English
Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας Τμήμα Τελωνείων Λογότυπο Τμήματος Τελωνείων

Αρχική Σελίδα | Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Συνδέσεις | Επικοινωνία
Ειδική Αναζήτηση             
Φόροι Κατανάλωσης - Γενικές Πληροφορίες
ΕκτύπωσηΕκτύπωση
English
Πίσω στην προηγούμενη σελίδα
Γενικές Πληροφορίες

1. Εισαγωγή
2. Νομικές πρόνοιες
3. Ορισμοί
4.Προϊόντα στα οποία επιβάλλεται φόρος κατανάλωσης και οι συντελεστές τους
5.Διακίνηση εναρμονισμένων προϊόντων
6. Πότε καθίσταται απαιτητός ο φόρος κατανάλωσης
7. Απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης
8. Επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης
9. Επικοινωνία

1. Εισαγωγή
Στα πλαίσια της εναρμόνισης της με το κοινοτικό κεκτημένο στον τομέα των φόρων κατανάλωσης η Κύπρος έχει επιβάλει συντελεστές ειδικών φόρων κατανάλωσης σε ορισμένα προϊόντα που καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.). Επίσης έχει υιοθετήσει κανόνες που αφορούν την κατοχή, κυκλοφορία και έλεγχο των προϊόντων που υπόκεινται σε φόρους κατανάλωσης και διακινούνται μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε. Σκοπός των κανόνων αυτών είναι η μεγιστοποίηση της εφαρμογής και επιβολής των φόρων κατανάλωσης στο κράτος μέλος όπου αυτοί οφείλονται. Επιπρόσθετα έχει επιβάλει με εθνική νομοθεσία φόρους κατανάλωσης σε μια ομάδα άλλων προϊόντων.

2. Νομικές πρόνοιες


3. Ορισμοί
Για σκοπούς του παρόντος κειμένου:

«εγγεγραμμένος αποστολέας»: σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο είναι εγγεγραμμένο στο «Μητρώο Δεδομένων» SEED και έχει άδεια από τη Διευθύντρια του Τμήματος Τελωνείων, στο πλαίσιο των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων, μόνο να αποστέλλει εναρμονισμένα προϊόντα υπό καθεστώς αναστολής, χωρίς δηλ. να έχει καταβληθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης σε διάφορους προορισμούς κατόπιν της θέσης τους σε ελεύθερη κυκλοφορία (βλ. 5.3.1.1).
Η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία προσδίδει κοινοτικό χαρακτήρα στα μη κοινοτικά εμπορεύματα (π.χ. όταν προέρχονται από τρίτες χώρες), αφού καταβληθούν οι οφειλόμενοι δασμοί και εφαρμοστούν τα μέτρα εμπορικής πολιτικής που προβλέπονται για την εισαγωγή τους, π.χ. προσκόμιση άδειας εισαγωγής.

«εγγεγραμμένος παραλήπτης» σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο είναι εγγεγραμμένο στο «Μητρώο Δεδομένων» SEED και έχει άδεια από τη Διευθύντρια του Τμήματος Τελωνείων στο πλαίσιο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του να παραλαμβάνει (δεν μπορεί ούτε να κατέχει ούτε να αποστέλλει) εναρμονισμένα εμπορεύματα που προέρχονται από άλλο κράτος μέλος και διακινούνται υπό καθεστώς αναστολής με την υποχρέωση καταβολής του οφειλόμενου ειδικού φόρου κατανάλωσης κατά την παραλαβή τους και το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την άφιξή τους·

Για τον «εγγεγραμμένο παραλήπτη που παραλαμβάνει μόνο περιστασιακά» εναρμονισμένα προϊόντα, η άδεια που αναφέρεται πιο πάνω περιορίζεται σε συγκεκριμένη ποσότητα εναρμονισμένων προϊόντων, σε ένα μόνο αποστολέα και σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Ο Διευθυντής δύναται να περιορίζει την άδεια αυτή για μία μόνο διακίνηση·

«εγκεκριμένος αποθηκευτής» σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο είναι εγγεγραμμένο στο «Μητρώο Δεδομένων» SEED και έχει άδεια από τη Διευθύντρια του Τμήματος Τελωνείων στο πλαίσιο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του να παράγει, να μεταποιεί, να κατέχει, να παραλαμβάνει ή να αποστέλλει εναρμονισμένα εμπορεύματα που τελούν υπό καθεστώς αναστολής, και βρίσκονται σε φορολογική αποθήκη·

«φορολογική αποθήκη» σημαίνει κάθε υποστατικό, το οποίο ο Διευθυντής Τμήματος Τελωνείων μετά από γραπτή αίτηση του ενδιαφερομένου προσώπου εγκρίνει υπό όρους και προϋποθέσεις, όπου παράγονται, μεταποιούνται, κατέχονται, παραλαμβάνονται, ή αποστέλλονται από τον εγκεκριμένο αποθηκευτή στο πλαίσιο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του εναρμονισμένα προϊόντα που τελούν υπό καθεστώς αναστολής·

«καθεστώς αναστολής» σημαίνει το φορολογικό καθεστώς που εφαρμόζεται στην παραγωγή, τη μεταποίηση, την κατοχή ή την διακίνηση των εναρμονισμένων προϊόντων, τα οποία δεν καλύπτονται από κάποια τελωνειακή διαδικασία αναστολής ή τελωνειακό καθεστώς αναστολής π.χ. από διαδικασία σχετική με την είσοδο των προϊόντων σε ελεύθερη ζώνη ή την τελωνειακή αποταμίευση, αλλά τελούν υπό αναστολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης.

4. Προϊόντα στα οποία επιβάλλεται ο φόρος κατανάλωσης και οι συντελεστές τους

Με βάση το κοινοτικό κεκτημένο η Κύπρος έχει υιοθετήσει συντελεστές ειδικών φόρων κατανάλωσης στις ακόλουθες κατηγορίες προϊόντων, τα οποία ονομάζονται «εναρμονισμένα», ανεξάρτητα αν αυτά παράγονται στη Δημοκρατία, μεταφέρονται από άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε., ή εισάγονται από τρίτες χώρες:


Τα πιο πάνω προϊόντα καθορίζονται στα Μέρη ΙΧ, Χ και ΧΙ αντίστοιχα του περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμου, αρ. 91(Ι)/2004. Επιπρόσθετα, ο πιο πάνω νόμος περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με την επιβολή και είσπραξη φόρων κατανάλωσης σε «άλλα προϊόντα», όπως π.χ. καπνιστό σολομό και οξύρρυγχο, χαβιάρι, κρύσταλλα, μερικά είδη από πορσελάνη, υγρό για χρήση σε ηλεκτρονικό τσιγάρο ανεξάρτητα εάν αυτό περιέχει νικοτίνη, όπως αυτά καθορίζονται στο Μέρος ΧΙΙ του περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμου, αρ. 91(Ι)/2004, για τα οποία δεν απαιτείται οποιαδήποτε εναρμόνιση με το κοινοτικό κεκτημένο.

Οι φορολογικοί συντελεστές των προϊόντων που επιβαρύνονται με φόρους κατανάλωσης, αναφέρονται στα παραρτήματα Πρώτο, Δεύτερο, Τρίτο και Τέταρτο του πιο πάνω νόμου.

5. Διακίνηση εναρμονισμένων προϊόντων

5.1. Εναρμονισμένα προϊόντα που προέρχονται από κράτη μέλη, τα οποία τελούν υπό καθεστώς αναστολής του ειδικού φόρου κατανάλωσης

Πέραν της υιοθέτησης των φορολογικών συντελεστών που απαιτούνται από την Ε.Ε., η Κύπρος μέσω και των σχετικών αδειών που παραχωρούνται από τη Διευθύντρια Τμήματος Τελωνείων έχει εξασφαλίσει την εφαρμογή εναρμονισμένων κανόνων για την κατοχή, κυκλοφορία και έλεγχο των προϊόντων που υπόκεινται στους φόρους αυτούς και διακινούνται μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε.

Οι άδειες αυτές αφορούν τόσο την ιδιότητα των προσώπων που εμπλέκονται στην αποστολή ή παραλαβή προς ή από κράτος μέλος της Ε.Ε. εναρμονισμένων προϊόντων που τελούν υπό καθεστώς αναστολής, όσο και των υποστατικών στα οποία θα παραλαμβάνονται ή από τα οποία θα αποστέλλονται τα υπό αναφορά προϊόντα.

5.1.1. Περιστασιακή παραλαβή εναρμονισμένων προϊόντων

Εάν επιθυμείτε την περιστασιακή παραλαβή εναρμονισμένων προϊόντων και άμεση καταβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης, θα πρέπει να υποβάλετε στο Τελωνείο της Επαρχίας, στην οποία βρίσκεται η έδρα της επιχείρησής σας προτού αποσταλούν τα εμπορεύματα σχετική δήλωση στο έντυπο Φ.Κ.28 για να σας παραχωρηθεί άδεια εγγεγραμμένου παραλήπτη που παραλαμβάνει μόνο περιστασιακά εναρμονισμένα προϊόντα και να καταθέσετε εγγύηση για την καταβολή των αναλογούντων φόρων. Οι οφειλόμενοι φόροι θα πρέπει να καταβάλλονται κατά την παραλαβή των προϊόντων και το αργότερο την επόμενη εργάσιμη μέρα από την άφιξη τους. Οι όροι και προϋποθέσεις παραχώρησης της άδειας περιλαμβάνονται στην ΚΔΠ 314/2010.

5.1.2. Συχνή παραλαβή εναρμονισμένων προϊόντων

Εάν επιθυμείτε τη συχνή παραλαβή εναρμονισμένων προϊόντων και άμεση καταβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης, θα πρέπει να υποβάλετε στο Τελωνείο της Επαρχίας, στην οποία βρίσκεται η έδρα της επιχείρησής σας προτού αποσταλούν τα εμπορεύματα γραπτή αίτηση στο έντυπο Φ.Κ.27 για να σας παραχωρηθεί άδεια εγγεγραμμένου παραλήπτη που δεν παραλαμβάνει περιστασιακά εναρμονισμένα προϊόντα και να καταθέσετε εγγύηση για την καταβολή των αναλογούντων φόρων. Οι οφειλόμενοι φόροι θα πρέπει να καταβάλλονται κατά την παραλαβή των προϊόντων και το αργότερο την επόμενη εργάσιμη μέρα από την άφιξη τους. Οι όροι και προϋποθέσεις παραχώρησης της άδειας περιλαμβάνονται στην ΚΔΠ 313/2010 .

5.1.3. Αναστολή της καταβολής του ειδικού φόρου κατανάλωσης

Εάν επιθυμείτε την παραλαβή, παραγωγή, μεταποίηση, κατοχή, ή αποστολή εναρμονισμένων προϊόντων με αναστολή της καταβολής του ειδικού φόρου κατανάλωσης, θα πρέπει να υποβάλετε γραπτή αίτηση στη Διευθύντρια του Τμήματος Τελωνείων στο έντυπο Φ.Κ.2 για χορήγηση άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή. Οι όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση της άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή περιλαμβάνονται στην ΚΔΠ 312/2010. Τέτοια αίτηση μπορείτε να υποβάλετε, εφόσον κατέχετε ή χρησιμοποιείτε φορολογική αποθήκη στην οποία να αποθηκευθούν τα εμπορεύματα. Για έγκριση φορολογικής αποθήκης θα πρέπει να υποβάλετε αίτηση στο έντυπο Φ.Κ.1 στον Ανώτερο Τελωνειακό Λειτουργό του Τελωνείου της Επαρχίας στην οποία βρίσκονται τα υποστατικά που θα χρησιμοποιηθούν ως φορολογική αποθήκη. Οι όροι, προϋποθέσεις και υποχρεώσεις έκδοσης άδειας για λειτουργία φορολογικής αποθήκης περιλαμβάνονται στην ΚΔΠ 311/2010. Εάν επιθυμείτε μόνο να αποθηκεύετε και να κατέχετε εναρμονισμένα προϊόντα, μπορείτε να το πράξετε στη δική σας φορολογική αποθήκη ή, εφόσον εγκριθείτε από τη Διευθύντρια, σε άλλη εγκεκριμένη φορολογική αποθήκη ως αποθηκευτής-χρήστης.

Εναρμονισμένα προϊόντα που βρίσκονται σε καθεστώς αναστολής μπορούν να αποσταλούν σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. είτε από εγκεκριμένο αποθηκευτή είτε από εγγεγραμμένο αποστολέα ο οποίος πρέπει να εγκριθεί από τη Διευθύντρια, αφού υποβάλει αίτηση επί του εντύπου Φ.Κ.29 και οφείλει να συμμορφώνεται με τους όρους και υποχρεώσεις που καθορίζονται από την ΚΔΠ 315/2010.

Είναι απαραίτητο όπως οι φορολογικές αποθήκες και τα πρόσωπα που εμπλέκονται στη διακίνηση των εμπορευμάτων εντός της Ε.Ε. (παραλήπτης, αποστολέας, αποθηκευτής) είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα του κράτους μέλους στο οποίο έχουν την έδρα της επιχείρησης τους (αρχείο δεδομένων SEED). Με βάση το αρχείο αυτό γίνεται ανταλλαγή πληροφοριών και παρέχεται η δυνατότητα επαλήθευσης των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο αρχείο, με σκοπό:

 • τη νόμιμη διακίνηση των εναρμονισμένων προϊόντων· και
 • την καταπολέμηση της απάτης και λαθρεμπορίας που λαμβάνει χώρα κατά την ενδοκοινοτική διακίνηση των εναρμονισμένων προϊόντων.

Με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, η Ε.Ε. έχει προχωρήσει στη δημιουργία ενός ηλεκτρονικού συστήματος παρακολούθησης και ελέγχου της διακίνησης των εναρμονισμένων προϊόντων (Excise Movement and Control System), το οποίο είναι γνωστό ως EMCS και έχει τεθεί σε εφαρμογή την 1η Απριλίου 2010.
Στα πλαίσια του συστήματος αυτού, οι οικονομικοί φορείς που εμπλέκονται στην ενδοκοινοτική διακίνηση των εναρμονισμένων προϊόντων υποβάλλουν στις αρμόδιες Αρχές των κρατών μελών το ηλεκτρονικό Διοικητικό Έγγραφο ώστε να δίνεται η δυνατότητα στα κράτη μέλη να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο τις διακινήσεις αυτές και να μειώνονται οι κίνδυνοι απάτης.
Ωφέλεια προκύπτει και για τους οικονομικούς φορείς γιατί με την έγκαιρη εκκαθάριση της διακίνησης που επιφέρει το σύστημα, αποδεσμεύονται έγκαιρα και οι εγγυήσεις που καλύπτουν τις διακινήσεις.

Σημειώνεται ότι στα πλαίσια εφαρμογής της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και της εναρμονιστικής νομοθεσίας (Νόμος 76(Ι)/2010 περί της Ελευθερίας Εγκατάστασης Παρόχων Υπηρεσιών και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Υπηρεσιών), το Τμήμα Τελωνείων για σκοπούς απλοποίησης των διαδικασιών και της διοικητικής συνεργασίας που απαιτείται για την εξέταση αιτήματος από εγκεκριμένους αποθηκευτές, εγγεγραμμένους παραλήπτες ή εγγεγραμμένους αποστολείς για δραστηριοποίηση σε άλλο κράτος μέλος, μπορεί, μέσω του συστήματος ΙΜΙ, να ζητήσει και να πάρει πληροφορίες που αφορούν το εν λόγω αίτημα από την Αρμόδια Αρχή άλλου κράτους μέλους, στην οποία έχει δηλώσει ότι είναι εγγεγραμμένο μέλος.

Τα υποκείμενα των δεδομένων δικαιούνται να ασκήσουν το δικαίωμα πρόσβασης τους σε δεδομένα που τους αφορούν στο ΙΜΙ, καθώς και το δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών ή ελλιπών δεδομένων και της διαγραφής δεδομένων που υποβλήθηκαν παράνομα σε επεξεργασία, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του ΙΜΙ μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://ec.europa.eu/imi-net ή να συνδεθείτε μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού http://www.mcit.gov.cy.


5.1.3.1. Παραγωγή ή αποθήκευση εναρμονισμένων προϊόντων

Εάν επιθυμείτε την παραγωγή ή αποθήκευση εναρμονισμένων προϊόντων, θα πρέπει να κατέχετε άδεια εγκεκριμένου αποθηκευτή και ο χώρος να είναι εγκεκριμένος ως φορολογική αποθήκη και να κατέχετε άδεια ανάλογα με το είδος του προϊόντος το οποίο θα παράγετε ή αποθηκεύετε.

Πιο κάτω παρατίθενται τα είδη αδειών παραγωγής ή αποθήκευσης εναρμονισμένων προϊόντων, σχετικές συνοπτικές πληροφορίες, τα έντυπα που πρέπει να υποβληθούν και η νομοθεσία που τις διέπει.

5.1.3.1.1. Ενεργειακά προϊόντα

5.1.3.1.1.1. Άδεια λειτουργίας φορολογικής αποθήκης ενεργειακών προϊόντων υποκατάστατων τους

Εάν επιθυμείτε να σας παραχωρηθεί η πιο πάνω άδεια, θα πρέπει να υποβάλετε αίτηση στο έντυπο Φ.Κ.1. Η άδεια παραχωρείται από τη Διευθύντρια του Τμήματος Τελωνείων υπό όρους και προϋποθέσεις που διέπονται από την ΚΔΠ 311/2010 για παραχώρηση άδειας φορολογικής αποθήκης καθώς και από την ΚΔΠ 401/2004, η οποία αφορά τη λειτουργία φορολογικής αποθήκης ενεργειακών προϊόντων και υποκατάστατων τους (Φ.Α.Ε.Π.Υ).

Ως κάτοχος Φ.Α.Ε.Π.Υ μπορείτε να διενεργείτε πράξεις επί ενεργειακών προϊόντων που βρίσκονται υπό καθεστώς αναστολής, υπό όρους και προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στην ΚΔΠ 408/2004.

Οι καταμετρήσεις ενεργειακών προϊόντων υγρής, χύμα μορφής (in bulk) σε δεξαμενές ή δοχεία ή για εξακρίβωση αποθέματος αναφέρονται στην ΚΔΠ 409/2004.

Ο χρωματισμός και η ιχνηθέτηση του πετρελαίου θέρμανσης και πετρελαίου για βιομηχανικές χρήσεις αναφέρονται στην ΚΔΠ 800/2004.

5.1.3.1.1.2. Άδεια εγκεκριμένου αποθηκευτή ενεργειακών προϊόντων και υποκατάστατων αυτών

Εάν επιθυμείτε να σας παραχωρηθεί η πιο πάνω άδεια, θα πρέπει να υποβάλετε αίτηση στο έντυπο Φ.Κ.2. Η άδεια παραχωρείται από τη Διευθύντρια του Τμήματος Τελωνείων υπό όρους και προϋποθέσεις που διέπονται από την ΚΔΠ 312/2010 για παραχώρηση άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή, καθώς και από την ΚΔΠ 404/2004 η οποία αφορά την άδεια εγκεκριμένου αποθηκευτή ενεργειακών προϊόντων και υποκατάστατων αυτών (Ε.Α.Ε.Π.Υ.).

Ως κάτοχος άδειας Ε.Α.Ε.Π.Υ. μπορείτε να:

 • παραδίδετε ενεργειακά προϊόντα υπό όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται στην ΚΔΠ 410/2004και
 • να παραλαμβάνετε ενεργειακά προϊόντα σε υγρή χύμα μορφή (in bulk) σύμφωνα με την ΚΔΠ 411/2004.

5.1.3.1.1.3. Άδεια λειτουργίας υποστατικού παραγωγής ενεργειακών προϊόντων και υποκατάστατων αυτών εκτός καθεστώτος αναστολής

Εάν επιθυμείτε να σας παραχωρηθεί η πιο πάνω άδεια, θα πρέπει να υποβάλετε αίτηση στο έντυπο Φ.Κ.12. Η άδεια παραχωρείται από τη Διευθύντρια του Τμήματος Τελωνείων υπό όρους και προϋποθέσεις που διέπονται από την ΚΔΠ 407/2004 .

Η άδεια παραχωρείται για τις πιο κάτω δραστηριότητες:

 • για τη παραγωγή, μεταποίηση, ανάμειξη∙
 • για την παραλαβή πρώτων υλών από Ε.Ε. και τρίτες χώρες∙
 • για τις παραδόσεις στην Ε.Ε. επεξεργασμένων πρώτων υλών ή παράγωγων προϊόντων∙
 • για πληρωμή φόρου μέσω ακαθάριστου λογαριασμού πληρωμών∙
 • για αφορολόγητες παραδόσεις σε δικαιούχα πρόσωπα∙
 • για απαλλαγή πληρωμής του ειδικού φόρου κατανάλωσης∙
 • για παράγωγα προϊόντα.

5.1.3.1.1.4. Άδεια λειτουργίας ειδικής φορολογικής αποθήκης ναυτιλιακών καυσίμων

Εάν επιθυμείτε να σας παραχωρηθεί η πιο πάνω άδεια, θα πρέπει να κατέχετε κατάλληλο πλωτό μέσο, για το οποίο να έχετε εξασφαλίσει έγκριση από την Αρχή Λιμένων Κύπρου για χρησιμοποίηση του για σκοπούς πετρέλευσης.

Η αίτηση υποβάλλεται στο έντυπο Φ.Κ.1 για έγκριση του πλωτού μέσου ως φορολογικής αποθήκης. Η άδεια παραχωρείται από τη Διευθύντρια του Τμήματος Τελωνείων υπό όρους και προϋποθέσεις που διέπονται από την ΚΔΠ 311/2010 για παραχώρηση άδειας για φορολογική αποθήκη, την ΚΔΠ 401/2004, η οποία αφορά τη λειτουργία φορολογικής αποθήκης ενεργειακών προϊόντων και υποκατάστατών τους καθώς και από την ΚΔΠ 402/2004, η οποία αφορά τη λειτουργία ειδικής φορολογικής αποθήκης ναυτιλιακών καυσίμων (Ε.Φ.Α.Ν.Κ).

Ο χρωματισμός και η ιχνηθέτηση του ναυτιλιακού πετρελαίου αναφέρονται στην ΚΔΠ 413/2004, όπως αυτή τροποποιήθηκε από την ΚΔΠ 801/2004.

5.1.3.1.1.5. Άδεια εγκεκριμένου αποθηκευτή ειδικής φορολογικής αποθήκης ναυτιλιακών καυσίμων

Εάν επιθυμείτε να σας παραχωρηθεί η πιο πάνω άδεια θα πρέπει:

 • να κατέχετε ειδική άδεια φορολογικής αποθήκης ναυτιλιακών καυσίμων (βλ. 5.1.3.1.1.4.) και
 • να έχετε εξασφαλίσει άδεια από την Αρχή Λιμένων για παροχή υπηρεσιών πετρέλευσης.

Η αίτηση υποβάλλεται στο έντυπο Φ.Κ.2. Η άδεια παραχωρείται από τη Διευθύντρια του Τμήματος Τελωνείων υπό όρους και προϋποθέσεις που διέπονται από την ΚΔΠ 312/2010 για παραχώρηση άδειας ως εγκεκριμένου αποθηκευτή, από την ΚΔΠ 404/2004, η οποία αφορά την άδεια εγκεκριμένου αποθηκευτή ενεργειακών προϊόντων και υποκατάστατων αυτών, καθώς και από την ΚΔΠ 403/2004, η οποία αφορά την άδεια εγκεκριμένου αποθηκευτή ειδικής φορολογικής αποθήκης ναυτιλιακών καυσίμων.

5.1.3.1.1.6. Άδεια εγκεκριμένου μεταπωλητή ναυτιλιακών καυσίμων

Εάν επιθυμείτε να σας παραχωρηθεί η πιο πάνω άδεια, θα πρέπει:

 • να κατέχετε ή χρησιμοποιείτε φορολογική αποθήκη ενεργειακών προϊόντων (βλ. 5.1.3.1.1.1.)∙
 • να έχετε εξασφαλίσει άδεια από την Αρχή Λιμένων για χρησιμοποίηση κατάλληλου πλωτού μέσου για σκοπούς πετρέλευσης.

Η άδεια παραχωρείται από τη Διευθύντρια του Τμήματος Τελωνείων μετά από αίτησή σας υπό όρους και προϋποθέσεις που διέπονται από την ΚΔΠ 416/2004, η οποία αφορά την άδεια εγκεκριμένου μεταπωλητή ναυτιλιακών καυσίμων.

5.1.3.1.1.7. Άδεια εγκεκριμένου μεταπωλητή χρωματισμένου πετρελαίου

Εάν επιθυμείτε να κατέχετε ή και να διαθέτετε χρωματισμένο πετρέλαιο για γεωργικούς σκοπούς, θα πρέπει να εξασφαλίσετε σχετική άδεια από τη Διευθύντρια του Τμήματος Τελωνείων. Η αίτηση υποβάλλεται στο έντυπο Φ.Κ.Π. 3. μέσω του Ανώτερου Τελωνειακού Λειτουργού του Τελωνείου της Επαρχίας στην οποία βρίσκονται τα υποστατικά σας. Η άδεια παραχωρείται από τη Διευθύντρια του Τμήματος Τελωνείων υπό όρους και προϋποθέσεις που διέπονται από την Κ.Δ.Π. 261/2017 (από 1/9/2017).

5.1.3.1.1.8. Παραγωγή βιοκαυσίμων

Εάν επιθυμείτε να παράγετε βιοκαύσιμα, πρέπει να εξασφαλίσετε σχετική άδεια από το Τμήμα Τελωνείων. Για να σας παραχωρηθεί η πιο πάνω άδεια, θα πρέπει:

 • να κατέχετε ή να χρησιμοποιείτε φορολογική αποθήκη∙
 • να κατέχετε άδεια εγκεκριμένου αποθηκευτή∙ και
 • να υποβάλετε δήλωση παραγωγής βιοκαυσίμων στο ειδικό προς το σκοπό αυτό έντυπο Φ.Κ.25.

Η άδεια παραχωρείται υπό όρους και προϋποθέσεις που διέπονται από την ΚΔΠ 311/2010 για παραχώρηση άδειας φορολογικής αποθήκης, από την ΚΔΠ 312/2010 για παραχώρηση άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή καθώς επίσης και από την ΚΔΠ 134/2007 που αφορά την παραγωγή βιοκαυσίμων.

Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί μέσω του προϊσταμένου του τελωνείου της επαρχίας στην οποία βρίσκονται τα υποστατικά στα οποία σκοπεύετε να παράγετε τα βιοκαύσιμα.

5.1.3.1.2. Αλκοόλη και αλκοολούχα ποτά

5.1.3.1.2.1. Άδεια κατασκευαστή μπίρας
Εάν επιθυμείτε να σας παραχωρηθεί η πιο πάνω άδεια, θα πρέπει να υποβάλετε αίτηση στο έντυπο Φ.Κ.10. Η άδεια παραχωρείται από τη Διευθύντρια του Τμήματος Τελωνείων υπό όρους και προϋποθέσεις που διέπονται από την Κ.Δ.Π. 311/2010 για παραχώρηση άδειας για φορολογική αποθήκη, την Κ.Δ.Π. 312/2010 για παραχώρηση άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή καθώς και την Κ.Δ.Π. 274/2004, η οποία αφορά την άδεια για την κατασκευή μπίρας και την έκδοση άδειας κατασκευαστή μπίρας.

5.1.3.1.2.2. Άδεια για την κατασκευή ή και εμφιάλωση ποτών (άδεια ποτοποιού)
Εάν επιθυμείτε να σας παραχωρηθεί η πιο πάνω άδεια, θα πρέπει να υποβάλετε αίτηση στο έντυπο Φ.Κ. 9. Η άδεια ποτοποιού διακρίνεται σε δύο τύπους:


  (α) σε άδεια Ποτοποιού Φορολογημένων Αποθεμάτων για κατασκευή και εμφιάλωση ποτών με χρήση φορολογημένης αιθυλικής αλκοόλης·

  (β) σε άδεια ποτοποιού για κατασκευή και εμφιάλωση ποτών με χρήση αφορολόγητης αιθυλικής αλκοόλης σε καθεστώς αναστολής.


