Back To Top


Τα εξαετή ονομαστικά κυβερνητικά ομόλογα για φυσικά πρόσωπα (εφεξής «ομόλογα») είναι αξιόγραφα ειδικά σχεδιασμένα για να καλύπτουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που παρουσιάζουν τα φυσικά πρόσωπα ως επενδυτές (απόδοση, ασφάλεια, ρευστότητα).
Τα εν λόγω ομόλογα έχουν διάρκεια έξι ετών, αλλά παρέχουν τη δυνατότητα πρόωρης αποπληρωμής με προειδοποίηση 90 ημερών. Το επιτόκιο των ομολόγων είναι κλιμακωτό και αυξάνεται ανάλογα με τον χρόνο κατοχής των ομολόγων.
Το εισόδημα από τόκους από τα ομόλογα υπόκειται σε φορολογία και εισφορές,  σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
Ο εκδότης των ομολόγων είναι η Κυπριακή Δημοκρατία, εκ μέρους της οποίας ενεργεί το Γραφείο Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών βάσει της σχετικής νομοθεσίας.

Τα ομόλογα δεν εισάγονται στο ΧΑΚ, ωστόσο, σύμφωνα με σχετική Συμφωνία μεταξύ του Υπ. Οικονομικών και του ΧΑΚ, η οποία δύναται να ανανεώνεται κάθε χρόνο, το ΧΑΚ έχει την ευθύνη για την εξυπηρέτηση του επενδυτικού κοινού και τη διατήρηση μητρώου των κατόχων τους και αποθετηρίου.  
Στο παρόν στάδιο, η έκδοση των ομολόγων γίνεται ανά τριμηνία σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες Γενικούς και Ειδικούς Όρους έκδοσης των ομολόγων.

Διαδικασία για την αγορά των ομολόγων:
(α) Συμπλήρωση εντύπου αίτησης και επισύναψη σχετικών εγγράφων
(i) Συμπλήρωση εντύπου αίτησης με απαραίτητα στοιχεία τον Αρ. Μερίδας και Αρ. λογαριασμού αξιών στο ΧΑΚ
Εάν ο αιτητής δεν διαθέτει Μερίδα στο ΧΑΚ, θα πρέπει οπωσδήποτε να ανοίξει Μερίδα, με την συμπλήρωση της Αίτησης Δημιουργίας Μερίδας.
(ii) Επισυνημμένα έγγραφα όπως αναφέρονται στο έντυπο αίτησης
(β) Υποβολή αίτησης στο ΧΑΚ

Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται
(i) αυτοπροσώπως στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου στα ειδικά διαμορφωμένα ταμεία που βρίσκονται στο ισόγειο, κατά τις πρώτες είκοσι ημερολογιακές ημέρες έκαστου μήνα (εργάσιμες ημέρες), μεταξύ των ωρών 08:00- 14:15 και 15:00 – 17:00 (Μάιος-Αύγουστος) , ή 08:00- 14:30 και 15:00-18:00 (Σεπτέμβριος-Απρίλιος) ή
(ii) Ταχυδρομικώς. Το σχετικό έντυπο μπορεί να σταλεί στην ακόλουθη διεύθυνση: Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, Λεωφόρος Βύρωνος 71-73, 1096, Τ.Θ. 25427, Λευκωσία.
Στις περιπτώσεις όπου οι αιτήσεις αποστέλλονται ταχυδρομικώς, αυτές θα πρέπει να είναι σε πρωτότυπη μορφή και δεόντως υπογεγραμμένες και πιστοποιημένες από πιστοποιούντα υπάλληλο.
Σημειώνεται επίσης ότι, για να θεωρείται εμπρόθεσμη η αίτηση θα πρέπει να φέρει σφραγίδα του ταχυδρομείου εντός της περιόδου υποβολής αιτήσεων, όπως καθορίζεται στους εκάστοτε Ειδικούς Όρους έκδοσης.Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΟΔΗΓΙΕΣ & ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Πρόγραμμα (ημερολόγιο) εκδόσεων 6ετών ομολόγων 2024.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat 2024 Έντυπο αίτησης 6ετών ομολόγων.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΝΤΥΠΟ πρόωρης ρευστοπ σειρές ομολ 2014 2018.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΝΤΥΠΟ πρόωρης ρευστοπ σειρές ομολ 2019 2024.pdf