English
Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας Τμήμα Τελωνείων Λογότυπο Τμήματος Τελωνείων

Αρχική Σελίδα | Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Συνδέσεις | Επικοινωνία
Ειδική Αναζήτηση             
Το Τμήμα μας - Παγκόσμια ημέρα τελωνείων - 2016
ΕκτύπωσηΕκτύπωση
English
Πίσω στην προηγούμενη σελίδα
Παγκόσμια ημέρα τελωνείων - 2016

Ανακοίνωση Τύπου – Παγκόσμια Ημέρα Τελωνείων 2016


«Ηλεκτρονικά Τελωνεία» -«Προοδευτική Εμπλοκή».

Από τις αρχές του 21ου αιώνα, τα Τελωνεία έχουν εισέλθει σε μια ραγδαία πορεία μετάβασης από τη γραφειοκρατία που εξαρτάται από το χαρτί, σε πορεία αυτοματοποίησης και εκσυγχρονισμού. Η αύξηση του παγκόσμιου εμπορίου και οι συνεχείς εξελίξεις στην τεχνολογία της πληροφορικής και της επικοινωνίας αποτελούν βασικούς άξονες ανάπτυξης. Παράλληλα όμως δεν αποκλείουν την εμφάνιση νέων μορφών απάτης. Η παγκοσμιοποίηση στις συναλλαγές αυξάνει την πολυπλοκότητα της λειτουργίας της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Θέτοντας ως στόχο την προσαρμογή με το ολοένα μεταβαλλόμενο οικονομικό γίγνεσθαι, τα Τελωνεία αναβαθμίζουν και αναπτύσσουν νέα συστήματα και πρακτικές, προχωρώντας στη νέα εποχή των
«Ηλεκτρονικών Τελωνείων».

Με τα πιο πάνω δεδομένα, η 26 Ιανουαρίου 2016, Παγκόσμια Μέρα Τελωνείων,
θα είναι αφιερωμένη στα «Ηλεκτρονικά Τελωνεία», κάτω από το σύνθημα «Προοδευτική Εμπλοκή».

Ο όρος
«Ηλεκτρονικά Τελωνεία» αναφέρεται σε οποιαδήποτε αυτοματοποιημένη ή ηλεκτρονικής φύσης ενέργεια, η οποία συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα, αλλά και τον συντονισμό των τελωνειακών δραστηριοτήτων. Η τεχνολογία της πληροφορικής και της επικοινωνίας αποτελούν την πρωταρχική μέθοδο επικοινωνίας με κάθε γωνιά του πλανήτη.

Η νέα αυτή εποχή επιβάλλει μια «Προοδευτική Εμπλοκή» εκ μέρους των Τελωνειακών Διοικήσεων η οποία συνίσταται στην ενδυνάμωση της ικανότητας τους να επικοινωνούν τόσο μεταξύ τους, όσο και με τους εργασιακούς τους εταίρους, να διευκολύνουν τον τελωνισμό των εμπορευμάτων, να λαμβάνουν και να ανταλλάσσουν πληροφορίες, να διαχειρίζονται τα σύνορα, να συντονίζουν τις ενέργειες επιβολής του νόμου και να προωθούν τη διαφάνεια. Πιο συγκεκριμένα, είναι δυνατόν να λειτουργούν στα Τελωνεία συστήματα που να επιτρέπουν την ηλεκτρονική υποβολή των διασαφήσεων, την αξιολόγηση και την επεξεργασία τους, τη διαχείριση του κινδύνου, την ολοκλήρωση της διαδικασίας τελωνισμού καθώς και τη λειτουργία Ενιαίας Θυρίδας, που αποτελεί σημαντική καινοτομία για τη διευκόλυνση του εμπορίου. Η τεχνολογία της πληροφορικής και της επικοινωνίας έχει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο για την υλοποίηση των Ηλεκτρονικών συστημάτων που μπορεί να επιφέρουν τα πιο κάτω θετικά αποτελέσματα για τα Τελωνεία:
  · Απλοποίηση και επιτάχυνση στις διαδικασίες τελωνισμού και τη μείωση του διοικητικού κόστους

  · Μεγαλύτερη αξιοπιστία, λιγότερη ταλαιπωρία και χαμηλότερο κόστος

  · Διασφάλιση αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος έλεγχου

  · Αναβάθμιση της έρευνας και της ικανότητας εντοπισμού νέων μορφών απάτης και διαχείρισης κινδύνου

  · Βελτίωση του συντονισμού και της συνεργασίας των τελωνειακών διοικήσεων και των εργασιακών εταίρων

  · Αυξημένα επίπεδα διαφάνειας στις κανονιστικές διαδικασίες και στη λήψη αποφάσεων

  · Αξιολόγηση των τελωνειακών διαδικασιών με τη χρήση δεικτών απόδοσης

  · Υιοθέτηση και εφαρμογή αναβαθμισμένων μεθόδων μάθησης και επιμόρφωσης τόσο του προσωπικού όσο και των εργασιακών εταίρωνΈχοντας υπόψη όλα τα πιο πάνω δεδομένα, επιβάλλεται η δημιουργία ενός ηλεκτρονικού περιβάλλοντος με πλήρη απεξάρτηση από το χαρτί καθώς και η υιοθέτηση μιας φιλοσοφίας – κουλτούρας η οποία συμβάλλει σ’ ένα ευρύτερο άνοιγμα και διαφάνεια του Δημόσιου Τομέα.

Τα Τελωνεία εργάζονται συντονισμένα και στοχευμένα προς την επίτευξη των πιο πάνω αποτελεσμάτων, για την υλοποίηση των διαχρονικών τους στόχων, που δεν είναι άλλοι από τη διαφύλαξη των δημοσίων εσόδων, τη διευκόλυνση του νόμιμου εμπορίου και την ασφάλεια και προστασία της κοινωνίας.

Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα Τελωνείων πραγματοποιήθηκε αγιασμός στο Αρχιτελωνείο. Περισσότερα...No documents found


Αρχή σελίδας

© 2006 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία, Υπουργείο Οικονομικών

Τμήμα Τελωνείων
Αρχική Σελίδα | Δήλωση Προσβασιμότητας | Αποποίηση | Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου | Προστασία Προσωπικών Δεδομένων