Back To Top


H υφιστάμενη νομοθεσία απαρτίζεται από τους περί της Διαχείρισης του Δημόσιου Χρέους Νόμους του 2012 έως 2016 και τους περί της Διαχείρισης του Δημόσιου Χρέους (Ρήτρες Συλλογικής Δράσης) Κανονισμούς του 2012. Περαιτέρω, οι εγχώριοι κυβερνητικοί τίτλοι δηλαδή τα Γραμμάτια Δημοσίου και εγχώρια ομόλογα, διέπονται από Γενικούς Όρους έκδοσης.
- Οι περί της Διαχείρισης του Δημόσιου Χρέους (Ρήτρες Συλλογικής Δράσης) Κανονισμοί του 2012
- Οι περί της Διαχείρισης του Δημόσιου Χρέους Νόμοι του 2012 έως 2016