Back To Top


Τα Γραμμάτια του Δημοσίου είναι διάρκειας μέχρι και 52 εβδομάδων και προσφέρονται στο επενδυτικό κοινό με δημοπρασία μόνο μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Bloomberg. Ανταγωνιστικές και μη ανταγωνιστικές προσφορές μπορούν να υποβληθούν τόσο από φυσικά όσο και από νομικά πρόσωπα μόνο μέσω των εξουσιοδοτημένων χρηστών του συστήματος δημοπρασιών Γραμματίων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τα Γραμμάτια εισάγονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.


Δημοπρασίες Γραμματίων Δημοσίου

Οι δημοπρασίες διεξάγονται σε τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα δημοπρασιών.

Όροι Έκδοσης
Τα Γραμμάτια Δημοσίου διέπονται από τους Γενικούς Όρους έκδοσης. Κάθε ξεχωριστή έκδοση διέπεται, επιπέον, από τους Ειδικούς Όρους έκδοσης.Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΓΔ 2021.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΓΔ 2022 091222.pdf