Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας


ΤΜΗΜΑ Α:
Πρόεδρος, (Άφιξη, Αναχώρηση, Πράξεις), Πράξεις Δημόσιας Υπηρεσίας (Διορισμοί, Προαγωγές, Αφυπηρετήσεις κλπ.), Κενές Θέσεις, Εξετάσεις, Υποτροφίες κλπ.

ΤΜΗΜΑ Β:
Αιτήσεις Δικαστηρίου, Εταιρείες, Πτωχεύσεις, Σωματεία, Ασφάλειες, Λογαριασμοί, Μητρώα, κλπ.

ΤΜΗΜΑ Γ:
Προσφορές.

Back to Top