logo


Το μεθοδολογικό Εγχειρίδιο για την Προεπιλογή και Αξιολόγηση Δημοσίων Επενδυτικών Έργων ετοιμάστηκε από την Παγκόσμια Τράπεζα με χρηματοδότηση της Υπηρεσίας Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της ΕΕ. Το εγχειρίδιο συμπληρώνει και εξειδικεύει τις Οδηγίες για την Προ-επιλογή και Αξιολόγηση Δημοσίων Επενδυτικών Έργων παραθέτοντας με λεπτομέρεια τις ακολουθητέες διαδικασίες και μεθοδολογίες αξιολόγησης έργων και παρέχοντας πρότυπα έγγραφα προς χρήση τόσο για το στάδιο της προεπιλογής όσο για το στάδιο της αξιολόγησης έργων.

Όσο αφορά το στάδιο της προ-επιλογής έργων, το Εγχειρίδιο παρέχει καθοδήγηση για τη συμπλήρωση του Σημειώματος Έργου από τους οικονομικούς φορείς, το οποίο αποσκοπεί στη διενέργεια μιας προκαταρκτικής και γενικής αξιολόγηση της στρατηγικής συνάφειας του έργου, της προσιτότητας και της βιωσιμότητας του.

Αναφορικά με το στάδιο της αξιολόγησης έργου, το εγχειρίδιο παρέχει τη μεθοδολογία για την αξιολόγηση των οικονομικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών και δημοσιονομικών επιπτώσεων των προτεινόμενων επενδυτικών έργων. Σύμφωνα με τη μεθοδολογία αυτή, που αποτελείται από 9 βήματα, προσδιορίζονται όλες οι επιπτώσεις που σχετίζονται με το επενδυτικό έργο και όπου είναι δυνατό, το κόστος και τα οφέλη εκτιμώνται σε χρηματικούς όρους (ποσοτικοποίηση), έτσι ώστε τα έργα που επιλέγονται από την Κυβέρνηση να προσφέρουν το μέγιστο καθαρό όφελος για την κοινωνία.

Το Εγχειρίδιο επισυνάπτεται πιο κάτω.Εγχειρίδιο για Προ-επιλογή και Αξιολόγηση Δημοσίων Επενδυτικών Έργων

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα