MOF


Ο Έφορος Ασφαλίσεων αφού έλαβε υπόψη τις πρόνοιες του άρθρου 394ΛΒ του περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμου του 2016, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται, («ο Νόμος») καθώς και τις πρόνοιες του άρθρου 59(6Β) του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες Νόμου του 2007, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται, («ο Νόμος AML») αποφάσισε όπως καθορίσει τις πιο κάτω διαδικασίες για την παραλαβή αναφορών για:

(i) πιθανές ή πραγματικές παραβάσεις διατάξεων του Μέρους VIII του Νόμου
(ii) ενδεχόμενες ή πραγματικές παραβάσεις των υποχρεώσεων των υπόχρεων οντοτήτων, που καθορίζονται στο Νόμο AML.

στο εφεξής οι «Παραβάσεις».

Τονίζεται ότι οι αναφορές αυτές θα πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογημένες και τεκμηριωμένες. Σημειώνεται ότι, οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ ασφαλισμένου και ασφαλιστικής επιχείρησης ή/και ασφαλισμένου και προσώπου που ασκεί εργασίες διανομής ασφαλιστικών προϊόντων ή διανομής αντασφαλιστικών προϊόντων που απορρέει από ασφαλιστική σύμβαση, δεν εμπίπτει στην έννοια των παραβάσεων που αναφέρονται στις Οδηγίες αυτές. Για τέτοιου είδους διαφορές παρακαλώ πατήστε εδώ.


Διαδικασίες
Οι αναφορές για Παραβάσεις δύνανται να υποβάλλονται στον Έφορο, είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση insurancewhistle@mof.gov.cy είτε με την αποστολή έγγραφης αναφοράς στην ακόλουθη διεύθυνση:

Λεωφόρος Λόρδου Βύρωνος 29,
1096 Λευκωσία

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση αποστολής έγγραφης αναφοράς, στο φάκελο που θα αποστέλλεται θα πρέπει να αναγράφεται σε ευδιάκριτο σημείο η λέξη "ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ".

Οι πιο πάνω αναφορές θα πρέπει να συνοδεύονται από:
i. Το όνομα του διανομέα ή της εταιρείας διανομής ασφαλιστικών προϊόντων ή της ασφαλιστικής/αντασφαλιστικής επιχείρησης που έχουν διαπράξει την Παράβαση,
ii. Πλήρεις λεπτομέρειες της Παράβασης και των γεγονότων επί των οποίων αυτή βασίζεται («Ποιος», «Που», «Πότε»),
iii. Οποιαδήποτε έγγραφα τα οποία είναι δυνατό να είναι στη κατοχή του προσώπου που υποβάλλει την αναφορά για Παράβαση και τα οποία υποστηρίζουν την εν λόγω αναφορά,
iv. Το είδος της Παράβασης και ποιος άλλος γνωρίζει για αυτή,
v. Τα στοιχεία του προσώπου που υποβάλλει την αναφορά (όνομα και πλήρη στοιχεία επικοινωνίας).

Ο Έφορος καθορίζει συγκεκριμένη ομάδα που διαχειρίζεται τις αναφορές για Παραβάσεις. Οι αναφορές για Παραβάσεις καθώς και οποιαδήποτε συνοδευτικά έγγραφα θεωρούνται ως Εμπιστευτικά έγγραφα, ως εκ τούτου ακολουθούνται οι διαδικασίες διαχείρισης και αρχειοθέτησης εμπιστευτικών εγγράφων που ισχύουν στη Δημόσια Υπηρεσία.