Ελληνικά
Republic of Cyprus Emblem Customs and Excise Department Customs and Excise Department Logo
Background Image

Home Page | FAQ | Sitemap | Links | Contact Us
Advanced Search             
PrintPrint
Ελληνικά
Back to the previous page
Travellers - Incoming \ Outgoing - Cash Control - Cash Control

A. Passengers entering from or leaving for third countries or other member states of the European Union

1. Legal provisions

 • Regulation (EC) no. 1889/2005 of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on controls of cash entering or leaving the Community.
 • The Control of Cash Entering or Leaving the Community and the Exercising of Intra - Community Cash Controls Law No. 53(I) of 2009.

2. Introductory

According to the above cited Regulation and national Law, all travellers entering or leaving the Republic of Cyprus with cash or gold of value of € 10 000 or more in their possession must declare this sum or gold to Customs.
The Regulation and the Law aim at assisting the efforts made at EU level to tackle crime and improve security by cracking down on money laundering, terrorism and criminality.

3. Who must make a declaration

A declaration must be made by any person entering or leaving the Republic of Cyprus through the entry or exit control points:
 • with €10.000 or more in cash; or
 • its equivalent in other currencies or easily convertible assets, (e. g. bonds, shares, traveller’s cheques…), or
 • with gold of value of € 10 000 or more. (“Gold” means gold pounds, gold coins and bars or rods of gold of international standards, but does not include gold used for commercial of industrial purposes.).

4. Where the declaration must be made

The declaration must be completed and lodged with customs at the control point through which you enter or leave the Republic of Cyprus.

5. What are the consequences in case of a failure to declare or an uncompleted declaration or a false one
In such a case:
 • the traveller is committing an offence
 • the cash or gold could be detained or seized; and
 • and the traveller is liable to a fine not exceeding €50.000.

The Director of Customs & Excise may compound the above offence. In such a case the cash or gold will be detained by the Department of Customs & Excise as evidence pending the completion of the investigation and settlement of the case.

6. Forms

- Declaration for controls of cash entering or leaving the Republic of Cyprus under Reg. 1889/2005, art.3(2) and Law 53(I)/2009, art. 4.

7.Information

For more information, you may write to the Department of Customs & Excise of the Republic of Cyprus to the following address:

  Ag. Director
  Customs and Excise Department
  Corner M. Karaoli and Gr. Afxentiou, Nicosia

  The postal address is:
  Ag. Director of Customs,
  Customs Headquarters,
  1440, Nicosia.
  Fax no: 22302031
  Email: headquarters@customs.mof.gov.cy

  You may also ask for information over the phone by calling 22601652 during office hours.No documents found


Κάντε κλικ εδώ: Αρχή σελίδας

© 2006 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία, Υπουργείο Οικονομικών

Τμήμα Τελωνείων
Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου | Αποποίηση | Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου | Προστασία Προσωπικών Δεδομένων