ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ad Hoc Οριζόντιες Δραστηριότητες- Πρόγραμμα για Στρατηγική, Ηγετική και Διευθυντική Ανάπτυξη της Κυπριακής Δ.Υ.
- Πρόγραμμα για Διοικητική και Ηγετική Ανάπτυξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)
- Προγράμματα Εκπαίδευσης ενόψει της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ
- Ευρωπαϊκή Ένωση και Κυπριακή Προεδρία 2012 - Πρόγραμμα Ηλεκτρονικής Μάθησης
- Εκπαιδευτικά Προγράμματα για την Ισότητα των Φύλων
- Εκπαιδευτικά Προγράμματα για τη Νομοπαρασκευαστική Διαδικασία
- Εκπαίδευση Μελών Επιτροπών Ασφάλειας στη Δημόσια Υπηρεσία
- Παγκύπρια εκστρατεία για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και κοριτσιών

_______________________________________________
© 2012 - 2022 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργειο Οικονομικών
Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης