Εκτύπωση Εκτύπωση Κλείσιμο της Σελίδας Κλείσιμο
 
Τμήμα ΤελωνείωνΣχετικά Αρχεία:

Οδηγός χρήσης ροής εργασιών του συστήματος τελωνειακών αποφάσεων-V3.10, 5.11.2018 (Μέγεθος Αρχείου: 105,86Kb)
1. Σύστημα διαχείρισης τελωνειακών αποφάσεων – Πεδίο εφαρμογής και αρχιτεκτονική-V3.10, 5.11.2018 (Μέγεθος Αρχείου: 1008,24Kb)
2. ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-V3.10, 5.11.2018 (Μέγεθος Αρχείου: 309,14Kb)
3. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ-V3.10, 5.11.2018 (Μέγεθος Αρχείου: 561,2Kb)
4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ-V3.10, 5.11.2018 (Μέγεθος Αρχείου: 427,46Kb)
5. ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ-V3.10, 5.11.2018 (Μέγεθος Αρχείου: 227,73Kb)
6. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ-V3.10, 5.11.2018 (Μέγεθος Αρχείου: 291,59Kb)
7. ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ (ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ)-V3.10, 5.11.2018 (Μέγεθος Αρχείου: 480,43Kb)
8. ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΚΜ (ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ, ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ)-V3.10, 5.11.2018 (Μέγεθος Αρχείου: 457,61Kb)
9. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-V3.10, 5.11.2018 (Μέγεθος Αρχείου: 358,27Kb)
10. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ-V3.10, 5.11.2018 (Μέγεθος Αρχείου: 347,26Kb)
11. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ -V3.10, 5.11.2018 (Μέγεθος Αρχείου: 655,54Kb)
12. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ-V3.10, 5.11.2018 (Μέγεθος Αρχείου: 250,82Kb)
13. ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ -V3.10, 5.11.2018 (Μέγεθος Αρχείου: 216,92Kb)
14. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ-V3.10, 5.11.2018 (Μέγεθος Αρχείου: 222,59Kb)
15. ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ -V3.10, 5.11.2018 (Μέγεθος Αρχείου: 242,89Kb)
16. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΚΡΟΑΣΗΣ -V3.10, 5.11.2018 (Μέγεθος Αρχείου: 148,21Kb)


Εκτύπωση σελίδας
Εκτύπωση σελίδας