Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης

Ad Hoc Οριζόντιες Δραστηριότητες


Προγράμματα Εκπαίδευσης ενόψει της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ

Για την προετοιμασία της ανάληψης της πρώτης Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) από την Κυπριακή Δημοκρατία τον Ιούλιο του 2012 έγινε επιμορφωτική σύμπραξη του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και της Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης. Στο πλαίσιο της συμφωνίας αυτής, το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. εκπόνησε ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο περιλάμβανε δράσεις ενημέρωσης υπουργών, γενικών διευθυντών και λειτουργών της δημόσιας διοίκησης, αλλά και εξειδικευμένη εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού με εργαστήρια τεχνικών διαπραγματεύσεων και αποτελεσματικής επικοινωνίας. Επίσης, το επιχειρησιακό σχέδιο περιλάμβανε εξατομικευμένη εκπαίδευση των εθνικών εκπροσώπων με ασκήσεις προσομοίωσης της διαπραγμάτευσης από ομάδα εργασίας του Συμβουλίου της Ε.Ε., οδικό χάρτη βημάτων και ενεργειών, καθώς και στοχευμένα σεμινάρια για τα στελέχη που θα ασκήσουν την Προεδρία των ομάδων εργασίας του Συμβουλίου, τις ομάδες στήριξης της Προεδρίας, τους λειτουργούς Τύπου και δημοσιότητας κ.ά.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ κάνετε κλίκ στον ακόλουθο ηλεκτρονικό σύνδεσμο για να μεταφερθείτε στην ιστοσελίδα του εν λόγω Έργου "Εκπαίδευση της Δημόσιας Υπηρεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας ενόψει της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. 2012".Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Ενημερωτική Aποστολή στελεχών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο.pdf (File Size: 80.45Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Σεμινάριο υψηλού επιπέδου στο Παρίσι ενόψει Κυπριακής Προεδρίας.pdf (File Size: 219.12Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Σεμινάριο για Προεδρεύοντες Ομάδων Εργασίας του Συμβουλίου.pdf (File Size: 173Kb)

No documents found


Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

astrapi

Διαχείριση της Μάθησης