Οι πιο πάνω άδειες παραχωρούνται από τη Διευθύντρια του Τμήματος Τελωνείων υπό όρους και προϋποθέσεις υπό όρους και προϋποθέσεις που διέπονται από την Κ.Δ.Π. 275/2004 και στην περίπτωση (β) και από τις Κ.Δ.Π. 311/2010 για παραχώρηση άδειας σύστασης και λειτουργίας φορολογικής αποθήκης και Κ.Δ.Π. 312/2010 για παραχώρηση άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή.

Ο ποτοποιός δύναται να εξουσιοδοτηθεί να πραγματοποιεί και τις πιο κάτω δραστηριότητες:
 • μετουσίωση αιθυλικής αλκοόλης (βλ. 5.1.3.1.2.5)∙
 • κατασκευή ενδιάμεσων προϊόντων∙

Σε περίπτωση που παράγονται ή/και εμφιαλώνονται ποτά για λογαριασμό τρίτου προσώπου τότε, τόσον ο ποτοποιός ή/και ο εμφιαλωτής όσο και το τρίτο πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου γίνεται η εμφιάλωση πρέπει να εξασφαλίσουν εκ των προτέρων την έγκριση της Διευθύντριας.

5.1.3.1.2.3. Αποθήκη ωρίμανσης

Εάν επιθυμείτε να σας παραχωρηθεί άδεια αποθήκης ωρίμανσης με σκοπό την παλαίωση της αιθυλικής αλκοόλης χωρίς την καταβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης, θα πρέπει να υποβάλετε αίτηση στο έντυπο Φ.Κ.11. Η άδεια θα σας παραχωρηθεί εάν κατέχετε άδεια οινοπνευματοποιού Α΄ ή Β΄ κατηγορίας ή ποτοποιού.

Η άδεια παραχωρείται από τη Διευθύντρια του Τμήματος Τελωνείων υπό όρους και προϋποθέσεις που διέπονται από την Κ.Δ.Π. 311/2010 για παραχώρηση άδειας σύστασης και λειτουργίας φορολογικής αποθήκης, την Κ.Δ.Π. 312/2010 για παραχώρηση άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή καθώς και από την Κ.Δ.Π. 272/2004, η οποία αφορά την έγκριση αποθήκης ωρίμανσης.
Η αποθήκη ωρίμανσης πρέπει να διαθέτει δοχεία αποθήκευσης χωρητικότητας τουλάχιστον 5.000 λίτρων.

5.1.3.1.2.4. Άδεια για την κατασκευή αιθυλικής αλκοόλης (άδεια οινοπνευματοποιού Α΄ κατηγορίας)

Για την κατασκευή αιθυλικής αλκοόλης χρειάζεται άδεια Οινοπνευματοποιού Α. Εάν επιθυμείτε να σας παραχωρηθεί η πιο πάνω άδεια, θα πρέπει να υποβάλετε αίτηση στο έντυπο Φ.Κ.8. Η άδεια παραχωρείται από τη Διευθύντρια του Τμήματος Τελωνείων υπό όρους και προϋποθέσεις που διέπονται από την Κ.Δ.Π. 311/2010 για παραχώρηση άδειας σύστασης και λειτουργίας φορολογικής αποθήκης, την Κ.Δ.Π. 312/2010 για παραχώρηση άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή καθώς και από την Κ.Δ.Π. 276/2004, η οποία αφορά την κατασκευή αιθυλικής αλκοόλης και την έκδοση άδειας οινοπνευματοποιού Α΄ κατηγορίας.
Ο οινοπνευματοποιός Α΄ κατηγορίας δύναται, μετά από γραπτή αίτηση να εξουσιοδοτηθεί υπό όρους, να προβαίνει σε:

 • ποτοποιία (βλ. 5.1.3.1.2.2)∙
 • μετουσίωση αιθυλικής αλκοόλης (βλ. 5.1.3.1.2.5)∙
 • διατήρηση αποθήκης ωρίμανσης (βλ. 5.1.3.1.2.3)∙
 • κατασκευή ζιβανίας (βλ. 5.1.3.1.2.7)∙
 • κατασκευή ενδιάμεσων ποτών (βλ. 5.1.3.1.2.8)∙

5.1.3.1.2.5. Άδεια μετουσίωσης αιθυλικής αλκοόλης

Για να σας παραχωρηθεί η άδεια μετουσιωτή θα πρέπει να υποβάλετε αίτηση στο έντυπο Φ.Κ. 13. Η άδεια παραχωρείται από τη Διευθύντρια του Τμήματος Τελωνείων υπό όρους και προϋποθέσεις που διέπονται από την Κ.Δ.Π. 432/2004.

Η άδεια μετουσιωτή διακρίνεται σε δύο τύπους:


  (α) σε άδεια μετουσιωτή φορολογημένων αποθεμάτων για κατασκευή μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης με χρήση φορολογημένης αιθυλικής αλκοόλης·

  (β) σε άδεια μετουσιωτή για κατασκευή μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης υπό καθεστώς αναστολής. Ο μετουσιωτής θα πρέπει να εξασφαλίσει άδεια από τη Διευθύντρια του Τμήματος Τελωνείων υπό όρους και προϋποθέσεις που διέπονται από την Κ.Δ.Π. 311/2010 για παραχώρηση άδειας σύστασης και λειτουργίας φορολογικής αποθήκης και την Κ.Δ.Π. 312/2010 για παραχώρηση άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή.


Τα είδη μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης και οι ουσίες που χρησιμοποιούνται στη μετουσίωση αναφέρονται στην Κ.Δ.Π. 448/2004, όπως αυτή τροποποιήθηκε από την Κ.Δ.Π. 642/2004.

5.1.3.1.2.6. Άδεια κατοχής και χρήσης απλού άμβυκα (καζανιού)

Εάν επιθυμείτε να σας παραχωρηθεί άδεια κατοχής και χρήσης απλού άμβυκα (καζανιού), θα πρέπει να υποβάλετε αίτηση στο έντυπο Φ.Κ. 15. Ο απλός άμβυκας θα χρησιμοποιείται για την παραγωγή αμπελοοινικού αποστάγματος με την πρωταρχική απόσταξη ζυμωθέντων σταφυλιών ή σταφίδας ή οποιωνδήποτε υπολειμμάτων αυτής.

Ο παραγωγός αμπελοοινικού αποστάγματος απαγορεύεται να το εμφιαλώνει, εκτός αν κατέχει ειδική άδεια από τη Διευθύντρια.

Η άδεια κατοχής και χρήσης απλού άμβυκα εκδίδεται στο έντυπο Φ.Κ. 16 από τη Διευθύντρια του Τμήματος Τελωνείων υπό όρους και προϋποθέσεις που διέπονται από την Κ.Δ.Π. 298/2005, η οποία αφορά την κατασκευή, κατοχή, χρήση, μεταφορά και διάθεση αμπελοοινικού αποστάγματος και την έκδοση άδειας κατοχής και χρήσης απλού άμβυκα. Ο κάτοχος της πιο πάνω άδειας υποχρεούται να διαθέτει το αμπελοοινικό απόσταγμα που θα παράγει μόνο σε αδειούχους οινοπνευματοποιούς Α΄ ή Β΄ κατηγορίας ή ποτοποιούς ή άλλον παραγωγό που έχει εξασφαλίσει άδεια εμφιάλωσής του από τη Διευθύντρια του Τμήματος Τελωνείων.

Η μεταφορά ή αποστολή αμπελοοινικού αποστάγματος πραγματοποιείται με τη συνοδεία του “Συνοδευτικού Δελτίου Αμπελοοινικού Αποστάγματος”, που είναι το έντυπο Φ.Κ.18.

5.1.3.1.2.7. Άδεια κατασκευαστή ζιβανίας

Εάν επιθυμείτε να σας παραχωρηθεί η πιο πάνω άδεια, θα πρέπει να υποβάλετε αίτηση στο έντυπο Φ.Κ. 19. Η άδεια κατασκευαστή ζιβανίας διακρίνεται σε δύο τύπους:


  (α) σε άδεια κατασκευαστή ζιβανίας φορολογημένων αποθεμάτων για κατασκευή και εμφιάλωση ζιβανίας·

  (β) σε άδεια κατασκευαστή ζιβανίας εγκεκριμένου αποθηκευτή για κατασκευή και εμφιάλωση ζιβανίας με χρήση αφορολόγητων αποθεμάτων.


Η άδεια παραχωρείται από τη Διευθύντρια του Τμήματος Τελωνείων υπό όρους και προϋποθέσεις που διέπονται από την Κ.Δ.Π. 311/2010 για παραχώρηση άδειας σύστασης και λειτουργίας φορολογικής αποθήκης, την Κ.Δ.Π. 312/2010 για παραχώρηση άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή καθώς και την Κ.Δ.Π. 313/2005, η οποία αφορά την κατασκευή ζιβανίας και την έκδοση άδειας κατασκευαστή ζιβανίας.

5.1.3.1.2.8 Άδεια κατασκευής ενδιάμεσων προϊόντων (π.χ. κουμανδαρίας) σε ειδική φορολογική αποθήκη

Εάν επιθυμείτε να σας παραχωρηθεί η πιο πάνω άδεια θα πρέπει να υποβάλετε γραπτή αίτηση στο έντυπο Φ.Κ. 26. τόσο για άδεια σύστασης και λειτουργίας ειδικής φορολογικής αποθήκης ενδιάμεσων προϊόντων όσο και για άδεια εγκεκριμένου αποθηκευτή.

