English
Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας Τμήμα Τελωνείων Λογότυπο Τμήματος Τελωνείων

Αρχική Σελίδα | Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Συνδέσεις | Επικοινωνία
Ειδική Αναζήτηση             
Πληροφορίες για Επιβάτες και Κοινό - Προσωρινή εισαγωγή αγαθών από χώρα εκτός της Ε.Ε.
ΕκτύπωσηΕκτύπωση
English
Πίσω στην προηγούμενη σελίδα
Προσωρινή εισαγωγή αγαθών από χώρα εκτός της Ε.Ε.

Το Τμήμα Τελωνείων, στην προσπάθειά του να συμβάλει στην προαγωγή του εμπορίου, της βιομηχανίας και του τουρισμού προσφέρει διάφορες διευκολύνσεις προς τον εμπορικό κόσμο, τους ταξιδιώτες και το κοινό. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται το ‘καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής’, το οποίο επιτρέπει την προσωρινή είσοδο ορισμένων αγαθών από χώρες που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης-ΕΕ (τρίτες χώρες) για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό και ακολούθως την επανεξαγωγή τους εκτός του εδάφους της ΕΕ χωρίς αυτά να επιβαρύνονται με δασμούς και φόρους. Αυτά μπορεί να είναι, για παράδειγμα:
 • προσωπικά είδη ταξιδιωτών για δική τους χρήση κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους,
 • εμπορεύματα για αθλητικούς σκοπούς,
 • επαγγελματικός εξοπλισμός κ.λπ.

Για τη χρήση της Προσωρινής Εισαγωγής θα πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

  Δεν επιδιώκεται μεταβολή των εμπορευμάτων, εκτός από τη συνήθη μείωση της αξίας τους λόγω χρήσης.

  Τα εμπορεύματα μπορούν να ταυτοποιηθούν, εκτός εάν, λόγω του είδους των εμπορευμάτων και της προβλεπόμενης χρήσης είναι αδύνατο αλλά δεν θα προκαλέσει κατάχρηση του καθεστώτος.

  Ο δικαιούχος του καθεστώτος είναι εγκατεστημένος ή διαμένει εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά.

  Πληρούνται οι απαιτήσεις της τελωνειακής νομοθεσίας για πλήρη ή μερική απαλλαγή.

  Παρέχεται εγγύηση εάν απαιτείται.


Διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται για την υπαγωγή των εμπορευμάτων στο Καθεστώς Προσωρινής Εισαγωγής:
Τα εμπορεύματα υπάγονται στο καθεστώς της Προσωρινής Εισαγωγής με προφορική ή γραπτή δήλωση (διασάφηση).

Σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν γίνεται προφορική δήλωση εκδίδεται το τελωνειακό έντυπο: τελ.104O (για οχήματα) ή τελ.104E (άλλα εμπορεύματα) κατά την άφιξη των εμπορευμάτων (π.χ. στο αεροδρόμιο Λάρνακας/Πάφου, λιμάνι Λεμεσού) αντίγραφο του οποίου θα πρέπει να έχετε πάντα κατά τη περίοδο που τα εμπορεύματα βρίσκονται υπό το καθεστώς. Δεν απαιτείται η παροχή εγγύησης.

Σε περιπτώσεις που εμπορεύματα περικλείουν σημαντικό ποσό εισαγωγικών δασμών και φόρων, υποβάλλεται γραπτή διασάφηση IMA μέσω του Τελωνειακού Συστήματος Εισαγωγών και παρέχεται εγγύηση που να καλύπτει το ποσό δασμοφορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να γίνει χρήση του δελτίου ΑΤΑ carnet (‘Admission Temporaire/ Temporary Admission’) ή του δελτίου CPD carnet (Carnet de Passages en Douene) για εμπορεύματα εκτός από οχήματα και για ιδιωτικά οδικά οχήματα αντίστοιχα, που εισάγονται/εξάγονται προσωρινά στην/εκτός ΕΕ. Τα διεθνή αυτά τελωνειακά έγγραφα χρησιμοποιούνται σε διάφορες χώρες και επιτρέπουν την προσωρινή εισαγωγή/εξαγωγή εμπορευμάτων χωρίς την καταβολή δασμών και φόρων για τα εμπορεύματα αυτά. Τα δελτία αυτά εκδίδονται στη χώρα από την οποία εξάγονται για πρώτη φορά τα εμπορεύματα και παρουσιάζονται μαζί τους κάθε φορά που εισέρχονται στην/εξέρχονται από την Ε.Ε.

