Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κρατικό Λαχείο Κύπρου