Η άδεια παραχωρείται από τη Διευθύντρια του Τμήματος Τελωνείων σύμφωνα με τη γνωστοποίηση Κ.Δ.Π. 432/2007, Οι διατάξεις της γνωστοποίησης αυτής δεν εφαρμόζονται σε πρόσωπα τα οποία κατασκευάζουν ενδιάμεσα προϊόντα με βάση άλλη άδεια που κατέχουν η οποία εκδίδεται από τη Διευθύντρια, σύμφωνα με τις διατάξεις της περί φόρων κατανάλωσης νομοθεσίας π.χ. άδεια Οινοπνευματοποιού Α’ κατηγορίας.

5.1.3.1.3. Καπνικά προϊόντα

5.1.3.1.3.1. Άδεια βιομηχανοποίησης καπνού

Εάν επιθυμείτε να σας παραχωρηθεί η πιο πάνω άδεια θα πρέπει να υποβάλετε γραπτή αίτηση στο έντυπο Φ.Κ.22.

Η βιομηχανοποίηση γίνεται σε φορολογική αποθήκη από εγκεκριμένο αποθηκευτή ή σε ελεύθερη ζώνη ή σε ελεύθερη ζώνη ή σε ειδικά εγκεκριμένο από τη Διευθύντρια για το σκοπό αυτό υποστατικό, ανάλογα με την περίπτωση, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στην Κ.Δ.Π. 429/2005.

5.1.3.1.3.2. Άδεια εμπορίας ή πώλησης βιομηχανοποιημένου καπνού

Εάν επιθυμείτε να σας παραχωρηθεί η πιο πάνω άδεια, θα πρέπει να εξασφαλίσετε άδεια από την αρμόδια αρχή όπως καθορίζεται από την Κ.Δ.Π. 152/1968.

Η άδεια πώλησης, προσφοράς ή έκθεσης προς πώληση βιομηχανοποιημένου καπνού καθορίζει και το υποστατικό στο οποίο δυνατό να λάβει χώρα οποιαδήποτε από τις πράξεις αυτές.

5.1.3.1.3.3. Άδεια καλλιέργειας καπνού, εμπορίας και αποθήκης εγχώριου καπνού

Εάν επιθυμείτε να σας παραχωρηθεί άδεια να φυτεύετε ή να καλλιεργείτε καπνό στη Δημοκρατία, θα πρέπει να υποβάλετε αίτηση επί του εντύπου τελ. 81G.

Η άδεια παραχωρείται από τη Διευθύντρια του Τμήματος Τελωνείων υπό όρους και προϋποθέσεις που διέπονται από την Κ.Δ.Π. 174/1968.

Εάν επιθυμείτε να σας παραχωρηθεί άδεια εμπορίας και αποθήκης εγχώριου καπνού, θα πρέπει να εξασφαλίσετε άδεια εμπορίας εγχώριου καπνού σε υποστατικό εγκεκριμένο από τη Διευθύντρια του Τμήματος Τελωνείων. Η άδεια παραχωρείται υπό όρους και προϋποθέσεις που διέπονται από την Κ.Δ.Π. 174/1968.

5.1.3.2.1. Άδεια κατασκευαστή άλλων προϊόντων

Εάν επιθυμείτε να εξασφαλίσετε άδεια κατασκευαστή προϊόντων που υπόκεινται σε φόρους κατανάλωσης με βάση την εθνική νομοθεσία, θα πρέπει να υποβάλετε αίτηση στο έντυπο Φ.Κ. 6. Η άδεια παραχωρείται από τη Διευθύντρια του Τμήματος Τελωνείων υπό όρους και προϋποθέσεις που διέπονται από την Κ.Δ.Π. 273/2004, η οποία αφορά την κατασκευή, αποθήκευση και διάθεση προϊόντων του Τρίτου και Πέμπτου Παραρτήματος του περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμου του 2003, τα οποία έχουν αντικατασταθεί από το Δεύτερο και Τέταρτο Παράρτημα του Νόμου αρ. 91(Ι)/2004.

5.1.4 Ετήσια τέλη λειτουργίας

Οι κατασκευαστές προϊόντων που επιβαρύνονται με φόρους κατανάλωσης υπόκεινται στην καταβολή ετήσιων τελών, τα οποία, σύμφωνα με τον περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμο, αρ. 91(Ι) του 2004, καθορίζονται από τον Υπουργό Οικονομικών. Τα ισχύοντα ετήσια τέλη έχουν ως ακολούθως:

[εγκύκλιος ΕΕ "ΦΚ" (168), ημεροηνίας 12/10/2018]

Είδος τέλους
Ποσό σε €
Οινοπνευματοποιός Α΄
2.560
Οινοπνευματοποιό Α’ ο οποίος παράγει ή/και χρησιμοποιεί αιθυλική αλκοόλη για την κατασκευή αλκοολούχων ποτών, η οποία κατά τα τελευταία τρία έτη δεν υπερβαίνει τα 4.000 λίτρα άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης ετήσια
1.300
Οινοπνευματοποιός Β΄ και ποτοποιός
1.280
Κατασκευαστής μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης
170
Κατασκευαστής μπίρας
2.560
Κατασκευαστής ζιβανίας
256
Κατασκευαστής ενδιάμεσων προϊόντων
85
Κατασκευαστής προϊόντων που εμπίπτουν στον ορισμό αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών
854
Κατασκευαστής άλλων προϊόντων που υπόκεινται σε φόρους κατανάλωσης
1.280
Βιομηχανοποίηση καπνού
2.560
Εμπορίας ή πώλησης βιομηχανοποιημένου καπνού
51
Κατασκευαστής μπύρας μικρού ζυθοποιείου με ετήσια παραγωγή μπύρας μικρότερη του ενός εκατομμυρίου λίτρων
800
Κατασκευαστής υγρού για χρήση σε ηλεκτρονικά τσιγάρα
200
Ποτοποιός για την παραγωγή ή και εμφιάλωση αποκλειστικά και μόνο "ποτών παρασκευαζόμενων με ζύμωση εκτός από το κρασί και τη μπύρα"
300

5.1.5 Τέλη άδειας και ετήσια τέλη λειτουργίας φορολογικών αποθηκών

Για την σύσταση και λειτουργία φορολογικών αποθηκών έχουν καθοριστεί από τον Υπουργό Οικονομικών τα ακόλουθα τέλη έγκρισης και ετήσια τέλη λειτουργίας:

[εγκύκλιος ΕΕ "ΦΚ" (167), ημερομηνίας 12/10/2018]

Είδος τέλους
Ποσό σε €
Τέλος έγκρισης ειδικής φορολογικής αποθήκης κατασκευής ενδιάμεσων προϊόντων
€85
Ετήσιο τέλος λειτουργίας ειδικής φορολογικής αποθήκης κατασκευής ενδιάμεσων προϊόντων
€85
Τέλος έγκρισης φορολογικής αποθήκης παραγωγής οίνου
€300
Ετήσιο τέλος λειτουργίας φορολογικής αποθήκης παραγωγής οίνου
€300
Τέλος έγκρισης φορολογικής αποθήκης παραγωγής "ποτών παρασκευαζόμενων με ζύμωση εκτός από το κρασί και τη μπύρα"
€300
Ετήσιο τέλος λειτουργίας φορολογικής αποθήκης παραγωγής "ποτών παρασκευαζόμενων με ζύμωση εκτός από το κρασί και τη μπύρα"
€300
Τέλος έγκρισης φορολογικής αποθήκης παραγωγής βιοκαυσίμων
€427
Ετήσιο τέλος λειτουργίας φορολογικής αποθήκης παραγωγής βιοκαυσίμων
€427
Τέλος έγκρισης γενικής φορολογικής αποθήκης
€854
Ετήσιο τέλος λειτουργίας γενικής φορολογικής αποθήκης
€854
Τέλος έγκρισης ιδιωτικής φορολογικής αποθήκης
€1.700
Ετήσιο τέλος λειτουργίας ιδιωτικής φορολογικής αποθήκης
€1.700
Ετήσιο τέλος λειτουργίας πετρελαιοδεξαμενής (το τέλος καλύπτει τη λειτουργία της δεξαμενής ως φορολογικής αποθήκης ή/και αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης
€5.120
για κάθε δεξαμενή
Ετήσιο τέλος λειτουργίας πετρελαιοδεξαμενών στις εγκαταστάσεις των Αεροδρομίων Λάρνακας και Πάφου (το τέλος καλύπτει τη λειτουργία συμπλέγματος δεξαμενών ως φορολογικής αποθήκης ή/και αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης
€5.120
για κάθε σύμπλεγμα δεξαμενών
Ετήσιο τέλος λειτουργίας πετρελαιοδεξαμενών πλωτού μέσου (το τέλος καλύπτει τη λειτουργία των δεξαμενών του πλωτού μέσου ως φορολογικής αποθήκης ή/και αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης
€5.120
για κάθε πλωτό μέσο

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση έκδοσης άδειας μετά την 1η Ιανουαρίου ενός έτους τα τέλη λειτουργίας θα καταβάλλονται αναλογικά με ελάχιστο πληρωτέο τέλος τριών μηνών.

5.2. Εναρμονισμένα προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες

(α) Εάν επιθυμείτε την παραλαβή εναρμονισμένων προϊόντων με άμεση καταβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης, θα πρέπει κατά την εισαγωγή και προτού παραληφθούν να καταβληθούν οι αναλογούντες εισαγωγικοί δασμοί, οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης και ο ΦΠΑ με την κατάθεση διασάφησης για θέση σε ανάλωση.

