Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ Ι:
ΝΟΜΟΙ (Γενική νομοθεσία).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΙΙ:
NOMOI (Κρατικός Προϋπολογισμός, Συμπληρωματικοί Προϋπολογισμοί, Προϋπολογισμοί Ημικρατικών Οργανισμών).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΙΙΙ:
ΝΟΜΟΙ (Κυρωτικοί, Συμφωνίες, Πρωτόκολλα).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ Ι:
Διαδικαστικοί Κανονισμοί και Κανονισμός της Βουλής των Αντιπροσώπων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ ΙΙ:
Γνωματεύσεις και Αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ Ι:
Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΙΙ:
Ατομικές Διοικητικές Πράξεις.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ Ι:
Αποφάσεις Υπουργικού Συμβουλίου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ ΙΙ:
Αποφάσεις Βουλής των Αντιπροσώπων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ Ι:
Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρείες, Εμπορικές Επωνυμίες.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ ΙΙ:
Α. Εμπορικά Σήματα και Διεθνή Εμπορικά Σήματα
Β. Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας (Εθνικά και Ευρωπαϊκά)
Γ. Βιομηχανικά Σχέδια και Υποδείγματα.
Δ. Ονομασίες Προέλευσης και Γεωγραφικές Ενδείξεις Γεωργικών Προϊόντων ή Τροφίμων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ ΙΙΙ:
Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης, Ανάληψη Εγγράφων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΚΤΟ:
Νομοσχέδια, Προτάσεις Νόμων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΒΔΟΜΟ:
Διεθνείς Συμφωνίες.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΓΔΟΟ:
Σχέδια Υπηρεσίας.

Back to Top