Κυβερνητικό Τυπογραφείο


Το Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας ιδρύθηκε το 1878 από τη βρετανική αποικιακή διοίκηση. Είναι το δεύτερο τυπογραφείο που ιδρύθηκε στην Κύπρο και το αρχαιότερο από τα τυπογραφεία που συνεχίζουν τη λειτουργία τους. Η πρώτη εκτυπωτική μηχανή αγοράσθηκε τον Οκτώβριο του 1878 και η πρώτη Επίσημη Εφημερίδα της αποικιακής διοίκησης κυκλοφόρησε στις 5 Νοεμβρίου 1878.

Το Παλαιό κτίριο όπου στεγαζόταν το Κυβερνητικό Τυπογραφείο βρισκόταν δίπλα από το κτίριο που στεγάζεται το Υπουργείου Οικονομικών και κτίστηκε το 1915. Το 1994 υπέστη σημαντικές ζημιές από πυρκαγιά και καταστράφηκε σημαντικό μέρος του μηχανικού εξοπλισμού.

Το 2013 το Τυπογραφείο μεταφέρθηκε στις νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις του στο Στρόβολο.

Το Τυπογραφείο σε όλη την ιστορική του πορεία υπήρξε καινοτόμο όσον αφορά την εισαγωγή νέας τεχνολογίας και μεθόδων παραγωγής. Σήμερα είναι εξοπλισμένο με σύγχρονες εκτυπωτικές μηχανές και ηλεκτρονικό εξοπλισμό που έχουν αυξήσει κατακόρυφα την παραγωγικότητά του.

Η Επίσημη Εφημερίδα αποτελεί μια σημαντική ιστορική πηγή για την αποικιακή περίοδο, γιατί τα κείμενά της μας δίδουν σημαντικές ιστορικές πληροφορίες για την αποικιακή διοίκηση, την ανάπτυξη της παιδείας, τις πολιτικές εξελίξεις, την ανάπτυξη της νομοθεσίας και του συστήματος Δικαίου καθώς και την οικονομική δραστηριότητα της περιόδου 1878 μέχρι και την ανεξαρτησία.

Back to Top