Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσίες Κρατικών Αγορών και Προμηθειών


Οργανωτική Δομή


Οργανωτική δομή

Η Διεύθυνση των ΥΚΑΠ βρίσκεται στο Υπουργείο Οικονομικών στη Λευκωσία και οι Κεντρικές Αποθήκες στεγάζονται στο Καϊμακλί, στην περιοχή Σοπάζ. Αποθήκες διατηρούνται και στις επαρχίες Λάρνακας (Αλική), Λεμεσού (Α΄ Βιομηχανική Περιοχή Ύψωνα) και Πάφου (Αχέλεια).

Διευθύντρια των ΥΚΑΠ είναι η Διευθύντρια Προϋπολογισμού, κα. Μελίνα Κατσουνωτού του Υπουργείου Οικονομικών και άμεσα υπεύθυνος των αποθηκών είναι ο Ανώτερος Λειτουργός κ. Πέτρος Ξενοφώντος.

Ο κύριος τομέας δραστηριοτήτων είναι ο Τομέας Αποθηκών, που αποτελείται από τους Κλάδους Κεντρικών Αποθηκών, Επαρχιακών Αποθηκών, Κλάδο Αποθηκών Υπουργείων/Τμημάτων και Κλάδο Μηχανοργάνωσης.

Ο τομέας αυτός είναι υπεύθυνος για τη διεκπεραίωση των διαδικασιών Αγορών, Παραλαβών, Αποθήκευσης και Έκδοσης/Πώλησης υλικών.

Οι βοηθητικές υπηρεσίες αποτελούνται από το Αρχείο, το Λογιστήριο, τον Κλάδο Εσωτερικού Ελέγχου και τον Κλάδο Μηχανοργάνωσης.