Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσίες Κρατικών Αγορών και Προμηθειών


Αποστολή


Κύρια αποστολή των Υπηρεσιών Κρατικών Αγορών και Προμηθειών (ΥΚΑΠ) είναι η διασφάλιση της καλύτερης δυνατής εξυπηρέτησης των πελατών τους. Δηλαδή των διάφορων κυβερνητικών Τμημάτων και Υπηρεσιών, Σχολικών Εφορειών, Δήμων και της Εθνικής Φρουράς. Για εξυπηρέτηση του σκοπού αυτού οι ΥΚΑΠ διατηρούν αποθήκες σε όλες τις επαρχίες των ελεύθερων περιοχών της Κυπριακής Δημοκρατίας, για την καλύτερη δυνατή διευκόλυνση των πελατών μας.

Παράλληλα οι Υπηρεσίες είναι αρμόδιες για:
α) Την τροφοδοσία των εγκλωβισμένων μας, και
β) Την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου με δημόσιους πλειστηριασμούς.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε, αναλόγως, όπως πιο κάτω:
Υπεύθυνος Συμπλέγματος Αποθηκών είναι ο κ. Κωνσταντινός Παντέλας, Ανώτερος Επιθεωρήτης
Αριθμός τηλεφώνου: 22865307
Αριθμός τηλεομοιότυπου: 22865392
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: cpantelas@moec.gov.cy

Πληροφορίες για πλειστηριασμούς:
κα Αθηνά Χαραλάμπους: 22865470
κ. Χριστόδουλος Χριστοδούλου: 22865309

Πληροφορίες για το σύμπλεγμα αποθηκών των ΥΚΑΠ στο Καϊμακλί:
κα Μαρίνα Γερολεμίδου: 22865311
κα Μυρούλα Ολυμπίου: 22865350
κα Ανδρούλα Αντωνίου: 22865424

Αρχείο Υπηρεσιών Κρατικών Αγορών και Προμηθειών: κα Μαρία Χατζηνεοφύτου
Αριθμός τηλεφώνου: 22601254
Αριθμός τηλεομοιότυπου: 22605012
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: mhadjineophytou@papd.mof.gov.cy

Υπηρεσίες Κρατικών Αγορών και Προμηθειών, Γενικές Πληροφορίες: κα Μαρία Σάββα
Αριθμός τηλεφώνου: 22601255
Αριθμός τηλεομοιότυπου: 22605012
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: msavva@sgps.mof.gov.cy

Αποθήκες ΥΚΑΠ Λεμεσού
Αριθμός τηλεφώνου: 25812926, 25812562, 25812935, 25812905
Αριθμός τηλεομοιότυπου: 25305768

Αποθήκες ΥΚΑΠ Λάρνακας
Αριθμός τηλεφώνου: 24304114, 24304558, 24304114
Αριθμός τηλεομοιότυπου: 24304349

Αποθήκες ΥΚΑΠ Πάφου
Αριθμός τηλεφώνου: 26306542
Αριθμός τηλεομοιότυπου: 26423048