Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου μεταξύ των ωρών 10:00 - 6:00 θα εκτελούνται
εργασίες συντήρησης των κυβερνητικών διαδικτυακών συστημάτων
και ως εκ τούτου θα βρίσκονται εκτός λειτουργίας μεταξύ των πιο πάνω ωρών.


Back To Top