logo

Η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης εκτελεί χρέη Γραμματείας του Συμβουλίου. Η Γραμματεία έχει την ευθύνη της οργάνωσης των συνεδριών και συναντήσεων του Συμβουλίου, της διευκόλυνσης της συλλογής των απαραίτητων πληροφοριών/στατιστικών στοιχείων από τις Υπηρεσίες του κράτους, της υποστήριξης των ομάδων εργασίας του Συμβουλίου με στόχο την εις βάθος μελέτη επιλεγμένων θεμάτων για τη διαμόρφωση των κατάλληλων εισηγήσεων/συστάσεων πολιτικής εκ μέρους του Συμβουλίου, της στήριξης του Συμβουλίου για την εκπόνηση της εκάστοτε Έκθεσης Ανταγωνιστικότητας Κύπρου και της λειτουργίας της ιστοσελίδας του Συμβουλίου. Πληροφορίες για την αποστολή, αρμοδιότητες και εργασίες του Συμβουλίου μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου http://www.ecompet.cy.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του Συμβουλίου στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις epetridou@mof.gov.cy και iskordi@mof.gov.cy.