Αρχείο Στατιστικών και Δημοσιεύσεων


Hide details for [<font class="simpletitle">]2019[</font>]2019
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΤριμηνιαίο Δελτίο Χρέους 1ο τρίμηνο 2019
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕνημερωτικό Δελτίο για την κυπριακή οικονομία
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕτήσια Έκθεση Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους 2018
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatXρονοδιάγραμμα αποπληρωμής δημόσιου χρέους 31 Μαρτίου 2019
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΧρέος Κεντρικής Κυβέρνησης 31 Μαρτίου 2019
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΠαρουσίαση για επενδυτές
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΔείκτες κινδύνου δημοσίου χρέους 31 Δεκεμβρίου 2018
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕνημερωτικό Δελτίο για την κυπριακή οικονομία
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΤριμηνιαίο Δελτίο Χρέους 4ο τρίμηνο 2018
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΧρέος Κεντρικής Κυβέρνησης 31 Δεκεμβρίου 2018
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatXρονοδιάγραμμα αποπληρωμής δημόσιου χρέους 31 Δεκεμβρίου 2018
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΠαρουσίαση για Επενδυτές
Hide details for [<font class="simpletitle">]2018[</font>]2018
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕνημερωτικό Δελτίο για κυπριακή οικονομία
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΤριμηναίο Δελτίο Χρέους 3ο τρίμηνο 2018
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΧρέος Κεντρικής Κυβέρνησης 30 Σεπτεμβρίου 2018
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatXρονοδιάγραμμα αποπληρωμής δημόσιου χρέους 30 Σεπτεμβρίου 2018
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΤριμηνιαίο Δελτίο Χρέους 1ο τρίμηνο 2018
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΤριμηναίο Δελτίο Χρέους 2ο τρίμηνο 2018
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕνημερωτικό Δελτίο για την κυπριακή οικονομία Ιούλιος 2018
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΔείκτες κινδύνου δημόσιου χρέους 30 Ιουνίου 2018
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΧρονοδιάγραμμα αποπληρωμής δημόσιου χρέους 30 Ιουνίου 2018
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΧρέος Κεντρικής Κυβέρνησης 30 Ιουνίου 2018
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕτήσια Έκθεση Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους 2017
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΔείκτες κινδύνου δημόσιου χρέους 31 Δεκεμβρίου 2017
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕνημερωτικό Δελτίο για την κυπριακή οικονομία Μάιος 2018
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΧρέος Κεντρικής Κυβέρνησης κατά την 31η Δεκ. 2017
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΧρονοδιάγραμμα αποπληρωμής δημόσιου χρέους 31 Δεκεμβρίου 2017
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΤριμηνιαίο Δελτίο Χρέους 4ο τρίμηνο 2017
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕνημερωτικό Δελτίο για την κυπριακή οικονομία Φεβρ. 2018
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕτήσιο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα 2018
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΤριμηνιαίο Δελτίο Χρέους 3ο τρίμηνο 2017
Hide details for [<font class="simpletitle">]2017[</font>]2017
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕνημερωτικό Δελτίο για την κυπριακή οικονομία Δεκ. 2017
2017.pdfΕνημερωτικό Δελτίο Σεπτ. 2017
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΤριμηνιαίο Δελτίο Χρέους 2ο τρίμηνο 2017
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕνημερωτικό Δελτίο Ιουλ. 2017
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΔείκτες κινδύνου δημόσιου χρέους 30 Ιουνίου 2017
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΤριμηνιαίο Δελτίο Χρέους 1ο τρίμηνο 2017
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΔελτίο Δημόσιου Χρέους 1ο τρίμηνο 2017
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕνημερωτικό Δελτίο Ιουν.2017
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatEτήσια Έκθεση Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους 2016
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΤριμηνιαίο Δελτίο Χρέους 4ο τρίμηνο 2016
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΔελτίο Δημόσιου Χρέους 1ο τρίμηνο 2017
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕνημερωτικό Δελτίο Μαρτίου 2017
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕνημερωτικό Δελτίο Ιανουαρίου 2017
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΔελτίο Δημόσιου Χρέους 4ο τρίμηνο 2016
Hide details for [<font class="simpletitle">]2016[</font>]2016
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΤριμηνιαίο Δελτίο Χρέους 3ο τρίμηνο 2016