(β) Εάν επιθυμείτε την παραλαβή εναρμονισμένων προϊόντων με αναστολή της καταβολής του ειδικού φόρου κατανάλωσης, εισαγωγικού δασμού και ΦΠΑ, θα πρέπει τα προϊόντα να τοποθετηθούν σε αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης. Εάν καταβληθεί ο εισαγωγικός δασμός κατά την εισαγωγή, ή ενόσω αυτά βρίσκονται σε αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης, τα προϊόντα τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία και μπορούν ακολούθως να αποθηκευτούν σε φορολογική αποθήκη.

5.3. Πως διακινούνται τα εναρμονισμένα και τα άλλα προϊόντα

5.3.1. Εάν εισέρχονται στη Δημοκρατία από άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. και δεν έχει καταβληθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης

5.3.1.1. Εναρμονισμένα προϊόντα

Για την εξασφάλιση των φόρων που αναλογούν σε προϊόντα που αποστέλλονται υπό καθεστώς αναστολής από τους κινδύνους καταστρατήγησης κατά την μεταφορά, παρέχονται εγγυήσεις που ισχύουν για όλα τα κράτη μέλη.

Τα πρόσωπα που διακινούν εμπορεύματα με βάση το καθεστώς αυτό πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα του κράτους μέλους στο οποίο έχουν την έδρα τους, ενώ η διακίνηση των εμπορευμάτων πραγματοποιείται υπό την κάλυψη ηλεκτρονικού διοικητικού εγγράφου.

Η διακίνηση των εναρμονισμένων προϊόντων γίνεται εντός του εδάφους της Κοινότητας, ακόμη και στην περίπτωση που αυτά διακινούνται μέσω τρίτης χώρας:


  (α) από μια φορολογική αποθήκη προς:

   (i) άλλη φορολογική αποθήκη·

    (ii) εγγεγραμμένο παραλήπτη·

    (iii) τόπο όπου τα εναρμονισμένα προϊόντα εξέρχονται από το έδαφος της Κοινότητας·

    (iv)παραλήπτη που ανήκει σε διπλωματικό ή προξενικό σώμα, στις ένοπλες δυνάμεις κράτους που συμμετέχει στη συνθήκη του Βορείου Ατλαντικού εκτός του κράτους εντός του οποίου είναι απαιτητός ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, σε αναγνωρισμένους από την Δημοκρατία διεθνείς οργανισμούς, στο Βρετανικό Στρατό που σταθμεύει στη Δημοκρατία και τέλος όταν η κατανάλωση των προϊόντων γίνεται στα πλαίσια συμφωνίας με Τρίτη χώρα.

  (β) από τον τόπο εισαγωγής προς οποιοδήποτε προορισμό που αναφέρεται στην παράγραφο (α) πιο πάνω, όταν τα προϊόντα αποστέλλονται από εγγεγραμμένο αποστολέα.

  Επίσης ο Διευθυντής μπορεί να επιτρέπει τη διακίνηση προς τόπο άμεσης παράδοσης που βρίσκεται στο έδαφος της Δημοκρατίας όταν ο τόπος αυτός έχει οριστεί από τον εγκεκριμένο αποθηκευτή στη Δημοκρατία ή από τον εγκεκριμένο παραλήπτη.


5.3.1.2. Άλλα προϊόντα

Όταν άλλα κοινοτικά προϊόντα που επιβαρύνονται με φόρο κατανάλωσης όπως αυτά καθορίζονται στο Τέταρτο Παράρτημα του περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμου αρ. 91(Ι)/2004 (πλην των καινούργιων μεταφορικών μέσων τα οποία δεν επιβαρύνονται με φόρους κατανάλωσης και αποκτώνται από μη υποκείμενα στο ΦΠΑ πρόσωπα) μεταφέρονται στη Δημοκρατία, θα πρέπει κατά την άφιξη τους να δηλωθούν στο Τελωνείο με την υποβολή, εις διπλούν, αίτησης βεβαίωσης κοινοτικού χαρακτήρα.

Εφόσον βεβαιωθεί ο κοινοτικός χαρακτήρας των προϊόντων θα πρέπει εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία βεβαίωσης του κοινοτικού χαρακτήρα να γίνει η τελική τελωνειακή διευθέτηση, δηλ. να πληρωθούν οι αναλογούντες φόροι ή να τοποθετηθούν σε αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης ή να αποσταλούν σε άλλο κράτος-μέλος ή να εξαχθούν.

Για την περίπτωση των καινούργιων μεταφορικών μέσων τα οποία δεν επιβαρύνονται με φόρους κατανάλωσης και αποκτώνται από μη υποκείμενα στο ΦΠΑ πρόσωπα, θα πρέπει εντός 24 ωρών από την ημερομηνία άφιξης τους στη Δημοκρατία να υποβληθεί δήλωση στο Τελωνείο επί του εντύπου Φ.Κ.5 (σε τρία αντίγραφα). Αν μεσολαβεί αργία, η δήλωση γίνεται την πρώτη εργάσιμη ημέρα από την εκπνοή της προθεσμίας των 24 ωρών. Η δήλωση στο Φ.Κ.5, συμπληρώνεται σε τρία αντίγραφα εκ των οποίων το πρώτο αποστέλλεται στο Αρχιτελωνείο, το δεύτερο παραδίδεται στο πρόσωπο που υποβάλλει τη δήλωση και το τρίτο αντίγραφο παραμένει στο Τελωνείο όπου υποβάλλεται η δήλωση.

Ο φόρος κατανάλωσης καταβάλλεται το αργότερο σε 10 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία εισόδου τους στη Δημοκρατία με τη χρήση του Ενιαίου Διοικητικού Εγγράφου (ΕΔΕ), εκτός αν εναποτεθούν σε αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης, επαναποσταλούν σε άλλο κράτος-μέλος ή εξαχθούν σε τρίτη χώρα.

5.3.2. Εναρμονισμένα προϊόντα που εισέρχονται στη Δημοκρατία από άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. και για τα οποία έχει καταβληθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης

Η διακίνηση εναρμονισμένων προϊόντων για εμπορικούς σκοπούς, που έχουν φορολογηθεί στο κράτος μέλος αποστολής, γίνεται με τη χρησιμοποίηση του Απλοποιημένου Συνοδευτικού Διοικητικού Εγγράφου (ΑΣΔΕ). Σε τέτοια περίπτωση θα πρέπει να πληρωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης για τα εναρμονισμένα προϊόντα και, αν ο αποστολέας το επιθυμεί, μπορεί να ζητήσει την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης που πληρώθηκε στο κράτος μέλος από το οποίο στάληκε στην Κύπρο. Για το σκοπό αυτό μπορεί να χρησιμοποιήσει αντίτυπο του ΑΣΔΕ ως απόδειξη παραλαβής για να υποστηρίξει το αίτημά του για επιστροφή του καταβληθέντος φόρου κατανάλωσης.

Ο παραλήπτης οφείλει να ενημερώνει γραπτώς το Τελωνείο της Επαρχίας στην οποία βρίσκονται τα υποστατικά στα οποία θα παραληφθούν τα προϊόντα χρησιμοποιώντας το έντυπο Φ.Κ.21 τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την επικείμενη παραλαβή για τη διενέργεια των απαιτούμενων ελέγχων. Οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης καταβάλλονται το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την άφιξη των προϊόντων με την κατάθεση ΕΔΕ στο μηχανογραφημένο σύστημα ΘΗΣΕΑΣ.

5.3.3. Εάν εισάγονται από τρίτες χώρες (εναρμονισμένα και άλλα προϊόντα)

Η παραλαβή γίνεται με την κατάθεση του Ενιαίου Διοικητικού Εγγράφου (ΕΔΕ) στο μηχανογραφημένο σύστημα ΘΗΣΕΑΣ και σύμφωνα με τις διαδικασίες που αφορούν γενικά τις εισαγωγές προϊόντων. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης για τα εναρμονισμένα προϊόντα και ο φόρος κατανάλωσης για τα άλλα προϊόντα επιβάλλονται και καταβάλλονται σαν να ήταν εισαγωγικοί δασμοί.

6. Πότε καθίσταται απαιτητός ο φόρος κατανάλωσης

Ο φόρος καθίσταται απαιτητός, κατά το χρόνο θέσης σε ανάλωση των προϊόντων.

6.1. Θέση σε ανάλωση για τα εναρμονισμένα προϊόντα

Ως τέτοια θεωρείται:


Κατά κανόνα ο ειδικός φόρος κατανάλωσης καταβάλλεται στη χώρα όπου τα προϊόντα τίθενται σε ανάλωση με εξαίρεση προϊόντα που αποκτούν ιδιώτες για δική τους χρήση και μεταφέρονται από τους ιδίους στη Δημοκρατία. Στην περίπτωση αυτή ο ειδικός φόρος κατανάλωσης εισπράττεται στο κράτος μέλος της Ε.Ε. όπου τα προϊόντα αποκτώνται.

Όταν τα προϊόντα που έχουν τεθεί σε ανάλωση σε ένα άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. βρίσκονται στην κατοχή κάποιου προσώπου για εμπορικούς σκοπούς στη Δημοκρατία, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης καθίσταται απαιτητός. Σε αυτή τη περίπτωση, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης οφείλεται στη Δημοκρατία και καθίσταται απαιτητός από το πρόσωπο που τα έχει στην κατοχή του.

