logo


Για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, στο πλαίσιο της Πολιτική Συνοχής, η Κύπρος λαμβάνει χρηματοδοτήσεις ποσού ύψους €969 εκ. από τέσσερα Ταμεία:

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ):

Σκοπός του ΕΤΠΑ είναι η διόρθωση των ανισορροπιών μεταξύ χωρών και περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Οι χρηματοδοτήσεις του ΕΤΠΑ επικεντρώνονται σε 2 στόχους:

- Επενδύσεις για την Ανάπτυξη και Απασχόληση – Ενίσχυση της αγοράς εργασίας και των περιφερειακών οικονομιών.

- Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία – Ενίσχυση της διασυνοριακής, διακρατικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας εντός της ΕΕ.

Για την προγραμματική περίοδο 2021-2027 έχουν κατανεμηθεί στην Κύπρο από τον προϋπολογισμό του ΕΤΠΑ, πόροι ύψους €466,9 εκ.

Ταμείο Συνοχής (ΤΣ​):

To ΤΣ παρέχει στήριξη σε Κράτη-Μέλη με κατά κεφαλήν ακαθάριστο εθνικό εισόδημα (ΑΕΕ) κάτω του 90% του μέσου όρου της ΕΕ-27, χρηματοδοτώντας επενδύσεις στον τομέα του περιβάλλοντος (περιλαμβανομένων των τομέων της ενέργειας και της κλιματικής αλλαγής) και σε Διευρωπαϊκά Δίκτυα στον τομέα των Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ).

Για την προγραμματική περίοδο 2021-2027 έχουν κατανεμηθεί στην Κύπρο από τον προϋπολογισμό του ΤΣ, πόροι ύψους €178,3 εκ. Σημειώνεται ότι, από το ΤΣ έχουν κατανεμηθεί για την Κύπρο επιπρόσθετοι πόροι ύψους €55 εκ., οι οποίοι θα αξιοποιηθούν στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού μέσου της ΕΕ «Connecting Europe Facility».

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+):

Τo ΕΚΤ+ επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό, κυρίως στους τομείς της απασχόλησης, της κοινωνικής συνοχής και της εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης ενώ προάγει τις θεμελιώδεις αρχές της ισότητας των φύλων, της καταπολέμησης κάθε μορφής διακρίσεων και της προώθησης ίσων ευκαιριών για όλους.

Για την προγραμματική περίοδο 2021-2027 έχουν κατανεμηθεί στην Κύπρο από τον προϋπολογισμό του ΕΚΤ+, πόροι ύψους €222,2 εκ.

Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ):

Το ΤΔΜ αποτελεί το νέο χρηματοδοτικό μέσο στο πλαίσιο της Πολιτικής Συνοχής, το οποίο έχει ως στόχο τη δίκαιη μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία, στηρίζοντας τις περιοχές που επηρεάζονται περισσότερο από τη μετάβαση προς την κλιματική ουδετερότητα έτσι ώστε να αποφευχθεί η αύξηση των περιφερειακών ανισοτήτων. Το Ταμείο μειώνει το κοινωνικοοικονομικό κόστος που προκαλείται από την κλιματική μετάβαση, υποστηρίζοντας την οικονομική διαφοροποίηση και την ανασυγκρότηση των σχετικών περιοχών, βοηθώντας τους ανθρώπους να προσαρμοστούν σε μια μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας.

Για την προγραμματική περίοδο 2021-2027 έχουν κατανεμηθεί στην Κύπρο από τον προϋπολογισμό του ΤΔΜ, πόροι ύψους €101,1 εκ.