English
Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας Τμήμα Τελωνείων Λογότυπο Τμήματος Τελωνείων

Αρχική Σελίδα | Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Συνδέσεις | Επικοινωνία
Ειδική Αναζήτηση             
Ανακοινώσεις
ΕκτύπωσηΕκτύπωση
English
Πίσω στην προηγούμενη σελίδα
Παγκόσμια Hμέρα Τελωνείων 2023

Η κοινότητα των Τελωνείων κάθε χρόνο εορτάζει στις 26 Ιανουαρίου την Διεθνή Ημέρα Τελωνείων. Η φετινή εορτή είναι ακόμη πιο ξεχωριστή λόγω της 70ης επετείου του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων (ΠΟΤ) ενός μοναδικού Οργανισμού που είναι αφοσιωμένος στην διεθνή συνεργασία και την διάχυση της γνώσης.

Κάθε χρόνο, η Διεθνής Ημέρα Τελωνείων παρέχει την ευκαιρία στη Γραμματεία του ΠΟΤ να προσκαλέσει τα Μέλη του να επικεντρωθούν σε ένα θέμα που θεωρεί σχετικό με την Τελωνειακή Κοινότητα και τους συνεργάτες της. Το 2023, με το σύνθημα «Γαλουχώντας την Επόμενη Γενιά μέσω της προώθησης μιας κουλτούρας για διάχυση της γνώσης και Επαγγελματικής υπερηφάνειας στα Τελωνεία», η Γραμματεία προσκαλεί τα Μέλη του ΠΟΤ να εστιάσουν την προσοχή τους με ποιο τρόπο θα στηρίξουν τους νέο-προσληφθέντες λειτουργούς, να διευκολύνουν την διάχυση της γνώσης και να ενισχύσουν το αίσθημα της περηφάνειας του να είναι κανείς μέρος του θεσμού και της Παγκόσμιας Τελωνειακής Κοινότητας.

Αυτό συνεπάγεται την τοποθέτηση του ανθρώπινου κεφαλαίου, και κυρίως της νέας γενιάς, στην καρδιά του μετασχηματισμού των τελωνείων - μια προσέγγιση που υποστηρίζει ο ΠΟΤ εδώ και πολλά χρόνια. Οι νέοι τελωνειακοί λειτουργοί έχουν συχνά ιδιαίτερες ικανότητες, αλλά απαιτείται να αποκτήσουν συγκεκριμένες γνώσεις και τεχνογνωσία.

Αυτή η προσέγγιση της μάθησης πρέπει να ριζωθεί στην κουλτούρα της διοίκησης και να ισχύει καθ' όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας των τελωνειακών. Απαιτεί όχι μόνο δυναμικές σχέσεις μεταξύ των γενεών, αλλά και μια εξωστρεφή στάση, που χαρακτηρίζεται από ανταλλαγές με τους φορείς που ασχολούνται με τη διακίνηση εμπορευμάτων και επιβατών, όπως και με παρόχους υπηρεσιών και με την ακαδημαϊκή κοινότητα.

Επίσης πρέπει να αναγνωριστεί ότι ορισμένοι τελωνειακοί οργανισμοί δεν διαθέτουν τις διαδικασίες και μεθοδολογίες για τη διαχείριση της γνώσης και τη εξασφάλιση της μετάδοσής της. Ως εκ τούτου, το 2023 οι Τελωνειακές διοικήσεις καλούνται να επικεντρωθούν σε αυτό το θέμα και να αναπτύξουν σύστημα διαχείρισης γνώσεων που καλλιεργεί την ταύτισή και την παροχή γνώσης και τεχνογνωσίας σε όλες τις μορφές, όπως είναι, μεταξύ άλλων, οι εκθέσεις, τα επιμορφωτικά μαθήματα, η ηλεκτρονική μάθηση, η δια ζώσης μάθηση, τα φόρουμ, τα προγράμματα καθοδήγησης, οι τοποθετήσεις για εργασία, οι ανταλλαγές μεταξύ υπηρεσιών, περιοδικά και ενημερωτικά δελτία.

Μια άλλη ενδιαφέρουσα προσέγγιση είναι η επέκταση της συνεργασίας μεταξύ των εργασιακών εταίρων των τελωνείων και η συλλογή πολυθεματικών απόψεων. Για το σκοπό αυτό, ορισμένες διοικήσεις συνεργάζονται με την ακαδημαϊκή κοινότητα και συμμετέχουν σε δεξαμενές σκέψης. Αυτό θα εξασφαλίσει ότι οι τελωνειακές γνώσεις αποκτώνται μέσω της αυστηρής ανάλυσης των δεδομένων και υποστηρίζονται από τη γνώμη εμπειρογνωμόνων, τις δεξιότητες και την εμπειρογνωμοσύνη. Η γνώση που αποκτήθηκε σε αυτά τα πλαίσια μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο πόρο για τη λήψη αποφάσεων.

Τα τελωνεία πρέπει να αποφεύγουν την απώλεια της οργανωτικής μνήμης, προκειμένου να εξασφαλίζουν ότι τα λάθη δεν επαναλαμβάνονται και η εμπειρία μεταδίδεται μεταξύ των τομέων και στην επόμενη γενιά. Δημιουργώντας ένα ενδιαφέρον εργασιακό περιβάλλον και προσφέροντας ευκαιρίες μάθησης στους λειτουργούς τους, οι τελωνειακές διοικήσεις μπορούν όχι μόνο να προσελκύσουν και να διατηρήσουν ταλέντα, αλλά και να ενισχύσουν την αίσθηση επαγγελματικής υπερηφάνειας του προσωπικού τους. Συχνά λέγεται ότι η νέα γενιά αναζητά σκοπό. Η εργοδότηση στα τελωνεία είναι μια ευγενής αποστολή, της οποίας η εκπλήρωση είναι απαραίτητη για την ευημερία των εθνών.

Καθώς η φήμη ενός οργανισμού εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τους υπαλλήλους του, είναι σημαντικό να νοιώθουν περηφάνεια για την εργασία τους και να τους γίνει ξεκάθαρο ότι ο τρόπος με τον οποίο διεκπεραιώνουν το έργο των Τελωνείων συνδέεται με το όραμα της κυβέρνησης.

Για να επιτευχθεί αυτό, οι τελωνειακές διοικήσεις πρέπει να αυξήσουν την αναγνωρισιμότητα τους, όχι μόνο μεταξύ των φυσικών τους εταίρων αλλά και μεταξύ εκείνων - π.χ που λαμβάνουν αποφάσεις και το ευρύ κοινό – που μπορεί να είναι λιγότερο εξοικειωμένοι με τον πολύπλευρο ρόλο των Τελωνείων και λιγότερο ενήμεροι για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα τελωνεία και τους περιορισμούς που διαχειρίζονται.No documents found


Αρχή σελίδας

© 2006 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία, Υπουργείο Οικονομικών

Τμήμα Τελωνείων
Αρχική Σελίδα | Δήλωση Προσβασιμότητας | Αποποίηση | Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου | Προστασία Προσωπικών Δεδομένων