Για σκοπούς απόδειξης ότι τα εναρμονισμένα προϊόντα που αναφέρονται ανωτέρω προορίζονται για ιδία χρήση ενός ιδιώτη, μεταξύ άλλων λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία:

 • η εμπορική ιδιότητα του κατόχου·
 • κάθε έγγραφο σχετικό με τα προϊόντα·
 • το είδος αυτών των προϊόντων·
 • η ποσότητα των προϊόντων, η οποία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από τα πιο κάτω όρια:

τσιγάρα800 τεμάχια
πουράκια400 τεμάχια
πούρα200 τεμάχια
καπνός για κάπνισμα1 κιλό
οινοπνευματώδη ποτά 10 λίτρα
ενδιάμεσα προϊόντα 20 λίτρα
κρασιά90 λίτρα
μπίρες110 λίτρα

6.2. Θέση σε ανάλωση για τα άλλα προϊόντα

Ως τέτοια θεωρείται:

 • η έξοδος από τελωνειακό καθεστώς αναστολής ή ελεύθερη ζώνη ή ελεύθερη αποθήκη (η έξοδος προϋποθέτει και τη φυσική μετακίνηση των προϊόντων)·
 • η έκδοση ή μετακίνηση από το εργοστάσιο ή τον τόπο παραγωγής στο εσωτερικό της Δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένης της παράτυπης, εξαιρουμένης της εναπόθεσης των προϊόντων μετά την παραγωγή τους σε αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης·
 • η εισαγωγή συμπεριλαμβανομένης της παράτυπης, εφόσον δεν τίθεται υπό τελωνειακό καθεστώς αναστολής ή σε ελεύθερη ζώνη ή σε ελεύθερη αποθήκη·
 • η είσοδος συμπεριλαμβανομένης της παράτυπης στη Δημοκρατία των άλλων προϊόντων που αποστέλλονται από άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε.

7. Απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης

7.1. Γενικές περιπτώσεις

Τα εναρμονισμένα προϊόντα μπορούν να απαλλαγούν από την καταβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης, εφόσον προορίζονται να χρησιμοποιηθούν:


  (α) στα πλαίσια διπλωματικών ή προξενικών σχέσεων·

  (β) από τις ένοπλες δυνάμεις κάθε κράτους που συμμετέχει στη συνθήκη του Βορείου Ατλαντικού, εκτός από τις δυνάμεις του κράτους μέλους εντός του οποίου είναι απαιτητός·

  (γ) από αναγνωρισμένους από τη Δημοκρατία διεθνείς οργανισμούς, π.χ. Ο.Η.Ε.·

  (δ) για να καταναλωθούν στα πλαίσια συμφωνίας που έχει συναφθεί με τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, εφόσον η συμφωνία αυτή γίνεται δεκτή ή επιτρέπεται να υπαχθεί σε καθεστώς απαλλαγής από το φόρο προστιθέμενης αξίας·

  (ε) για τις Ένοπλες Δυνάμεις του Ηνωμένου Βασιλείου που είναι εγκατεστημένες στη Δημοκρατία με βάση της Συνθήκης Εγκαθίδρυσης της Κυπριακής Δημοκρατίας·

  (στ) όταν προορίζονται για εφόδια πλοίων ή αεροσκαφών·

  (ζ) για προσωρινή εισαγωγή με σκοπό την επανεξαγωγή τους, δεδομένου ότι απαλλάσσονται από τελωνειακούς δασμούς·

  (η) για προσωρινή είσοδο προϊόντων από άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε.·

  (θ) για παράδοση σε ορισμένα πρόσωπα ή οργανισμούς, σύμφωνα με κανονισμούς που εκδίδει το Υπουργικό Συμβούλιο.


Επίσης τα εναρμονισμένα προϊόντα μπορούν να απαλλαγούν από την καταβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης εφόσον διατίθενται από καταστήματα αφορολογήτων ειδών και μεταφέρονται στις προσωπικές αποσκευές των ταξιδιωτών που μεταβαίνουν σε τρίτες χώρες.

Πλήρης ή μερική απαλλαγή μπορεί να παραχωρηθεί επιπλέον, στις πιο κάτω περιπτώσεις:

7.2 Ενεργειακά προϊόντα και ηλεκτρική ενέργεια


7.2.1. Πλήρης απαλλαγή

Δίδεται πλήρης απαλλαγή από τη καταβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα ακόλουθα ενεργειακά προϊόντα, όταν αυτά χρησιμοποιούνται ως:

7.2.1.1. Ειδικά καύσιμα Jet-A1 για αεριωθούμενα
Είναι το φωτιστικό πετρέλαιο (kerosene), το οποίο χρησιμοποιείται για τον εφοδιασμό αεροσκαφών που εκτελούν διεθνείς και ενδοκοινοτικές αεροπορικές μεταφορές, με εξαίρεση αυτών που εκτελούν ιδιωτικές πτήσεις αναψυχής, υπό όρους και προϋποθέσεις που διέπονται από την
Κ.Δ.Π. 415/2004.

Το πετρέλαιο δεν χρωματίζεται, ούτε ιχνηθετείται και παραλαμβάνεται απ΄ ευθείας από τις εταιρείες πετρελαιοειδών-φορολογικές αποθήκες ενεργειακών προϊόντων.

7.2.1.2. Καύσιμα για τη ναυσιπλοΐα

7.2.1.2.1. Καύσιμα για την ναυσιπλοϊα στα ύδατα της Κοινότητας από σκάφη που εκτελούν διεθνείς και ενδοκοινοτικές μεταφορές, συμπεριλαμβανομένης της αλιείας
Η απαλλαγή αυτή αφορά τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται για την ναυσιπλοΐα. Αφορά τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται για την ναυσιπλοϊα στα ύδατα της Κοινότητας από σκάφη που εκτελούν διεθνείς και ενδοκοινοτικές μεταφορές, συμπεριλαμβανομένης της αλιείας, με εξαίρεση την περίπτωση της χρησιμοποίησης τους σε ιδιωτικά σκάφη αναψυχής και την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται επί ενός σκάφους αναψυχής, υπό όρους και προϋποθέσεις που διέπονται από την
Κ.Δ.Π. 417/2004.

7.2.1.2.2. Καύσιμα για τις θαλάσσιες εγχώριες μεταφορές επιβατών με κόμιστρο
Η απαλλαγή αυτή αφορά το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης και την αμόλυβδη βενζίνη που χρησιμοποιούνται από επαγγελματικά τουριστικά σκάφη στις εγχώριες μεταφορές επιβατών.

Ως δικαιούχο πρόσωπο της απαλλαγής αυτής σύμφωνα με το σχετικό Διάταγμα Κ.Δ.Π. 515/2005, θεωρείται το πρόσωπο του οποίου η κύρια επιχειρηματική δραστηριότητα είναι η θαλάσσια μεταφορά επιβατών με κόμιστρο.

Για την εξασφάλιση της απαλλαγής αυτής η οποία παραχωρείται με τη διαδικασία επιστροφής, απαιτείται η υποβολή αίτησης προς τη Διευθύντρια στο έντυπο Φ.Κ. 24, σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στη σχετική Γνωστοποίηση του Διευθυντή Κ.Δ.Π. 309/2011.

7.2.1.2.3. Καύσιμα για την ιδιοκατανάλωση πετρελαιοφόρων πλοίων που διενεργούν πετρελεύσεις πλοίων εντός των χωρικών υδάτων της Δημοκρατίας:
Η απαλλαγή αυτή παραχωρείται με βάση τις διατάξεις του σχετικού Διατάγματος Κ.Δ.Π. 389/2006 και αφορά το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης και το βαρύ πετρέλαιο που χρησιμοποιούνται από πετρελαιοφόρα πλοία τα οποία έχουν εγκριθεί από τη Διευθύντρια να παρέχουν υπηρεσίες πετρέλευσης είτε υπό το καθεστώς της ειδικής φορολογικής αποθήκης ναυτιλιακών καυσίμων (βλέπε 5.1.3.1.1.4) είτε υπό το καθεστώς του εγκεκριμένου μεταπωλητή ναυτιλιακών καυσίμων (βλέπε 5.1.3.1.1.4).

Το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης, χρωματίζεται και ιχνηθετείται σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής Γνωστοποίησης του Διευθυντή Κ.Δ.Π. 413/2004.

7.2.1.3. Καύσιμα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
Για την παραχώρηση της απαλλαγής αυτής απαιτείται η υποβολή αίτησης προς τη Διευθύντρια του Τμήματος Τελωνείων στο έντυπο Φ.Κ. 23, η προσκόμιση έγκρισης από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (Ρ.Α.Ε.Κ.) και η παροχή σχετικής εγγύησης. Η παραχώρηση της απαλλαγής αυτής υπόκειται σε διάφορους όρους και προϋποθέσεις.

7.2.1.4. Καύσιμα για την παραγωγή τσιμέντου
Η απαλλαγή χορηγείται για καύσιμα που χρησιμοποιούνται σε μηχανήματα που συνδέονται άμεσα με την παραγωγή τσιμέντου. Το πετρέλαιο χρωματίζεται και ιχνηθετείται και παραλαμβάνεται απ΄ ευθείας από τις εταιρείες πετρελαιοειδών-φορολογικές αποθήκες ενεργειακών προϊόντων με προσκόμιση πιστοποιητικών παραλαβής.

