English
Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας Τμήμα Τελωνείων Λογότυπο Τμήματος Τελωνείων

Αρχική Σελίδα | Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Συνδέσεις | Επικοινωνία
Ειδική Αναζήτηση             
Ανακοινώσεις
ΕκτύπωσηΕκτύπωση
English
Πίσω στην προηγούμενη σελίδα
Υποχρεωτική eAFA - Ειδησεογραφικό άρθρο

Συνοπτική παρουσίαση:

Οι κάτοχοι δικαιωμάτων και οι αντιπρόσωποί τους καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις παρέμβασης στα τελωνεία μόνο ηλεκτρονικά (eAFA) μέσω της IP Enforcement Portal (IPEP) [διαδικτυακής πύλης για την επιβολή των ΔΔΙ] ή μέσω των εθνικών πυλών στη Γερμανία, την Ιταλία και την Ισπανία. Οι πύλες αυτές καθίστανται τα μόνα σημεία για την υποβολή και τη διαχείριση των AFA (δηλαδή για την τροποποίηση, την παράταση ή την ανάκληση των AFA), αντικαθιστώντας τα έγχαρτα έντυπα.


Πλήρες κείμενο:

Στην ΕΕ, εάν επιθυμείτε τα τελωνεία να διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στην προστασία των δικαιωμάτων σας στα σύνορα της ΕΕ δεσμεύοντας τα εμπορεύματα για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες ότι παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ), πρέπει πρώτα να υποβάλετε τελωνειακή αίτηση παρέμβασης (AFA).
Το άρθρο 5 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 608/2013 σχετικά με την τελωνειακή επιβολή των ΔΔΙ προβλέπει ότι «Όταν υπάρχουν διαθέσιμα μηχανογραφημένα συστήματα για την παραλαβή και την επεξεργασία αιτήσεων, οι αιτήσεις και τα συνημμένα έγγραφα υποβάλλονται με τη χρησιμοποίηση τεχνικών ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδομένων.»

Από τις 13 Δεκεμβρίου 2021, οι κάτοχοι δικαιωμάτων και οι αντιπρόσωποί τους μπορούν να χρησιμοποιούν την IP Enforcement Portal (IPEP) ή αντίστοιχες εθνικές πύλες, οι οποίες είναι πλήρως ενσωματωμένες στο σύστημα πληροφοριών κατά της παραποίησης/απομίμησης και της πειρατείας (COPIS) για την υποβολή ηλεκτρονικών AFA (eAFA) στα τελωνεία.

Η COPIS παραμένει η κεντρική βάση δεδομένων της ΕΕ, η οποία είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της ορθής συνεργασίας μεταξύ των τελωνειακών αρχών και της Επιτροπής στο πλαίσιο της τελωνειακής επιβολής των ΔΔΙ. Παρέχει τη δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με αποφάσεις για τις AFA και τις τελωνειακές δεσμεύσεις εμπορευμάτων για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες ότι παραβιάζουν ΔΔΙ.

Η IPEP είναι η πλατφόρμα της ΕΕ η οποία συνδράμει τους κατόχους ΔΔΙ στην υποβολή και τη διαχείριση των AFA καθώς και στον χειρισμό συναφών ζητημάτων που σχετίζονται με την επιβολή των ΔΔΙ και στα 27 κράτη μέλη. Τρία κράτη μέλη (Γερμανία, Ιταλία και Ισπανία) έχουν αναπτύξει δικές τους πύλες συναλλασσομένων.
Οι κάτοχοι δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που δεν έχουν ακόμη αρχίσει να χρησιμοποιούν τις πύλες συναλλασσομένων για την καταχώριση των AFA θα πρέπει να το πράξουν κατά τους επόμενους μήνες.
Βρισκόμαστε τώρα στο τέλος της μεταβατικής φάσης, κατά την οποία εξακολουθούν να γίνονται δεκτές οι AFA σε έντυπη μορφή από τα κράτη μέλη. Το 2024 η φάση αυτή θα λήξει και στη συνέχεια δεν θα γίνονται πλέον δεκτές έντυπες AFA. Η ακριβής ημερομηνία το 2024 θα κοινοποιηθεί αργότερα, λίγους μήνες πριν καταστεί υποχρεωτική η υποβολή eAFA.

Πώς μπορούν οι κάτοχοι δικαιωμάτων να έχουν πρόσβαση στην IP Enforcement Portal;

Για την υποβολή και τη διαχείριση των AFA στην IPEP, οι κάτοχοι δικαιωμάτων ή οι νόμιμοι αντιπρόσωποί τους μπορούν να έχουν πρόσβαση στην IPEP χρησιμοποιώντας είτε τα διαπιστευτήριά τους IPEP είτε τα διαπιστευτήριά τους για την τελωνειακή πύλη συναλλασσομένων της ΕΕ (UUM/DS).

Για να ζητήσουν τη δημιουργία λογαριασμού στην IPEP, οι κάτοχοι δικαιωμάτων πρέπει να αναφέρουν εδώ έγκυρο εμπορικό σήμα ή σχέδιο ή υπόδειγμα της ΕΕ βάσει του οποίου ζητείται ο λογαριασμός.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο πρόσβασης στην IPEP θα βρείτε εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εθνικές πύλες θα βρείτε κατωτέρω:

Γερμανία

Ιταλία

Ισπανία

Τι ισχύει για τους νόμιμους αντιπροσώπους;
Οι νόμιμοι αντιπρόσωποι μπορούν επίσης να ζητήσουν λογαριασμό εξ ονόματος των κατόχων δικαιωμάτων.
Μπορούν να έχουν πρόσβαση στην IPEP χρησιμοποιώντας λογαριασμό «νόμιμου αντιπροσώπου» που δημιουργείται μέσω λογαριασμού πελάτη (κατόχου δικαιωμάτων). Ο νόμιμος αντιπρόσωπος μπορεί επίσης να διαχειρίζεται πολλαπλούς λογαριασμούς κατόχων δικαιωμάτων (εδώ θα βρείτε λεπτομερείς οδηγίες για τους νόμιμους αντιπροσώπους).

Συνολική διαχείριση AFA μέσω της IPEP
Με την υποχρεωτική eAFA, οι κάτοχοι δικαιωμάτων θα είναι σε θέση να διαχειρίζονται τις AFA τους μέσω της IPEP, η οποία είναι συνδεδεμένη με το COPIS όπου αποθηκεύονται οι πληροφορίες.
Όταν συνδεθούν στον λογαριασμό τους IPEP, θα μπορούν, μέσω των αριθμών EORI, να βλέπουν τις AFA τους που θα ανακτώνται από το COPIS.

Για να διευκολυνθεί η ομαλή μετάβαση της IPEP community, η αρχική σελίδα της IP Enforcement Portal επικαιροποιήθηκε ώστε να περιλαμβάνει εργαλειοθήκη eAFA με συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό. Για τυχόν ερωτήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα IPEP στη διεύθυνση ipenforcementportal@euipo.europa.eu.No documents found


Αρχή σελίδας

© 2006 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία, Υπουργείο Οικονομικών

Τμήμα Τελωνείων
Αρχική Σελίδα | Δήλωση Προσβασιμότητας | Αποποίηση | Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου | Προστασία Προσωπικών Δεδομένων