Κυβερνητικό Τυπογραφείο
Αριθμός Εγκυκλίου Ημερομηνία Θέμα Σχόλια Σχετικό Έγγραφο
Εγκύκλιος Αρ 1593 10/06/2019 Τρόπος Ετοιμασίας κειμένων προς δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΥΟ_ΑΡ1593.pdf
Εγκύκλιος Αρ 1/2022 18/03/2022 Εγκύκλιος Αρ 1 Σεμινάριο με θέμα την Πυρασφάλεια στο χώρο εργασίας Εγκύκλιος Αρ 1 Σεμινάριο με θέμα την Πυρασφάλεια στο χώρο εργασίας.pdf
Εγκύκλιος Αρ 2/2022 01/06/2022 Εγκύκλιος Αρ 2 Σεμινάριο με θέμα Πρώτες Βοήθειες στο χώρο εργασίας Εγκύκλιος Αρ 2 Σεμινάριο με θέμα Πρώτες Βοήθειες στο χώρο εργασίας.pdf
Εγκύκλιος Αρ 1/2023 21/04/2023 Χρόνος Εργασίας στη Δημόσια Υπηρεσία - Κυβερνητικό Τυπογραφείο Εγκύκλιος 1-2023.pdf
Back to Top