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕνημερωτικό Δελτίο Νοεμβρίου 2016
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΤριμηνιαίο Δελτίο Χρέους 2ο τρίμηνο 2016
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΤριμηνιαίο Δελτίο Χρέους 1ο τρίμηνο 2016
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΔελτίο Δημόσιου Χρέους 3ο τρίμηνο 2016
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕνημερωτικό Δελτίο Σεπτεμβρίου 2016
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΔελτίο Δημόσιου Χρέους 2ο τρίμηνο 2016
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕνημερωτικό Δελτίο Απριλίου 2016
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatEτήσια Έκθεση Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους 2015
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΔελτίο Δημόσιου Χρέους 1ο τρίμηνο 2016
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕνημερωτικό Δελτίο Φεβρουαρίου 2016
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΜεσοπρόθεσμη στρατηγική διαχείρισης δημόσιου χρέους
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΔελτίο Δημόσιου Χρέους 4ο τρίμηνο 2015
Hide details for [<font class="simpletitle">]2015[</font>]2015
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕνημερωτικό Δελτίο Δεκεμβρίου 2015
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕνημερωτικό Δελτίο Οκτωβρίου 2015
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΔελτίο Δημόσιου Χρέους 3ο τρίμηνο 2015
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕνημερωτικό Δελτίο Αυγούστου 2015
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΔελτίο Δημόσιου Χρέους 2ο τρίμηνο 2015
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕνημερωτικό Δελτίο Ιουνίου 2015
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatEτήσια Έκθεση Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους 2014
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΔελτίο Δημόσιου Χρέους 1ο τρίμηνο 2015
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕνημερωτικό Δελτίο Απριλίου 2015
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕνημερωτικό Δελτίο Φεβρουαρίου 2015
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΔελτίο Δημόσιου Χρέους 4ο τρίμηνο 2014
Hide details for [<font class="simpletitle">]2014[</font>]2014
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕνημερωτικό Δελτίο Δεκεμβρίου 2014
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΔελτίο Δημόσιου Χρέους 3ο τρίμηνο 2014
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕνημερωτικό Δελτίο Οκτωβρίου 2014
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕνημερωτικό Δελτίο Αυγούστου 2014
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΔελτίο Δημόσιου Χρέους 2ο τρίμηνο 2014
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕνημερωτικό Δελτίο Ιουνίου 2014
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatEτήσια Έκθεση Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους 2013
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΔελτίο Δημόσιου Χρέους 1ο τρίμηνο 2014
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕνημερωτικό Δελτίο Φεβρουαρίου 2014
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΔελτίο Δημόσιου Χρέους 4ο τρίμηνο 2013
Hide details for [<font class="simpletitle">]2013[</font>]2013
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕνημερωτικό Δελτίο Δεκεμβρίου 2013
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΔελτίο Δημόσιου Χρέους 3ο τρίμηνο 2013
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΔελτίο Δημόσιου Χρέους 2ο τρίμηνο 2013
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatEτήσια Έκθεση Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους 2012
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΔελτίο Δημόσιου Χρέους 1ο τρίμηνο 2013
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΔελτίο Δημόσιου Χρέους 4ο τρίμηνο 2012
Hide details for [<font class="simpletitle">]2012[</font>]2012
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΔελτίο Δημόσιου Χρέους 3ο τρίμηνο 2012
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΔελτίο Δημόσιου Χρέους 2ο τρίμηνο 2012
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatEτήσια Έκθεση Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους 2011
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΔελτίο Δημόσιου Χρέους 1ο τρίμηνο 2012
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΔελτίο Δημόσιου Χρέους 4ο τρίμηνο 2011
Hide details for [<font class="simpletitle">]2011[</font>]2011
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΔελτίο Δημόσιου Χρέους 3ο τρίμηνο 2011
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΔελτίο Δημόσιου Χρέους 2ο τρίμηνο 2011
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatEτήσια Έκθεση Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους 2010
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΔελτίο Δημόσιου Χρέους 1ο τρίμηνο 2011