English
Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας Τμήμα Τελωνείων Λογότυπο Τμήματος Τελωνείων

Αρχική Σελίδα | Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Συνδέσεις | Επικοινωνία
Ειδική Αναζήτηση             
Ανακοινώσεις
ΕκτύπωσηΕκτύπωση
English
Πίσω στην προηγούμενη σελίδα
26/01/2022 Παγκόσμια Ημέρα Τελωνείων
Κάθε χρόνο, στις 26 Ιανουαρίου, οι Τελωνειακές Διοικήσεις εορτάζουν την Παγκόσμια Ημέρα Τελωνείων. Στα πιο πάνω πλαίσια, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τελωνείων (ΠΟΤ) προωθεί ένα σύνθημα, το οποίο είναι αφιερωμένο στις προσπάθειες των τελωνειακών διοικήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο για να επιταχύνουν τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό, υιοθετώντας μια κουλτούρα δεδομένων που βασίζεται σε ένα πραγματικό οικοσύστημα δεδομένων το οποίο στηρίζεται στην γνώση και αξιοποιεί την επιστήμη και την τεχνολογία. Το φετινό σύνθημα έχει θέμα την «Σταδιακή προσαρμογή του Ψηφιακού Μετασχηματισμού των Τελωνείων μέσω της υιοθέτησης μιας Κουλτούρας Δεδομένων και της δημιουργίας ενός Οικοσυστήματος Δεδομένων».

Η πανδημία του COVID-19 δεν έχει τελειώσει ακόμη και ατενίζοντας το μέλλον, τα Τελωνεία πρέπει να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του ανθρώπινου δυναμικού και να επωφεληθούν από την αφθονία των διαθέσιμων, και συχνά ανεπαρκώς χρησιμοποιούμενων δεδομένων.
Το Τελωνείο μπορεί να δώσει νέα ώθηση στον ψηφιακό του μετασχηματισμό με τους εξής τρόπους:


Δημιουργία οικοσυστήματος τελωνειακών δεδομένων που βασίζεται στην εμπιστοσύνη

Το Τελωνείο αποτελεί μέρος ενός υπάρχοντος οικοσυστήματος δεδομένων του οποίου φορείς είναι, μεταξύ άλλων, οι πολίτες, οι κυβερνητικές υπηρεσίες, οι τοπικές και διακρατικές εταιρείες. Όλες αυτές οι οντότητες παράγουν ή συλλέγουν έναν κολοσσιαίο όγκο δεδομένων.
Για τη δημιουργία ή την ενοποίηση υφιστάμενων οικοσυστημάτων δεδομένων, μπορούν να ληφθούν υπόψη οι ακόλουθες ενέργειες:
  • καθιέρωση επίσημης διακυβέρνησης δεδομένων για τη διασφάλιση της συνάφειας, της ακρίβειας και της επικαιρότητας των δεδομένων
  • χρήση των προτύπων που αναπτύχθηκαν από τον ΠΟΤ και άλλα ιδρύματα σχετικά με τη μορφή και την ανταλλαγή δεδομένων
  • εξασφάλιση της κατάλληλης διαχείρισης των δεδομένων για να διασφαλιστεί ότι τα σωστά άτομα έχουν πρόσβαση στα σωστά δεδομένα και ότι τηρούνται οι κανονισμοί προστασίας δεδομένων
  • υιοθέτηση προοδευτικών προσεγγίσεων, ώστε να συλλέξει και να αξιοποιήσει με επιτυχία δεδομένα για να οδηγηθεί στην λήψη αποφάσεων