Με τη χρήση δελτίου ΑΤΑ, δεν υπάρχει υποχρέωση συμπλήρωσης της τελωνειακής διασάφησης εισαγωγής/εξαγωγής ή άλλες διατυπώσεις που απαιτούνται συνήθως. Τα δελτία παρέχουν επίσης εγγύηση για την κάλυψη των δασμών που αναλογεί στα εμπορεύματα. Εμπορεύματα που μπορούν να εισαχθούν με προσωρινή εισαγωγή χρησιμοποιώντας το δελτίο ATA είναι για παράδειγμα:
 • Εμπορικά δείγματα
 • Επαγγελματικός εξοπλισμός
 • Είδη για εκθέσεις, εκδηλώσεις ή εμπορικές εκθέσεις

Η διαδικασία προσωρινής εισαγωγής τερματίζεται όταν τα εμπορεύματα:

 • επανεξαχθούν εκτός ΕΕ ή
 • τεθούν σε αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης ή σε άλλο καθεστώς αναστολής ή
 • καταστραφούν υπό τελωνειακή επιτήρηση ή
 • εγκαταλειφθούν υπέρ του Δμημοσίου ή
 • τεθούν σε ανάλωση με την καταβολή των αναλογούντων δασμών και φόρων ή απαλλαγή από αυτούς (όπου αυτή μπορεί να χορηγηθεί).


Εάν τα εμπορεύματα δεν διευθετηθούν τελωνειακά πριν από τη λήξη της περιόδου της προσωρινής εισαγωγής τους, τότε γεννιέται τελωνειακή οφειλή και καταβάλλονται όλοι οι δασμοί και φόροι. Σε περίπτωση που δεν τύχουν σχετικής διευθέτησης, τα εμπορεύματα θα κατασχεθούν ως υποκείμενα σε δήμευση.

Για τα εμπορεύματα που εισάγονται προσωρινά με την έκδοση του τελ. 104O ή τελ.104E κατά τον τερματισμό του καθεστώτος π.χ. επανεξαγωγή, θα πρέπει το έντυπο αυτό να προσκομίζεται στο αρμόδιο τελωνείο μαζί με τα εμπορεύματα για να πιστοποιηθεί ο τερματισμός του καθεστώτος.

Εάν τα εμπορεύματα έχουν υπαχθεί στο καθεστώς με τελωνειακή διασάφηση εισαγωγής, τότε το καθεστώς τερματίζεται όταν γίνει αποδεκτή τελωνειακή διασάφηση για υπαγωγή σε επόμενο καθεστώς π.χ. διασάφηση επανεξαγωγής.

Εάν χρησιμοποιείται δελτίο ATA/CPD, θα πρέπει να πιστοποιηθεί κατά την επανεξαγωγή.

Τα προσωπικά είδη και τα εμπορεύματα για αθλητικούς σκοπούς μπορούν να εισάγονται προσωρινά από ταξιδιώτες τρίτων χωρών, χωρίς τελωνειακό έγγραφο ή παροχή εγγύησης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προσωρινή εισαγωγή αυτών των αγαθών, πατήστε εδώ.

Πληροφορίες για την προσωρινή εισαγωγή ιδιωτικών μέσων μεταφοράς τρίτων χωρών, μπορείτε να βρείτε στην κατηγορία Οχήματα πατώντας εδώ ενώ στην περίπτωση που ενδιαφέρεστε να εισάγετε προσωρινά άλλα εμπορεύματα, πατήστε εδώ.


Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν γραπτώς στη διεύθυνση:

  Διευθύντρια,
  Τμήμα Τελωνείων,
  TK 24539, 1330 Λευκωσία.
  Αρ. φαξ:22407516
  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: nicosia@customs.mof.gov.cy
Τελ. επικαιροποίηση: 14/02/2022Σχετικά Αρχεία:

Download Acrobat Reader File Προσωπικά είδη ταξιδιωτών και εμπορεύματα που εισάγονται για αθλητικούς σκοπούς (Μέγεθος: 180,2 Kb)
Download Acrobat Reader File Προσωρινή εισαγωγή οχήματος από φοιτητή / προσωρινά εργαζόμενο (Μέγεθος: 171,38 Kb)
Download Acrobat Reader File Προσωρινή εισαγωγή οχήματος από Τουρίστα (Μέγεθος: 143,21 Kb)


Αρχή σελίδας

© 2006 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία, Υπουργείο Οικονομικών

Τμήμα Τελωνείων
Αρχική Σελίδα | Δήλωση Προσβασιμότητας | Αποποίηση | Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου | Προστασία Προσωπικών Δεδομένων