Πιστοληπτικές αξιολογήσεις

Οι αξιολογήσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας από τους οίκους αξιολόγησης με τους οποίους η Δημοκρατία διαθέτει συμβατική σχέση είναι οι εξής:

Οίκος ΑξιολόγησηςΜακροπρόθεσμο χρέος
Βραχυπρόθεσμο χρέος
Προοπτική
Τελευταία ημερ. αξιολόγησης
DBRS
BBB(L)
R-4
Σταθερή
23/11/2018
Fitch
BBB-
B
Σταθερή
19/10/2018
Moody's
Ba2
NP
Σταθερή
27/7/2018
Standard & Poor's
BBB-
B
Σταθερή
8/3/2019


06/09/2019 Προγραμματισμένη, μη δεσμευτική ημερομηνία ανακοίνωσης πιστοληπτικής αξιολόγησης από τον οίκο Standard & Poor's
 
20/09/2019 Προγραμματισμένη, μη δεσμευτική ημερομηνία ανακοίνωσης πιστοληπτικής αξιολόγησης από τον οίκο Moody's
 
11/10/2019 Προγραμματισμένη, μη δεσμευτική ημερομηνία ανακοίνωσης πιστοληπτικής αξιολόγησης από τον οίκο Fitch
 
15/11/2019 Προγραμματισμένη, μη δεσμευτική ημερομηνία ανακοίνωσης πιστοληπτικής αξιολόγησης από τον οίκο DBRS