Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσίες Κρατικών Αγορών και Προμηθειών


Οργανωτική Δομή


Οργανωτική δομή

Η Διεύθυνση του Τμήματος βρίσκεται στο Υπουργείο Οικονομικών στη Λευκωσία και οι Κεντρικές Αποθήκες στεγάζονται στο Καϊμακλί, στην περιοχή Σοπάζ. Αποθήκες διατηρούνται και στις επαρχίες Λεμεσού (Α΄ Βιομηχανική Περιοχή Ύψωνα), Πάφου (Αχέλεια) και Λάρνακας (Αλική).

Διευθυντής των Υπηρεσιών μας είναι ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών.
Ανώτερη Λειτουργός και υπεύθυνη των αποθηκών είναι η κα. Κατερίνα Χαλλούμα Ηρακλέους.


Υπάρχουν δύο κύριοι τομείς δραστηριοτήτων:

Α) Ο Τομέας Αγορών και Προμηθειών, που υποδιαρείται στους Κλάδους Γενικών Προμηθειών και Παραλαβής Αγαθών.

Β) Ο Τομέας Αποθηκών, που αποτελείται από τους Κλάδους Κεντρικών Αποθηκών, Επαρχιακών Αποθηκών, Κλάδο Αποθηκών Υπουργείων /Τμημάτων και Κλάδο Μηχανοργάνωσης.


Οι δύο αυτοί τομείς είναι υπεύθυνοι για τη διεκπεραίωση των διαδικασιών Αγορών, Παραλαβών, Αποθήκευσης και Eκδοσης/Πώλησης υλικών.

Οι βοηθητικές υπηρεσίες αποτελούνται από το Αρχείο, Λογιστήριο, Κλάδο Εσωτερικού Ελέγχου και Κλάδο Εκπαίδευσης, Μελετών και Μηχανοργάνωσης.

Οι οργανικές θέσεις των Υπηρεσιών μας είναι διαφόρων βαθμίδων αρχίζοντας από τη Κλίμακα Α2/5/7, Α8/9, Α10, Α11, Α13 και Α15/16.