Κυβερνητικό Τυπογραφείο
Αριθμός Εγκυκλίου Ημερομηνία Θέμα Σχόλια Σχετικό Έγγραφο
Εγκύκλιος Αρ 1593 2019-06-10 Τρόπος Ετοιμασίας κειμένων προς δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΥΟ_ΑΡ1593.pdf
Εγκύκλιος Αρ 1/2022 2022-03-18 Εγκύκλιος Αρ 1 Σεμινάριο με θέμα την Πυρασφάλεια στο χώρο εργασίας Εγκύκλιος Αρ 1 Σεμινάριο με θέμα την Πυρασφάλεια στο χώρο εργασίας.pdf
Εγκύκλιος Αρ 2/2022 2022-06-01 Εγκύκλιος Αρ 2 Σεμινάριο με θέμα Πρώτες Βοήθειες στο χώρο εργασίας Εγκύκλιος Αρ 2 Σεμινάριο με θέμα Πρώτες Βοήθειες στο χώρο εργασίας.pdf
Εγκύκλιος Αρ 1/2023 2023-04-21 Χρόνος Εργασίας στη Δημόσια Υπηρεσία - Κυβερνητικό Τυπογραφείο Εγκύκλιος 1-2023.pdf
Εγκύκλιος Αρ 1/2024 2024-04-05 Νόμος που τροποποιεί τον περί της Ηλεκτρονικής Έκδοσης της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας Νόμο του 2019 Εγκύκλιος 1-2024.pdf
Back to Top