MOF


Ασφάλιση αστικής ευθύνης αυτοκινήτου

Αν μετακομίσετε στην Κύπρο από άλλη χώρα της ΕΕ για προσωρινή διαμονή και το όχημα σας παραμένει εγγεγραμμένο σε άλλη χώρα της ΕΕ, τότε το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του αυτοκινήτου σας, που έχει εκδοθεί από χώρα της ΕΕ, εξακολουθεί να ισχύει για την περίοδο για την οποία υπεγράφη, εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Από τη στιγμή που το όχημα σας εγγραφεί στην Κυπριακή Δημοκρατία, υποχρεούστε να κατέχετε ασφάλιση μηχανοκινήτου για Αστική Ευθύνη από ασφαλιστική επιχείρηση η οποία έχει άδεια να παρέχει ασφαλιστικές εργασίες στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Ιστορικό ασφαλιστικών αξιώσεων

Κάθε ασφαλιστική εταιρεία είναι ελεύθερη να αποφασίζει, ανάλογα με τις πρακτικές ανάληψης ασφαλίσεων που ακολουθεί, αν θα χρησιμοποιεί το σύστημα «bonus malus». Στην Κύπρο τα ασφάλιστρα δεν υπόκεινται σε νομοθετική ρύθμιση και οι ασφαλιστικές εταιρείες ακολουθούν ελεύθερο καθεστώς τιμολόγησης.

Οι ασφαλιστικές εταιρείες της Κύπρου δεν υποχρεούνται εκ του νόμου να λάβουν υπόψη το ιστορικό μη αξιώσεων που εκδίδεται σε άλλη χώρα της ΕΕ κατά τον υπολογισμό των ασφαλίστρων σας. Παρόλα αυτά αρκετές ασφαλιστικές εταιρείες στην Κυπριακή Δημοκρατία το λαμβάνουν υπόψη. Όμως εναπόκειται στην τιμολογιακή πρακτική της κάθε ασφαλιστικής εταιρείας να το λάβει υπόψη.

Έγγραφα που εκδίδονται σε άλλη χώρα της ΕΕ και αφορούν το ιστορικό μη αξιώσεων μπορούν να γίνουν δεκτά υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Στις περισσότερες περιπτώσεις, για να γίνονται αποδεκτά, τα πιστοποιητικά πρέπει να εκδίδονται και να υπογράφονται από τις ασφαλιστικές εταιρείες και να φέρουν πρωτότυπη επίσημη σφραγίδα της εταιρείας. Οι περισσότερες κυπριακές ασφαλιστικές εταιρείες δεν δέχονται πιστοποιητικά που εκδίδονται από πράκτορες/μεσίτες.

Τα προαναφερθέντα πιστοποιητικά ενδείκνυται να περιέχουν τα ακόλουθα στοιχεία:

1. ονοματεπώνυμο ασφαλισμένου/αριθμό ταυτότητας/αριθμό μητρώου της εταιρείας

2. αριθμό ασφαλιστηρίου

3. αριθμό κυκλοφορίας οχήματος,

4. περίοδο ασφάλισης προσώπου/επιχείρησης

5. είδος κάλυψης (έναντι τρίτου/περιεκτική)

6. ημερομηνία τυχόν ατυχήματος

7. πληρωθείσες/εκκρεμείς αποζημιώσεις

8. εάν οι ζημίες ήταν προς τρίτους και/ή ίδιες ζημίες 

Πώς μπορώ να υποβάλω παράπονο σε μια ασφαλιστική εταιρεία

Αν θέλετε να υποβάλετε παράπονο για τον τρόπο με τον οποίο μια ασφαλιστική εταιρεία στην Κύπρο χειρίστηκε ένα θέμα που σας αφορά ή μια απόφαση που έλαβε (π.χ, σχετικά με απαίτηση σας για αποζημίωση), σας συνιστούμε να προβείτε στις ακόλουθες διαδικασίες.

Προμηθευτείτε το κατάλληλο έντυπο παραπόνου από τα γραφεία της ασφαλιστικής σας εταιρείας, ή από τον ασφαλιστικό σας πράκτορα ή από την ιστοσελίδα της εταιρείας. Εναλλακτικά, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα, ταχυδρομική επιστολή ή φαξ. Μπορείτε, επίσης, να υποβάλετε την καταγγελία σας τηλεφωνικά.

Σας συμβουλεύουμε, ανεξαρτήτως του τρόπου που επιλέγετε για την υποβολή του παραπόνου σας, να παρέχετε ακριβή περιγραφή του θέματος και όσο το δυνατόν περισσότερα λεπτομερή στοιχεία και πληροφορίες, καθώς και να μην παραλείπετε τον αριθμό του ασφαλιστηρίου σας. Η ασφαλιστική εταιρεία πρέπει να σας απαντήσει εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ημέρα υποβολής του παραπόνου σας, ή το αργότερο εντός 45 ημερών σε περιπτώσεις όπου αυτό δικαιολογείται από την φύση του παραπόνου.

Μηχανισμός Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, εάν και εφόσον η γραπτή απάντηση από μέρους της ασφαλιστικής εταιρείας δεν σας βρίσκει ικανοποιημένο/η με το αποτέλεσμα, έχετε τη δυνατότητα εντός 12 μηνών από την ημερομηνία υποβολής του παραπόνου σας να υποβάλετε ενυπόγραφο παράπονο στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο/Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Χρηματοοικονομικών Διαφορών, καταβάλλοντας τέλος ύψους €20 για κάθε παράπονο. Το υποβληθέν παράπονο δύναται να συνοδεύεται από αντίγραφο του παραπόνου που υποβλήθηκε στην ασφαλιστική εταιρεία μαζί και της οποιανδήποτε απάντησης σας έχει δοθεί.

Τέλος, διατηρείτε το δικαίωμα να κινηθείτε νομικά για την εκδίκαση των διαφορών σας από αρμόδιο δικαστήριο της Κυπριακή Δημοκρατίας.

Χρήσιμες Επαφές

  • Αρμόδια Αρχή για την Εποπτεία των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Υπηρεσία Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών/Έφορος Ασφαλίσεων, τηλ. 00357 22602990, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο insurance@mof.gov.cy, ηλεκτρονική διεύθυνση http://mof.gov.cy/en/directorates-units/insurance-companies-control-service  

  • Φορέας Εξώδικής Επίλυσης Χρηματοοικονομικών Διαφορών (Χρηματοοικονομικός Επίτροπος) τηλ. 00357 22848900, ηλεκτρονική διεύθυνση www.financialombudsman.gov.cy 

  • Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου (ΣΑΕΚ), τηλ. 00357 22452990, ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.iac.org.cy/ 

 

 Τελευταία ημερομηνία ενημέρωσης 09/12/2020