Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου


Hide details for [<font class="simpletitle">]2023[</font>]2023
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΤριμηναίο Δελτίο Χρέους 2ο τρίμηνο 2023
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΧρέος Κεντρικής Κυβέρνησης 30 Ιουνίου 2023
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΤριμηναίο Δελτίο Χρέους 1ο τρίμηνο 2023
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΧρέος Κεντρικής Κυβέρνησης 31 Μαρτίου 2023
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕτήσια Έκθεση Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους 2022
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΤριμηναίο Δελτίο Χρέους 4ο τρίμηνο 2022
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΧρέος Κεντρικής Κυβέρνησης 31 Δεκεμβρίου 2022
Hide details for [<font class="simpletitle">]2022[</font>]2022
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕτήσιο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα 2023
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΤριμηναίο Δελτίο Χρέους 3ο τρίμηνο 2022
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΧρέος Κεντρικής Κυβέρνησης 30 Σεπτεμβρίου 2022
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΤριμηναίο Δελτίο Χρέους 2ο τρίμηνο 2022
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΤριμηναίο Δελτίο Χρέους 1ο τρίμηνο 2022
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΧρέος Κεντρικής Κυβέρνησης 31 Μαρτίου 2022
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕτήσια Έκθεση Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους 2021
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΣύνοψη Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους 2021
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΤριμηναίο Δελτίο Χρέους 4ο τρίμηνο 2021
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatXρονοδιάγραμμα Αποπληρωμής Δημόσιου Χρέους 31 Δεκεμβρίου 2021
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΧρέος Κεντρικής Κυβέρνησης 31 Δεκεμβρίου 2021
Hide details for [<font class="simpletitle">]2021[</font>]2021
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΧρέος Κεντρικής Κυβέρνησης 30 Σεπτεμβρίου 2021
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatXρονοδιάγραμμα Αποπληρωμής Δημόσιου Χρέους 30 Σεπτεμβρίου 2021
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΤριμηναίο Δελτίο Χρέους 3ο τρίμηνο 2021
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΜεσοπρόθεσμη Στρατηγική Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους 2022 - 2024
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΧρέος Κεντρικής Κυβέρνησης 30 Ιουνίου 2021
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatXρονοδιάγραμμα Αποπληρωμής Δημόσιου Χρέους 30 Ιουνίου 2021
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΤριμηναίο Δελτίο Χρέους 2ο τρίμηνο 2021
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΤριμηναίο Δελτίο Χρέους 1ο τρίμηνο 2021
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΧρέος Κεντρικής Κυβέρνησης 31 Μαρτίου 2021
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatXρονοδιάγραμμα Αποπληρωμής Δημόσιου Χρέους 31 Μαρτίου 2021
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕτήσια Έκθεση Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους 2020
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΤριμηναίο Δελτίο Χρέους 4ο τρίμηνο 2020
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΧρέος Κεντρικής Κυβέρνησης 31 Δεκεμβρίου 2020
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatXρονοδιάγραμμα Αποπληρωμής Δημόσιου Χρέους 31 Δεκεμβρίου 2020
Hide details for [<font class="simpletitle">]2020[</font>]2020
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΧρέος Κεντρικής Κυβέρνησης 30 Σεπτεμβρίου 2020
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΤριμηναίο Δελτίο Χρέους 3ο τρίμηνο 2020
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatXρονοδιάγραμμα Αποπληρωμής Δημόσιου Χρέους 30 Σεπτεμβρίου 2020
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΣτρατηγική Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους 2021-2023
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΤριμηναίο Δελτίο Χρέους 2ο τρίμηνο 2020
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΧρέος Κεντρικής Κυβέρνησης 30 Ιουνίου 2020
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatXρονοδιάγραμμα Αποπληρωμής Δημόσιου Χρέους 30 Ιουνίου 2020
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΧρονοδιάγραμμα Αποπληρωμής Δημόσιου Χρέους 31 Μαρτίου 2020
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΤριμηναίο Δελτίο Χρέους 1ο τρίμηνο 2020
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕπεξηγηματικό Σημείωμα για εκδόσεις Ευρωομολόγων Απριλίου 2020
