ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Πάγιες Οριζόντιες Δραστηριότητες- Εισαγωγική Κατάρτιση Νεοεισερχομένων
- ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
- Εκπαίδευση Γενικού Διοικητικού Προσωπικού
- Εκπαίδευση Γενικού Γραμματειακού Προσωπικού
- Εφαρμογή Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης (ΚΠΑ/CAF)

_______________________________________________
© 2012 - 2022 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργειο Οικονομικών
Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης