Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσίες Κρατικών Αγορών και Προμηθειών


Καλωσορίσατε στο Διαδικτυακό μας Τόπο


Οι Υπηρεσίες Κρατικών Αγορών και Προμηθειών στα πλαίσια των προσπαθειών τους για εκσυγχρονιμό και διεύρυνση των συνεργατών τους, προσφοροδοτών/προμηθευτών, έχουν δημιουργήσει τον ηλεκτρονικό αυτό χώρο συνάντησης και μεταβίβασης χρήσιμων πληροφοριών.ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ:
Λόγω του ότι το Τμήμα Κρατικών Αγορών και Προμηθειών μετονομάστηκε σε Υπηρεσίες Κρατικών Αγορών και Προμηθειών, έχει αλλάξει και ο σύνδεσμος της ιστοσελίδας μας.
Για αυτό το λόγο σας γνωστοποιούμε ότι δεν θα υφίσταται πλέον η προηγούμενη σελίδα του Τμήματος.
Παρακαλείστε όπως αναζητάτε με τα νέα δεδομένα τις Υπηρεσίες ή αποθηκεύσετε την παρούσα ιστοσελίδα στα δεδομένα σας.