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕτήσια Έκθεση Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους 2019
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΧρέος Κεντρικής Κυβέρνησης 31 Μαρτίου 2020
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΤριμηναίο Δελτίο Χρέους 4ο τρίμηνο 2019
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΧρέος Κεντρικής Κυβέρνησης 31 Δεκεμβρίου 2019
Hide details for [<font class="simpletitle">]2019[</font>]2019
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕτήσιο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα 2020
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕνημερωτικό Δελτίο Νοεμβρίου 2019
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΤριμηναίο Δελτίο Χρέους 3ο τρίμηνο 2019
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatXρονοδιάγραμμα αποπληρωμής δημόσιου χρέους 30 Σεπτεμβρίου 2019
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΠαρουσίαση προς επενδυτές
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΧρέος Κεντρικής Κυβέρνησης 30 Σεπτεμβρίου 2019
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΣτρατηγική Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους 2020-2022
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕνημερωτικό Δελτίο Αυγούστου 2019
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΧρέος Κεντρικής Κυβέρνησης 30 Ιουνίου 2019
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatXρονοδιάγραμμα αποπληρωμής δημόσιου χρέους 30 Ιουνίου 2019
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΤριμηναίο Δελτίο Χρέους 2ο τρίμηνο 2019
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΠαρουσίαση για επενδυτές
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΤριμηναίο Δελτίο Χρέους 1ο τρίμηνο 2019
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕνημερωτικό δελτίο Ιουνίου 2019
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΧρέος Κεντρικής Κυβέρνησης 31 Μαρτίου 2019
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatXρονοδιάγραμμα αποπληρωμής δημόσιου χρέους 31 Μαρτίου 2019
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕνημερωτικό δελτίο Μαρτίου 2019
Hide details for [<font class="simpletitle">]2018[</font>]2018
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΔείκτες κινδύνου δημόσιου χρέους 31 Δεκεμβρίου 2018
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕτήσια έκθεση διαχείρισης δημόσιου χρέους 2018
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatXρονοδιάγραμμα αποπληρωμής δημόσιου χρέους 31 Δεκεμβρίου 2018
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΧρέος Κεντρικής Κυβέρνησης 31 Δεκεμβρίου 2018
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΤριμηναίο Δελτίο Χρέους 4ο τρίμηνο 2018
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕνημερωτικό δελτίο Δεκεμβρίου 2018
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΤριμηναίο Δελτίο Χρέους 3ο τρίμηνο 2018
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΧρέος Κεντρικής Κυβέρνησης 30 Σεπτεμβρίου 2018
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatXρονοδιάγραμμα αποπληρωμής δημόσιου χρέους 30 Σεπτεμβρίου 2018
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΧρέος Κεντρικής Κυβέρνησης 30 Ιουνίου 2018
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΧρονοδιάγραμμα αποπληρωμής δημόσιου χρέους 30 Ιουνίου 2018
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΤριμηνιαίο Δελτίο Χρέους 1ο τρίμηνο 2018
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΤριμηναίο Δελτίο Χρέους 2ο τρίμηνο 2018
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΔείκτες κινδύνου δημόσιου χρέους 30 Ιουνίου 2018
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕνημερωτικό Δελτίο Ιουλίου 2018
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕνημερωτικό Δελτίο Μάιος 2018
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕνημερωτικό Δελτίο Φεβρουαρίου 2018
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕτήσιο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα 2018
Hide details for [<font class="simpletitle">]2017[</font>]2017
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕτήσια Έκθεση Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους 2017
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΔείκτες κινδύνου δημόσιου χρέους 31 Δεκεμβρίου 2017
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΔείκτες κινδύνου δημόσιου χρέους 30 Ιουνίου 2017
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΧρονοδιάγραμμα αποπληρωμής δημόσιου χρέους 31 Δεκεμβρίου 2017
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΧρέος Κεντρικής Κυβέρνησης κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕνημερωτικό Δελτίο Δεκεμβρίου 2017
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕνημερωτικό Δελτίο Σεπτεμβρίου 2017
