Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κρατικό Λαχείο Κύπρου
Βρίσκεστε στη σελίδα: Αρχική Σελίδα Άλλα Ξυστά Λαχεία σε Κυκλοφορία

Ξυστά Λαχεία σε Κυκλοφορία

4/2022 - 166A

MINI
0,0002% €10.000
0,0002% €5.000
0,001% €1.000
0,02% €100
0,04% €50
0,15% €20
1,5% €10
2,1% €5
13,5% €1
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 17,31%3/2023 - 167A

MINI
0,0002% €10.000
0,0002% €5.000
0,001% €1.000
0,02% €100
0,04% €50
0,15% €20
1,5% €10
2,1% €5
13,5% €1
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 17,31%4/2024 - 168A

MINI
0,0002% €10.000
0,0002% €5.000
0,001% €1.000
0,02% €100
0,04% €50
0,15% €20
1,5% €10
2,1% €5
13,5% €1
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 17,31%5/2022 - 0500

STANDARD
0,0001% €20.000
0,0001% €10.000
0,0003% €5.000
0,001% €1.000
0,0025% €200
0,035% €100
0,05% €50
0,15% €20
0,4% €10
2,3% €5
4% €2
11,5% €1
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 18,44%4/2023 - 0501

STANDARD
0,0001% €20.000
0,0001% €10.000
0,0003% €5.000
0,001% €1.000
0,0025% €200
0,035% €100
0,05% €50
0,15% €20
0,4% €10
2,3% €5
4% €2
11,5% €1
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 18,44%3/2024 - 0502


STANDARD
0,0001% €20.000
0,0001% €10.000
0,0003% €5.000
0,001% €1.000
0,0025% €200
0,035% €100
0,05% €50
0,15% €20
0,4% €10
2,3% €5
4% €2
11,5% €1
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 18,44%


1/2023 - A184

SUPER
0,0002% €50.000
0,0005% €10.000
0,0004% €5.000
0,002% €1.000
0,002% €500
0,02% €100
0,2% €50
0,5% €20
2% €10
2% €4
15% €2
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 19,73%2/2024 - A185


SUPER
0,0002% €50.000
0,0005% €10.000
0,0004% €5.000
0,002% €1.000
0,002% €500
0,02% €100
0,2% €50
0,5% €20
2% €10
2% €4
15% €2
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 19,73%2/2023 - M066
ΜΕΓΑΛΟ (MEGALO)
0,0002% €80.000
0,0004% €20.000
0,0005% €10.000
0,0008% €5.000
0,002% €1.000
0,02% €200
0,04% €100
0,16% €50
0,5% €25
0,5% €15
1,9% €10
5% €6
10% €3
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 18,12%1/2024 - M067
ΜΕΓΑΛΟ (MEGALO)
0,0002% €80.000
0,0004% €20.000
0,0005% €10.000
0,0008% €5.000
0,002% €1.000
0,02% €200
0,04% €100
0,16% €50
0,5% €25
0,5% €15
1,9% €10
5% €6
10% €3
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 18,12%4/2021 - B019
ΤΟΜΠΟΛΑ (BINGO)
0,0002% €125.000
0,002% €1.000
0,05% €200
0,1% €100
0,15% €50 + €50
0,34% €50
1,7% €20
8,2% €10
11% €5
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 21,54%5/2023 - B020
ΤΟΜΠΟΛΑ (BINGO)
0,0002% €125.000
0,002% €1.000
0,05% €200
0,1% €100
0,15% €50 + €50
0,34% €50
1,7% €20
8,2% €10
11% €5
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 21,54%2/2020 - G024
GOLD
0,0002% €200.000
0,0004% €100.000
0,0008% €40.000
0,0008% €20.000
0,0044% €4.000
0,0610% €400
0,14% €200
0,14% €100
1,2% €40
6% €20
12% €10
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 19,55%


6/2023 - G025
GOLD
0,0002% €200.000
0,0004% €100.000
0,0008% €40.000
0,0008% €20.000
0,0044% €4.000
0,0610% €400
0,14% €200
0,14% €100
1,2% €40
6% €20
12% €10
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 19,55%C14 - HE20
ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ (HAPPY EASTER)
0,0005% €60.000
0,0005% €5.000
0,00075% €1.000
0,0025% €500
0,0325% €100
0,4625% €25
0,385% €18
0,5% €10
0,625% €8
3,25% €6
4,75% €5
13,5% €3
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 23,51%C16 - CH23

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ (MERRY CHRISTMAS)
0,0005% €60.000
0,0005% €1.000
0,0015% €500
0,01% €100
0,3% €50
0,5% €20
2,5% €10
5,25% €5
13,75% €3
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 22,32%