Περιβάλλοντας μια κουλτούρα δεδομένων γεφυρώνεται το χάσμα των ανθρώπινων πόρων

Τα μεγαλύτερα εμπόδια στη δημιουργία ενός οργανισμού που δίνει προτεραιότητα στη λήψη αποφάσεων με γνώμονα τα δεδομένα, δεν είναι τεχνικά αλλά πολιτιστικά. Μια κουλτούρα που βασίζεται στα δεδομένα είναι αυτή όπου κάθε μέλος του οργανισμού έχει πρόσβαση σε αναλυτικά στοιχεία δεδομένων, μαζί με τη γνώση που απαιτείται για τη χρήση των δεδομένων για τη διαχείριση της επιχείρησης. Προκειμένου να καλλιεργηθεί η κουλτούρα των δεδομένων, οι διοικήσεις πρέπει να ενισχύσουν την επιμόρφωση του προσωπικού τους , δηλαδή την ικανότητά τους να ερμηνεύουν και να αναλύουν τα δεδομένα με ακρίβεια.
Οι Τελωνειακές Διοικήσεις θα πρέπει να ενσωματώσουν την επιστήμη δεδομένων στα προγράμματα σπουδών τους για τους νεοπροσληφθέντες λειτουργούς και να συμμετέχουν στην ανάπτυξη μαθημάτων εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, προκειμένου να εξοικειωθούν οι τελωνειακοί λειτουργοί με τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων ώστε να διαμορφωθεί μια κουλτούρα δεδομένων. Εκτός από την κατάρτιση, οι διοικήσεις πρέπει να αναπτύξουν αποτελεσματικές στρατηγικές για να διατηρήσουν ταλαντούχο προσωπικό με καλύτερες υποδομές και πολύπλοκες τεχνικές προκλήσεις. Το προσωπικό πρέπει επίσης να αντιληφθεί την μεγαλύτερη εικόνα, δηλαδή τον αντίκτυπο των Τελωνείων στην αποτελεσματική προστασία της κοινωνίας, τη διευκόλυνση του εμπορίου και τη δίκαιη είσπραξη εσόδων.


Καλλιέργεια μιας κουλτούρας συνεργασίας μεταξύ των Τελωνειακών Διοικήσεων

Οι Τελωνειακές Διοικήσεις καλούνται να λάβουν υπόψη την αναβάθμιση δεδομένων στις σχέσεις τους με άλλους παράγοντες στην αλυσίδα εφοδιασμού, καθώς και να καταστήσουν διαθέσιμα δεδομένα στο κοινό και στον ακαδημαϊκό κόσμο ως μέσο ενίσχυσης της διαφάνειας, τόνωσης της παραγωγής γνώσης και την παροχή δυνατότητας διαλόγου με την κοινωνία των πολιτών.
Η κοινή χρήση ανάλυσης δεδομένων με άλλους κρατικούς φορείς αυξάνει τον ρόλο και την προβολή των Tελωνείων στη χάραξη πολιτικής και στην απόκτηση των απαραίτητων πόρων, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης από χορηγούς. Η διάδοση τελωνειακών δεδομένων και πληροφοριών στην κοινωνία αποτελεί μέρος της απάντησης των κυβερνήσεων στο γενικό αίτημα για ανοιχτή διακυβέρνηση.
Διεθνείς οργανισμοί όπως η Παγκόσμια Τράπεζα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), οι υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών όπως το Γραφείο του ΟΗΕ για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα (UNODC) ή το Διεθνές Εμπορικό Κέντρο (ITC), όλοι αναζητούν τα τελωνειακά δεδομένα προκειμένου να καθοδηγήσουν την κατανομή των πόρων και να βοηθηθούν ώστε να αξιολογήσουν τον αντίκτυπο των έργων εκσυγχρονισμού. Ένα άλλο κίνητρο προέρχεται από εταιρείες του ιδιωτικού τομέα που ειδικεύονται σε εφαρμογές δεδομένων και επιθυμούν να προωθήσουν τη χρήση δεδομένων και των εργαλείων τους στις δημόσιες διοικήσεις.
Οι Τελωνειακές Διοικήσεις στο πλαίσιο της συνεργασίας με άλλους φορείς, εμπειρογνώμονες και διεθνείς οργανισμούς, θα συνεχίσουν να στηρίζουν την διερεύνηση και βελτίωση του τρόπου συλλογής των ψηφιακών δεδομένων με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση τους.


No documents found


Αρχή σελίδας

© 2006 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία, Υπουργείο Οικονομικών

Τμήμα Τελωνείων
Αρχική Σελίδα | Δήλωση Προσβασιμότητας | Αποποίηση | Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου | Προστασία Προσωπικών Δεδομένων