English
Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας Τμήμα Τελωνείων Λογότυπο Τμήματος Τελωνείων
Φόντο Εικόνας

Αρχική Σελίδα | Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Συνδέσεις | Επικοινωνία
Ειδική Αναζήτηση             
ΕκτύπωσηΕκτύπωση
English
Πίσω στην προηγούμενη σελίδα
Απαγορεύσεις και περιορισμοί - Απαγορεύσεις κατά την εισαγωγή

Κατά την εισαγωγή εμπορευμάτων προερχόμενα από τρίτες χώρες (μη κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης) που προορίζονται για ελεύθερη κυκλοφορία και ανάλωση, ισχύουν οι ακόλουθες απαγορεύσεις:

Περιγραφή αγαθών
Αρμόδια Αρχή
  Αισχρά θέματα και αντικείμενα όπως π.χ. βιντεοκασέτες, DVD (ψηφιακοί δίσκοι), φιλμ, βιβλία, περιοδικά κ.α.
Αστυνομία
  Αντικείμενα που είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για θανατική ποινή, για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία (Παράρτημα ΙΙ Καν. 1236/2005 π.χ. αγχόνες και λαιμητόμοι, ηλεκτρικές καρέκλες και θάλαμοι αερίων για την εκτέλεση των ανθρώπων, αντικείμενα σχεδιασμένα για την καταστολή ανθρώπων)

  Σημείωση: Η εισαγωγή και η εξαγωγή τους απαγορεύεται εκτός εάν δοθεί σχετική έγκριση εισαγωγής ή εξαγωγής από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού που είναι η αρμόδια αρχή, για σκοπούς δημόσιας έκθεσης σε μουσεία λόγω της ιστορικής τους σημασίας.
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
  Αυτόματες μηχανές πώλησης καπνού (τσιγάρων, πούρων κ.λ.π).
Υπουργείο Υγείας
  Γούνα γάτας και σκύλου και προϊόντα που περιέχουν τέτοια γούνα.
Κτηνιατρικές Υπηρεσίες
  Δίκοπα (αμφίστομα) μαχαίρια ή με μηχανισμό

  Σημείωση: Εξαιρούνται από την κατηγορία «αμφίστομο μαχαίρι» τα ακόλουθα: όταν προορίζεται από την κατασκευή του για σκοπούς διακόσμησης, όταν έχει από τη φύση του συλλεκτικό ή αρχαιολογικό χαρακτήρα, όταν προορίζεται από την κατασκευή του ή λόγω της φύσης του για οικιακή, επαγγελματική, εκπαιδευτική, αθλητική χρήση ή για σκοπούς θήρας ή αλιείας ή για άλλη συναφή χρήση. Νοείται ότι η εισαγωγή ξίφους επιτρέπεται χωρίς την προσκόμιση οποιασδήποτε ειδικής άδειας, νοουμένου ότι περιλαμβάνεται στις προαναφερθείσες περιπτώσεις και ανεξάρτητα αν προέρχεται από κράτος μέλος ή μη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αστυνομία
  Είδη που χρησιμοποιούνται για παράνομο κυνήγι θηράματος και άγριων πτηνών όπως δίχτυα, ιξόβεργα κ.λ.π.
Τμήμα Περιβάλλοντος και Ταμείο Θήρας
  Εμπορεύματα που παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (απομιμήσεις/πειρατικά είδη)
Τμήμα Τελωνείων
  Εμπορεύματα που φορτώνονται ή έχουν προέλευση από χώρες στις οποίες έχει επιβληθεί απαγόρευση (embargo) από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και από την Ευρωπαϊκή Ένωση π.χ. το Ιράκ, η Λιβερία, η Σιέρα Λεόνε, η Σομαλία και το Σουδάν κ.α.
Υπουργείο Εξωτερικών
  Εμπορεύματα που δεν φέρουν τη σήμανση «CE» δηλαδή τη μοναδική σήμανση συμμόρφωσης που δείχνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με την κοινοτική νομοθεσία εναρμόνισης. Με τη σήμανση αυτή δηλώνεται ότι το προϊόν συμμορφώνεται προς τις εφαρμοστέες απαιτήσεις της κοινοτικής νομοθεσίας εναρμόνισης, η οποία προβλέπει την επίθεση της σήμανσης/ακρωνυμίου «CE».
Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών
  Εμπορεύματα που αφορούν χημικά, ουσίες και παρασκευάσματα π.χ. διελδρίνη, χλωρδάνιο, αλδρίνη