7.2.1.5. Καύσιμα εμπορικών οχημάτων και εμπορευματοκιβωτίων προερχομένων από Ε.Ε.
Η απαλλαγή παραχωρείται, νοουμένου ότι τα ενεργειακά προϊόντα έχουν διατεθεί προς κατανάλωση σε ένα κράτος μέλος και περιέχονται στις κανονικές δεξαμενές καυσίμων εμπορικών οχημάτων με κινητήρα και προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα από τα εν λόγω οχήματα καθώς και σε ειδικά εμπορευματοκιβώτια, που διαθέτουν ειδικά σχεδιασμένο εξοπλισμό για συστήματα ψύξης, οξυγόνωσης, θερμομόνωσης, ή άλλα συστήματα και τα καύσιμα προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για τη λειτουργία των συστημάτων αυτών κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.

7.2.1.6. Πρώτες ύλες στην κατασκευή άλλων προϊόντων
Για την απαλλαγή αυτή απαιτείται έκδοση άδειας από τη Διευθύντρια του Τμήματος Τελωνείων υπό όρους και προϋποθέσεις που διέπονται από τις Κ.Δ.Π. 627/2004 και Κ.Δ.Π. 267/2005, όπως:

 • η προσκόμιση εξουσιοδότησης του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για κάθε παραλαβή·
 • η κατάθεση σχετικής εγγύησης, το ύψος της οποίας καθορίζεται από το Αρχιτελωνείο· και
 • η υποβολή αίτησης για απαλλαγή στο έντυπο Φ.Κ. 17 για κάθε παραλαβή.

Το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης που χρησιμοποιείται ιχνηθετείται και χρωματίζεται, ενώ η χρήση φωτιστικού πετρελαίου παραχωρείται με τη διαδικασία επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα και αποδειχθεί ότι η συγκεκριμένη ποσότητα, για την οποία ζητείται η επιστροφή, έχει πράγματι χρησιμοποιηθεί στη κατασκευή άλλων προϊόντων.

7.2.1.7. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (gas oil) για γεωργικούς σκοπούς
Για την απαλλαγή αυτή απαιτείται η παραχώρηση άδειας δικαιούχου χρήστη, από τη Διευθύντρια του Τμήματος Τελωνείων υπό όρους και προϋποθέσεις σύμφωνα με την Κ.Δ.Π. 260/2017 (από 1/9/2017).

Αίτηση για παραχώρηση αφορολόγητου πετρελαίου για γεωργικούς σκοπούς μπορεί να υποβληθεί με το σχετικό έντυπο
Φ.Κ.Π. 1 μέσω του Ανώτερου Τελωνειακού Λειτουργού του Τελωνείου της Επαρχίας στην οποία βρίσκονται τα υποστατικά του αιτητή, εφόσον πληρούνται σωρευτικά και οι τρεις πιο κάτω προϋποθέσεις:
(α) ο αιτητής να είναι:

  • φυσικό πρόσωπο ασφαλιζόμενο ως γεωργός στο Μητρώο των περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου· ή
  • φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγγεγραμμένο στο Μητρώο του Εφόρου ΦΠΑ σε σχέση και με γεωργικές δραστηριότητες ή στο Ειδικό Καθεστώς Αγροτών του ΦΠΑ· ή
  • φυσικό ή νομικό πρόσωπο κάτοχος αλιευτικού σκάφους εγγεγραμμένο στο Μητρώο Αλιευτικών σκαφών και να έχει εξασφαλίσει επαγγελματική άδεια αλιείας· ή
  • φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατέχει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιχθυοτροφείου· ή
  • Αρδευτικό Τμήμα ή Σύνδεσμος που λειτουργεί με βάση τον περί Αρδευτικών Τμημάτων ή του περί Αρδευτικών Συνδέσμων Χωρίων Νόμου αντίστοιχα.
(β) το πετρέλαιο να χρησιμοποιείται σε γεωργικά μηχανήματα (είδη του Παραρτήματος Α της Κ.Δ.Π. 260/2017)·
(γ) το πετρέλαιο να χρησιμοποιείται για γεωργική χρήση, δηλαδή για τις δραστηριότητες που περιγράφονται στο Παράρτημα Β της Κ.Δ.Π. 260/2017: Γεωργία, Κτηνοτροφία, Δασοκομία, Αλιεία, Υπηρεσίες. Υπηρεσίες θεωρούνται δραστηριότητες για γεωργικούς σκοπούς, όταν:
 • το πρόσωπο που τις εκτελεί, ασκεί επίσης δραστηριότητες που εμπίπτουν στο Παράρτημα Β·
 • τις εκτελεί ο ίδιος ή/και εργοδοτούμενοί του· και
 • οποιοσδήποτε εξοπλισμός χρησιμοποιείται, είναι ο ίδιος που χρησιμοποιείται για την άσκηση των άλλων δραστηριοτήτων.

7.2.2. Μερική απαλλαγή
Μειωμένος συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης προς €21 τα 1.000 λίτρα καταβάλλεται στα ενεργειακά προϊόντα, δηλ. στο πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (gas oil) και το φωτιστικό πετρέλαιο, όταν αυτά χρησιμοποιούνται:

7.2.2.1. Ως καύσιμα θέρμανσης
Η μερική απαλλαγή χορηγείται υπό την προϋπόθεση ότι αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη λειτουργία των κεντρικών συστημάτων θέρμανσης ή άλλων μέσων για τη θέρμανση ανθρώπων στους χώρους κατοικίας, διαμονής ή εργασίας τους.

Το πετρέλαιο ιχνηθετείται και χρωματίζεται. Η παραλαβή μπορεί να γίνεται απ΄ ευθείας από τα πρατήρια πώλησης καυσίμων χωρίς καμία διαδικασία.

7.2.2.2. Για βιομηχανικές χρήσεις
Η μερική απαλλαγή χορηγείται σύμφωνα με την Κ.Δ.Π. 799/2004, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά:

 • σε κινητήρες σταθερής θέσης·
 • στον τομέα προτύπων σχεδίων για τεχνολογική ανάπτυξη φιλικότερων προς το περιβάλλον προϊόντων ή που αφορούν καύσιμα από ανανεώσιμες πηγές·
 • για συνδυασμένη παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας·
 • για εργασίες βυθοκόρησης πλωτών οδών και λιμένων.

Η παραλαβή μπορεί να γίνεται απ΄ ευθείας από τα πρατήρια πώλησης καυσίμων.

7.2.2.3. Για άλλους σκοπούς
Επιβάλλεται μειωμένος φορολογικός συντελεστής στις περιπτώσεις που το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης και το φωτιστικό πετρέλαιο χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς εκτός της χρήσης ως καύσιμα κινητήρων ή θέρμανσης υπό όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται στις Κ.Δ.Π. 627/2004 και 798/2004.

7.3. Προϊόντα που περιλαμβάνονται στον όρο αιθυλική αλκοόλη

Στις πιο κάτω περιπτώσεις παραχωρείται πλήρης απαλλαγή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα προϊόντα που περιλαμβάνονται στον όρο αιθυλική αλκοόλη υπό όρους και προϋποθέσεις:

  • στην αλκοόλη που έχει υποστεί πλήρη μετουσίωση. Πλήρως μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη, σημαίνει αλκοόλη στην οποία προστίθενται εγκεκριμένες μετουσιωτικές ουσίες οι οποίες έχουν δηλωθεί από τα Κ-Μ και έχουν περιληφθεί στον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 3199/93 της Επιτροπής και αναγνωρίζονται από όλα τα Κ-Μ.·
  • όταν έχουν υποστεί μερική μετουσίωση με την προσθήκη μετουσιωτικών ουσιών όπως καθορίζονται σε Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου και χρησιμοποιούνται για την παρασκευή προϊόντων που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, όπως π.χ. καλλυντικών, αντισηπτικών, βερνικιών κλπ·
  • για χρήση από τις Ιατρικές Υπηρεσίες της Δημοκρατίας με έγκριση του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Υγείας·
  • για την παραγωγή φαρμάκων, ξυδιού, αρωματικών ουσιών, που προορίζονται για την παραγωγή ειδών διατροφής και μη αλκοολούχων ποτών με ογκομετρικό αλκοολικό τίτλο μέχρι 1,2% vol·
  • για χρήση ως πρώτη ύλη ή ως συστατικά ημιτελών προϊόντων για την παραγωγή ειδών διατροφής·
  • για χρήση για σκοπούς επιστημονικής έρευνας.
Η αιθυλική αλκοόλη καλύπτει προϊόντα:

  (α) με αποκτημένο ογκομετρικό αλκοολικό τίτλο άνω του 1,2% vol., τα οποία υπάγονται στους κωδικούς Σ.Ο. 2207 και 2208, ακόμη και όταν τα εν λόγω προϊόντα αποτελούν μέρος προϊόντος υπαγομένου σε άλλο κεφάλαιο της Σ.Ο.·

  (β) με κωδικούς Σ.Ο. 2204, 2205, 2206 με αποκτημένο ογκομετρικό αλκοολικό τίτλο άνω του 22% vol.·

  (γ) τα ποτά που περιέχουν ακέραια προϊόντα ή άλλα φυτικά προϊόντα σε διάλυμα.

8. Επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης

Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης μπορεί να επιστραφεί κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις. Τέτοιες είναι οι ακόλουθες περιπτώσεις:
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΥποχρεώσεις κατασκευαστών αιθυλικής αλκοόλης, αμπελοοινικού αποστάγματος και ζιβανίας και κατόχων απλού άμβυκα. (Μέγεθος Αρχείου: 545,88Kb)


Αρχή σελίδας

© 2006 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία, Υπουργείο Οικονομικών

Τμήμα Τελωνείων
Αρχική Σελίδα | Δήλωση Προσβασιμότητας | Αποποίηση | Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου | Προστασία Προσωπικών Δεδομένων