Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα


Hide details for [<font class="simpletitle">]2023[</font>]2023
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatResults of 13-week Treasury Bill auction 9th series 2023
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatResults of 13-week Treasury Bill auction 8th series 2023
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatResults of 13-week Treasury Bill auction 7th series 2023
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatResults of 13-week Treasury Bill auction 6th series 2023
BONDS.pdfAnnouncement -Interest rate increase on 6 years Gov.Bonds for individual persons
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatResults of 13-week Treasury Bill auction 5th series 2023
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatResults of 13-week Treasury Bill auction 4th series 2023
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatSustainable Bond April 2023 issuance - Press Release
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatSustainable Bond issuance results
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat10-year Sustainable Bond issuance Termsheet
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatResults of 13-week Treasury Bill auction 3rd series 2023
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatSustainable Finance Framework
final.pdfSecond Party Opinion on Sustainable Framewok
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatResults of 13-week Treasury Bill auction 2nd series 2023
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatResults of 13-week Treasury Bill auction 1st series 2023
Hide details for [<font class="simpletitle">]2022[</font>]2022
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatResults of 13-week Treasury Bill auction 12th series 2022
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatIndicative programme for 2023 six year Government Bond issuances for Natural Persons
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatResults of 13-week Treasury Bill auction 11th series 2022
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatResults of 13-week Treasury Bill auction 10th series 2022
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatResults of 13-week Treasury Bill auction 9th series 2022
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatResults of 13-week Treasury Bill auction 8th series 2022
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatResults of 13-week Treasury Bill auction 7th series 2022
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatResults of 13-week Treasury Bill auction 6th series 2022
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatResults of 13-week Treasury Bill auction 5th series 2022
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatResults of 13-week Treasury Bill auction 4th series 2022
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatResults of 13-week Treasury Bill auction 3rd series 2022
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatResults of 13-week Treasury Bill auction 2nd series 2022
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatResults of 13-week Treasury Bill auction 1st series 2022
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatEMTN issuance Jan. 2022 - Press Release
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatEMTN Issuance Jan. 2022 - Final Terms and Conditions
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatEMTN issuance results
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatEMTN Offering Circular
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatAnnouncement of EMTN issuance by the Republic of Cyprus
Hide details for [<font class="simpletitle">]2021[</font>]2021
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatResults of 13-week Treasury Bill auction 12th series 2021
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatAnnouncement of Loan Disbursement from EIB
.pdfResults of 13-week Treasury Bill auction 11th series 2021
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat2022 Indicative Issuance Programme for Retail Bonds
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatAnnouncement of Loan Disbursement from EIB
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatResults of 13-week Treasury Bill auction 10th series 2021
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatAnnouncement of Prefinancing under RRF
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatResults of 13-week Treasury Bill auction 9th series 2021
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatResults of 13-week Treasury Bill auction 8th series 2021
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatResults of 13-week Treasury Bill auction 7th series 2021
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatResults of 13-week Treasury Bill auction 6th series 2021
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatAnnouncement of additional (3rd) disbursement under SURE
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatResults of 13-week Treasury Bill auction 5th series 2021
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatResults of 13-week Treasury Bill auction 4th series 2021
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatResults of 13-week Treasury Bill auction 3rd series 2021
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatResults of 13-week Treasury Bill auction 2nd series 2021
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatPress Release on 5-year EMTN issuance
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatTermsheet of 5-year EMTN issuance
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatAnnouncement of 2nd and final disbursement under SURE
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatAnnouncement of EMTN issuance (Lead Managers Mandate)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatMarket Communication
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatResults of 13-week Treasury Bill auction 1st series 2021
Hide details for [<font class="simpletitle">]2020[</font>]2020
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatResults of 13-week Treasury Bill auction 13th series 2020
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatResults of 13-week Treasury Bill auction 12th series 2020
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatFirst instalment of the Loan Agreement under SURE
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatResults of 13-week Treasury Bill auction 11th series 2020
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatResults of 13-week Treasury Bill auction 10th series 2020
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatResults of 13-week Treasury Bill auction 9th series 2020
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatResults of 13-week Treasury Bill auction 8th series 2020
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatEMTN July 2020 - statistical details
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatEMTN issuance results
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatTermsheets of EMTN 2024 and 2040 re-openings
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatAnnouncement of EMTN issuance
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatResults of 13-week Treasury Bill auction 7th series 2020
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatResults of 13-week Treasury Bill auction 6th series 2020
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatAnnual Public Debt Management Report 2019
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatResults of 13-week Treasury Bill auction 5th series 2020
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatEMTN issuance results
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatEMTN Issuance - Final Terms and Conditions
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatEMTN issuance - Press Release
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatMarket Communication regarding Covid-19 impact and measures
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatSupplementary Offering Circular
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatResults of 13-week Treasury Bill auction 4th series 2020
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatResults of 13-week Treasury Bill auction 3rd series 2020
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatResults of 13-week Treasury Bill auction 2nd series 2020
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatPress Release on 10-year and 20-year EMTN issuances
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatTermsheets of 10-year and 20-year EMTN issuances
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatLead Managers Mandate
Hide details for [<font class="simpletitle">]2019[</font>]2019
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatResults of 12-week Treasury Bill auction 1st series 2020
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatResults of 13-week Treasury Bill auction 12th series 2019
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatResults of 13-week Treasury Bill auction 11th series 2019
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatResults of 13-week Treasury Bill auction 10th series 2019
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatTermsheets of EMTN 2034 and 2049 re-openings
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatCyprus Supplement to the Offering Circular of the EMTN program
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatReverse Enquiry Announcement
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatResults of 13-week Treasury Bill auction 9th series 2019
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatResults of 13-week Treasury Bill auction 8th series 2019
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatResults of 13-week Treasury Bill auction 7th series 2019
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatResults of 13-week Treasury Bill auction 6th Series 2019
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatResults of 13-week Treasury Bill auction 5th Series 2019
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatLead Managers Mandate
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatResults of 13-week Treasury Bill auction 4th Series 2019
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatResults of 13-week Treasury Bill auction 3rd Series 2019
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatPress Release on 15-year EMTN issuance
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕΜΤΝ Offering Circular
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatResults of 13-week Treasury Bill auction 2nd Series 2019
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatResults of 13-week Treasury Bill auction 1st Series 2019
Hide details for [<font class="simpletitle">]2018[</font>]2018
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatTreasury Bills Auction Results 12th Series 2018
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatResults of 13-week Treasury Bill Auction 11th Series 2018
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatResults of 13-week Treasury Bill Auction 10th Series 2018
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatPress Release on 10-year EMTN issuance
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatTermsheet of 10-year EMTN issuance
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatResults of 13-week Treasury Bill Auction 9th Series 2018
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatResults of 13-week Treasury Bill Auction 6th Series 2018
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatResults of 13-week Treasury Bill Auction 5th Series 2018
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatResults of 13-week Treasury Bill Auction 4th Series 2018
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatDomestic bond issuance through private placement
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatResults of 13-week Treasury Bill Auction 3rd Series 2018
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatResults of 13-week Treasury Bill Auction 2nd Series 2018
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatResults of 13-week Treasury Bill Auction 1st Series 2018
Hide details for [<font class="simpletitle">]2017[</font>]2017
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatTreasury Bills Auction Schedule Jan-Jun 2018
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatResults of T-Bills Auction 12th Series 2017
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatResults of T-Bills Auction 11th Series 2017
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatResults of T-Bill Auction 10th Series 2017