  Σημείωση: Ο Κανονισμός με αρ. 689/2008/ΕΚ (REACH) σχετικά με τις εισαγωγές και εξαγωγές επικίνδυνων χημικών ουσιών καθορίζει

  (α) στο Παράρτημα V συγκεκριμένες ουσίες, των οποίων η εισαγωγή και η εξαγωγή απαγορεύεται και,

  (β) στο Παράρτημα Ι χημικές ουσίες, των οποίων η εξαγωγή ελέγχεται (μέσω συγκεκριμένης διαδικασίας του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας και ανάλογα με τη χώρα εξαγωγής).

Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
  Εμπορεύματα (ζωικά) που έχουν σχέση με μεταδοτικές ασθένειες ζώων π.χ. αφθώδης πυρετός πουλερικών, κλασική πανώλη χοίρων, σπογγώδη εγκεφαλοπάθεια των βοοειδών
Κτηνιατρικές Υπηρεσίες
  Ηλεκτρονικά τσιγάρα

  Σημείωση: Απαγορεύονται οι διασυνοριακές εξ αποστάσεως πωλήσεις στους καταναλωτές, με εξαίρεση τους εμπορευόμενους (για εμπορικό σκοπό).

  [Βάσει των άρθρων 20 και 22(8) των περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Κανονισμών του 2017]
Υγειονομικές Υπηρεσίες
Ηλεκτρονικά τσιγάρα- Περιέκτες αναπλήρωσης

Σημείωση: Απαγορεύονται οι διασυνοριακές εξ αποστάσεως πωλήσεις στους καταναλωτές, με εξαίρεση τους εμπορευόμενους (για εμπορικό σκοπό).
  [Σύμφωνα με το άρθρο 2(17) της οδηγίας 2014/40/ΕΕ, περιέκτης αναπλήρωσης είναι δοχείο που περιέχει υγρό στο οποίο περιέχει νικοτίνη, το οποίο μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί για να επαναπληρώσει το ηλεκτρονικό τσιγάρο]
Υγειονομικές Υπηρεσίες
  Ιπτάμενα Φαναράκια (Sky Lanterns)
Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών
  Λαχεία

  Σημείωση: (εκτός των λαχείων που εισάγονται με άδεια του Υπουργού Οικονομικών, για παράδειγμα οποιοδήποτε λαχείο που οργανώνεται και διεξάγεται αυτό για λογαριασμό του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου ή για σκοπό εξεύρεσης χρημάτων για την ανέγερση ή επισκευή εκκλησίας ή τεμένους ή δημόσιου νοσοκομείου ή για οποιοδήποτε άλλο αγαθοεργό σκοπό).

Υπουργείο Οικονομικών
  Κάνναβης Παράγωγα

  προϊόντα δευτερογενούς παραγωγής, που προέρχονται από διαφορετικής φύσης προϊόντα πρωτογενούς παραγωγής μετά από μεταποίηση ή επεξεργασία και περιλαμβάνει τις ίνες και τα υπολείμματα της επεξεργασίας της κάνναβης, το λάδι και το αλεύρι από τους σπόρους της κάνναβης, κάνναβη σε τρόφιμα και ποτά ή άλλα παράγωγα της κάνναβης.

Αρχηγός Αστυνομίας
  Καπνικά προϊόντα

  Σημείωση: Απαγορεύονται οι διασυνοριακές εξ αποστάσεως πωλήσεις στους καταναλωτές, με εξαίρεση τους εμπορευόμενους (για εμπορικό σκοπό).

