Κυβερνητικό Τυπογραφείο


Το Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας έχει ως αποστολή του την εκτύπωση και τη διάθεση της Επίσημης Εφημερίδας και των υπόλοιπων κυβερνητικών εκδόσεων στο κοινό, την εξυπηρέτηση της Δημόσιας Υπηρεσίας όσον αφορά τις ανάγκες σε εκτυπωτικές εργασίες και την προμήθεια χάρτη και γραφικής ύλης.

Οι κυριότερες εργασίες που εκτελεί είναι οι ακόλουθες:

  • Εκτυπώνει την Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, τον Προϋπολογισμό του Κράτους, τα Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων, την Έκθεση του Γενικού Ελεγκτή, τη Δημοσιονομική Έκθεση, διάφορες εκδόσεις των Τμημάτων, διδακτικά και παιδαγωγικά βιβλία του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, Νομοθεσίες καθώς και όλα τα έντυπα που απαιτούνται για τη λειτουργία της Δημόσιας Υπηρεσίας.
  • Αναλαμβάνει τις εκτυπώσεις ασφαλείας της Κυβέρνησης, μερικές από τις οποίες είναι το Κρατικό Λαχείο, οι Τίτλοι Μηχανοκίνητων Οχημάτων, Άδειες Οδήγησης Μαθητευομένων, καθώς και τα Ψηφοδέλτια για τις Προεδρικές, Βουλευτικές, Δημοτικές και Κοινοτικές Εκλογές, καθώς επίσης και τις Ευρωεκλογές.
  • Διαχειρίζεται και προμηθεύει όλα τα κυβερνητικά τμήματα με την αναγκαία γραφική ύλη και τα αναγκαία έντυπα.
  • Αναλαμβάνει την αποστολή της Επίσημης Εφημερίδας και τις πωλήσεις όλων των κυβερνητικών εκδόσεων.
  • Τέλος, ενεργεί συμβουλευτικά αναφορικά με τις προσφορές για τυπογραφικές εργασίες των κυβερνητικών τμημάτων στον ιδιωτικό τομέα.

Back to Top