των απαλλαγών για ιδιωτικά μηχανοκίνητα οχήματα, που ενδιαφέρουν το ευρύ κοινό, όταν αυτά μεταφέρονται από άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Ενωσιακός χαρακτήρας του οχήματος

Προϊόντα που βρίσκονται σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή Ένωση διακινούνται από ένα κράτος μέλος σε ένα άλλο χωρίς την πληρωμή εισαγωγικού δασμού. Για να αποφευχθεί όμως η καταβολή του εισαγωγικού δασμού σε τέτοια περίπτωση, θα πρέπει να αποδειχθεί ο κοινοτικός χαρακτήρας των εμπορευμάτων. Αν μεταφέρετε στην Κύπρο από άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης όχημα για ιδιωτική χρήση, μπορείτε να αποδείξετε τον κοινοτικό χαρακτήρα του προσκομίζοντας:

· παραστατικό Τ2L ή Τ2LF για καινούριο ή μεταχειρισμένο όχημα· ή
· πινακίδες κυκλοφορίας και έγγραφο ταξινόμησης οχήματος κανονικής σειράς κυκλοφορίας άλλου κράτους μέλους για μεταχειρισμένο όχημα (δηλαδή το πιστοποιητικό εγγραφής του οχήματος).

Μπορείτε να προμηθευτείτε το παραστατικό Τ2L ή Τ2LF από το τελωνείο του άλλου κράτους μέλους ή τον προμηθευτή ή φορτωτή σας.

Αν δεν μπορέσετε να αποδείξετε τον κοινοτικό χαρακτήρα του οχήματος, τούτο θα θεωρηθεί ότι προέρχεται από τρίτη χώρα και ως εκ τούτου θα είναι πληρωτέος ο εισαγωγικός δασμός, επιπρόσθετα προς τους άλλους φόρους.

3. Μεταφορά συνήθους κατοικίας

Αν είστε κάτοικος άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχετε αποφασίσει να μεταφέρετε τη συνήθη κατοικία σας στην Κύπρο, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις δικαιούστε να μεταφέρετε τα προσωπικά σας είδη χωρίς να πληρώσετε φόρο κατανάλωσης και ΦΠΑ. Στο συνοπτικό οδηγό «Μεταφορά συνήθους κατοικίας» θα βρείτε όλες τις σχετικές πληροφορίες.

Αν στα προσωπικά σας αντικείμενα περιλαμβάνεται και μηχανοκίνητο όχημα, πρέπει να το δηλώσετε στο τελωνείο μέσα σε 24 ώρες από την ημερομηνία άφιξής του. Αν μεσολαβεί αργία ή Σαββατοκύριακο, η δήλωση πρέπει να γίνει την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την εκπνοή της προθεσμίας των 24 ωρών.

Για να μη στερηθείτε το όχημά σας μέχρι να υποβάλετε την αίτησή σας για την παραχώρηση της απαλλαγής και να πάρετε απάντηση, το όχημα μπορεί να σας παραχωρηθεί προσωρινά με το έντυπο Τελ.104Ο για ένα μήνα. Αντίγραφο του εντύπου Τελ.104Ο θα σας δοθεί από το τελωνείο και θα πρέπει να το έχετε συνεχώς μέσα στο αυτοκίνητό σας και να το παρουσιάσετε σε τελωνειακό ή αστυνομικό, εφόσον σας ζητηθεί.

Αίτηση για παραχώρηση απαλλαγής για το όχημά σας μπορεί να υποβληθεί σε οποιοδήποτε τελωνείο ή στο Αρχιτελωνείο. Αν πάρετε θετική απάντηση στην αίτησή σας, η διαδικασία δεν τελειώνει μέχρις εκεί. Θα πρέπει να συμπληρώσετε έντυπο ΕΔΕ. Αν δεν μπορείτε να τo συμπληρώσετε μόνος σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες εκτελωνιστή. Το ΕΔΕ μπορείτε να το καταθέσετε σε οποιοδήποτε τελωνειακό σταθμό. Μαζί με το ΕΔΕ θα πρέπει να παραδώσετε και το έντυπο Τελ.104Ο, το οποίο θα κρατήσει το Τελωνείο. Δε θα χρειαστεί να πληρώσετε φόρο κατανάλωσης ή ΦΠΑ. Το Τελωνείο θα σας εκδώσει το έντυπο Τελ.72Α που πρέπει να παρουσιάσετε στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα που αφορούν το όχημα και το ίδιο το όχημα για σκοπούς επιθεώρησης και εγγραφής του.

Αν η απάντηση του Τελωνείου στην αίτησή σας για την παραχώρηση της απαλλαγής για το όχημα είναι αρνητική, επειδή δεν πληροίτε τις προϋποθέσεις, έχετε τις εξής επιλογές:


  · να πληρώσετε το φόρο κατανάλωσης και ΦΠΑ (αν αυτός είναι πληρωτέος)·
  · να το εναποθέσετε σε αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης·
  · να το στείλετε σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης· ή
  · να το εξαγάγετε σε τρίτη χώρα.

Περισσότερες πληροφορίες για την πληρωμή φόρου κατανάλωσης και ΦΠΑ, δείτε τη σχετική σελίδα.

4. Κύπριοι που επανέρχονται ή έρχονται για μόνιμη εγκατάσταση - ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ

Η παραχώρηση αφορολόγητου οχήματος έχει καταργηθεί κατόπιν απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με το τροποποιητικό Διάταγμα ΚΔΠ 529/2011, το οποίο δημοσιεύθηκε στην ΕΕ της Δημοκρατίας αρ. 4538 στις 23/12/2011.

Τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα δύνανται να διεκδικήσουν απαλλαγή μόνο για το προσωπικό τους όχημα μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί μεταφοράς της συνήθους κατοικίας (βλ. παράγραφο 3).

5. Αλλοδαποί μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου - ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ

Η παραχώρηση αφορολόγητου οχήματος έχει καταργηθεί κατόπιν απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με το τροποποιητικό Διάταγμα ΚΔΠ 529/2011, το οποίο δημοσιεύθηκε στην ΕΕ της Δημοκρατίας αρ. 4538 στις 23/12/2011.

Τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα δύνανται να διεκδικήσουν απαλλαγή μόνο για το προσωπικό τους όχημα μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί μεταφοράς της συνήθους κατοικίας (βλ. παράγραφο 3).

6. Πολύτεκνες οικογένειες

6.1. Νομική πρόνοια

Το εδάφιο 14 της Κλάσης Ρ του Παραρτήματος Ι των περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Κατανάλωσης (Ατέλειες κατά την Εισαγωγή Εμπορευμάτων) Κανονισμών του 2004, ΚΔΠ 380/04.

6.2. Δικαιούχοι

Κάτω από τις προϋποθέσεις που αναγράφονται πιο κάτω, δικαιούστε απαλλαγή από φόρους κατανάλωσης, εάν είστε πολίτης της Δημοκρατίας και έχετε τέσσερα ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα και δεν σας έχει παραχωρηθεί η ειδική χορηγία για την αγορά οχήματος. Εξαρτώμενο θεωρείται ένα παιδί που είναι:


  · κάτω των 18 χρονών·
  · πάνω από 18 χρονών και είναι μαθητής ή σπουδάζει στην Κύπρο ή στο εξωτερικό·
  · πάνω από 18 χρονών και υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία στην Εθνική Φρουρά·
  · άγαμο και ανάπηρο, οποιασδήποτε ηλικίας, το οποίο δεν άσκησε το δικαίωμα του για απόκτηση άλλου αφορολόγητου οχήματος ή δεν έτυχε οικονομικής βοήθειας από το κράτος για την αγορά οχήματος.

6.3. Τι δικαιούστε
Δικαιούστε να ζητήσετε απαλλαγή από το φόρο κατανάλωσης για καινούργιο ή μεταχειρισμένο επιβατικό όχημα για τη μεταφορά έντεκα μέχρι δώδεκα προσώπων, συμπεριλαμβανομένου και του οδηγού. Αντί όμως της απαλλαγής, μπορείτε να διεκδικήσετε από το Υπουργείο Οικονομικών ειδική χορηγία για αγορά οχήματος.

6.4. Προϋποθέσεις για παραχώρηση της απαλλαγής

Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις, σάς παραχωρείται απαλλαγή για ένα μόνο όχημα για αποκλειστική χρήση από εσάς. Δεν επιτρέπεται η αντικατάστασή του με άλλο αφορολόγητο όχημα.

6.5. Διαδικασία παραχώρησης της απαλλαγής

Η απαλλαγή παραχωρείται μετά από σχετική αίτησή σας (δεν υπάρχει ειδικό έντυπο). Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί από εσάς προσωπικά στον Τομέα Απαλλαγών στο Τελωνείο Λευκωσίας στη διεύθυνση Αντρέα Κάρυου 1, στη βιομηχανική περιοχή Έγκωμης. Μαζί με την αίτηση πρέπει να προσκομίσετε και τα πιο κάτω αποδεικτικά στοιχεία:


  · πιστοποιητικό γάμου·
  · πιστοποιητικά γέννησης των παιδιών·
  · σε περίπτωση εξαρτωμένων άνω των 18 ετών δικαιολογητικά στοιχεία·
  · ταυτότητα Συνδέσμου Πολυτέκνων·
  · Κυπριακή άδεια οδηγού.
Αν πάρετε θετική απάντηση στην αίτησή σας, η διαδικασία δεν τελειώνει μέχρις εκεί. Θα πρέπει να συμπληρώσετε έντυπο ΕΔΕ. Αν δεν μπορείτε να το συμπληρώσετε μόνος σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες εκτελωνιστή. Το ΕΔΕ μπορείτε να το καταθέσετε σε οποιοδήποτε τελωνειακό σταθμό. Το τελωνείο θα σας εκδώσει το έντυπο Τελ.72Α που πρέπει να παρουσιάσετε στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα που αφορούν το όχημα και το ίδιο το όχημα για σκοπούς επιθεώρησης και εγγραφής του.

6.6. Όροι που πρέπει να τηρούνται μετά την απαλλαγή

Δεν μπορείτε να το πωλήσετε, δανείσετε, ενεχυριάσετε, ενοικιάσετε, εξαγάγετε, μεταβιβάσετε ή άλλως πως διαθέσετε χωρίς την προηγούμενη άδεια του Διευθυντή του Τμήματος Τελωνείων.

Παράβαση των όρων συνιστά αδίκημα για το οποίο προβλέπονται αυστηρές ποινές.

7. Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε γραπτώς στο Τμήμα Τελωνείων στη διεύθυνση:


Διευθύντρια,
Τμήμα Τελωνείων,
Γωνία Μιχαλάκη Καραολή και Γρηγόρη Αυξεντίου, Λευκωσία.
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αρχιτελωνείο
1440 Λευκωσία.

Αρ. φαξ: 22302031

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: headquarters@customs.mof.gov.cy

Προφορικά μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Κλάδο Απαλλαγών στα τηλέφωνα 22601657 και 22601658.
No documents found


Κάντε κλικ εδώ: Αρχή σελίδας

© 2006 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία, Υπουργείο Οικονομικών

Τμήμα Τελωνείων
Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου | Αποποίηση | Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου | Προστασία Προσωπικών Δεδομένων