  [Βάσει του άρθρου 20 των περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Κανονισμών του 2017]
Υγειονομικές Υπηρεσίες
  Μηχανές τυχερών παιχνιδιών, όπως μηχανές τύπου πόκερ, με αγώνες δρόμου, με φρουτάκια, μπίνγκο, γερανό κ.α.
Αστυνομία
  Ναρκωτικά, ψυχότροπες ουσίες και άλλα ελεγχόμενα φάρμακα
Αστυνομία και Υπουργείο Υγείας
  Όπλο που προκαλεί σοκ και αναισθητοποίηση (Shock stun gun)
Αστυνομία
  Πλαστά χαρτονομίσματα
Αστυνομία
  Πυρηνικά, χημικά, τοξικά, βιολογικά όπλα, είδη και συναφείς ουσίες
Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
  Πυροβόλα και μη πυροβόλα όπλα, όπως εκρηκτικοί στρατιωτικοί μηχανισμοί και εκτοξευτές, αυτόματα πυροβόλα όπλα, πυρομαχικά, μακρύκαννα ημιαυτόματα ή επαναληπτικά πυροβόλα όπλα σύμφωνα με το Πρώτο Παράρτημα του “Περί Πυροβόλων και Μη Πυροβόλων όπλων Νόμου” αρ. 113(I)/ 2004, όπως έχει τροποποιηθεί και σύμφωνα με τους σχετικούς Κανονισμούς.

  Σημείωση: Εξαίρεση από την απαγόρευση των πυροβόλων και μη πυροβόλων όπλων:

  Απόκτηση, κατοχή ή μεταφορά πυροβόλων όπλων και πυρομαχικών της κατηγορίας Γ π.χ. μακρύκαννα επαναληπτικά πυροβόλα όπλα εκτός από εκείνα που αναφέρονται στην κατηγορία Β6, μακρύκαννα πυροβόλα όπλα μιας βολής με αυλακωτή κάννη κ.α. που χρησιμοποιούνται ως κυνηγετικά ή αεροβόλα διαμετρήματος πέραν των 4.5 χιλιοστομέτρων και των προσαρτημάτων τους. Η απαγόρευση τυγχάνει εξαίρεσης εάν με βάση την τελωνειακή νομοθεσία γίνεται δήλωση για τα υπό αναφορά όπλα, πυρομαχικά και προσαρτήματά τους ότι για εμπορικούς σκοπούς διενεργούνται οι πράξεις:

  (α) μεταφέρονται από άλλο κράτος μέλος με σκοπό μόνο τη μεταφορά σε άλλο κράτος μέλος ή εξάγονται, και

  (β) εισάγονται με σκοπό μόνο τη μεταφορά σε κράτος μέλος ή επανεξάγονται.

  Θα εφαρμόζεται η εξαίρεση της απαγόρευσης νοουμένου ότι μέχρι τη μεταφορά των υπό αναφορά όπλων, πυρομαχικών και προσαρτημάτων τους σε κράτος μέλος ή την εξαγωγή ή την επανεξαγωγή τους, θα παραδίδονται σε αποθήκες προσωρινής εναπόθεσης εντός λιμανιού ή αεροδρομίου της Δημοκρατίας ή θα αποθηκεύονται σε εγκεκριμένες αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης, υπό τους όρους και τη διαδικασία που καθορίζει ο Διευθυντής Τμήματος Τελωνείων.

Αστυνομία και Τμήμα Τελωνείων
  Πυροβόλα, μη πυροβόλα και συλλεκτικά όπλα, μέρη αυτών και πυρομαχικά
  Σημείωση: Απαγορεύεται η εξ’ αποστάσεως αγορά, με εξαίρεση τους οπλοπώλες (για εμπορικό σκοπό)

  [Βάσει του άρθρου 7(Ι) του περί Πυροβόλων Όπλων Νόμου, αρ.113(Ι)/2004]
Αστυνομία
  Σιγαστήρες ή νυκτερινά δίοπτρα ή σκοπευτικά όργανα τύπου Laser

  Σημείωση: απαγορεύεται εκτός από τις περιπτώσεις που δίνεται άδεια από τον Αρχηγό Αστυνομίας.

Αστυνομία
  Φαντεζί (novelty) αναπτήρες
Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών
No documents found


Κάντε κλικ εδώ: Αρχή σελίδας

© 2006 - 2022 Κυπριακή Δημοκρατία, Υπουργείο Οικονομικών

Τμήμα Τελωνείων
Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου | Αποποίηση | Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου | Προστασία Προσωπικών Δεδομένων