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕνημερωτικό Δελτίο Ιουλίου 2017
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕνημερωτικό Δελτίο Ιουνίου 2017
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕνημερωτικό Δελτίο Μαρτίου 2017
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕνημερωτικό Δελτίο Ιανουαρίου 2017
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΔελτίο Δημόσιου Χρέους 4ο τρίμηνο 2017
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΔελτίο Δημόσιου Χρέους 3ο Τρίμηνο 2017
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΔελτίο Δημόσιου Χρέους 2ο Τρίμηνο 2017
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΔελτίο Δημόσιου Χρέους 1ο τρίμηνο 2017
Hide details for [<font class="simpletitle">]2016[</font>]2016
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatEτήσια Έκθεση Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους 2016
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕνημερωτικό Δελτίο Νοεμβρίου 2016
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕνημερωτικό Δελτίο Σεπτεμβρίου 2016
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕνημερωτικό Δελτίο Απριλίου 2016
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕνημερωτικό Δελτίο Φεβρουαρίου 2016
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΔελτίο Δημόσιου Χρέους 4ο τρίμηνο 2016
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΔελτίο Δημόσιου Χρέους 3ο τρίμηνο 2016
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΔελτίο Δημόσιου Χρέους 2ο τρίμηνο 2016
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΔελτίο Δημόσιου Χρέους 1ο τρίμηνο 2016
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΜεσοπρόθεσμη στρατηγική διαχείρισης δημόσιου χρέους 2016-2020
Hide details for [<font class="simpletitle">]2015[</font>]2015
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatEτήσια Έκθεση Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους 2015
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕνημερωτικό Δελτίο Δεκεμβρίου 2015
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕνημερωτικό Δελτίο Οκτωβρίου 2015
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕνημερωτικό Δελτίο Αυγούστου 2015
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕνημερωτικό Δελτίο Ιουνίου 2015
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕνημερωτικό Δελτίο Απριλίου 2015
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕνημερωτικό Δελτίο Φεβρουαρίου 2015
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΔελτίο Δημόσιου Χρέους 4ο τρίμηνο 2015
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΔελτίο Δημόσιου Χρέους 3ο τρίμηνο 2015
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΔελτίο Δημόσιου Χρέους 2ο τρίμηνο 2015
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΔελτίο Δημόσιου Χρέους 1ο τρίμηνο 2015
Hide details for [<font class="simpletitle">]2014[</font>]2014
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatEτήσια Έκθεση Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους 2014
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕνημερωτικό Δελτίο Δεκεμβρίου 2014
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕνημερωτικό Δελτίο Οκτωβρίου 2014
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕνημερωτικό Δελτίο Αυγούστου 2014
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕνημερωτικό Δελτίο Ιουνίου 2014
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕνημερωτικό Δελτίο Φεβρουαρίου 2014
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΔελτίο Δημόσιου Χρέους 4ο τρίμηνο 2014
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΔελτίο Δημόσιου Χρέους 3ο τρίμηνο 2014
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΔελτίο Δημόσιου Χρέους 2ο τρίμηνο 2014
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΔελτίο Δημόσιου Χρέους 1ο τρίμηνο 2014
Hide details for [<font class="simpletitle">]2013[</font>]2013
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatEτήσια Έκθεση Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους 2013
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕνημερωτικό Δελτίο Δεκεμβρίου 2013
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΔελτίο Δημόσιου Χρέους 4ο τρίμηνο 2013
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΔελτίο Δημόσιου Χρέους 3ο τρίμηνο 2013
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΔελτίο Δημόσιου Χρέους 2ο τρίμηνο 2013
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΔελτίο Δημόσιου Χρέους 1ο τρίμηνο 2013
Hide details for [<font class="simpletitle">]2012[</font>]2012
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatEτήσια Έκθεση Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους 2012
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΔελτίο Δημόσιου Χρέους 4ο τρίμηνο 2012
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΔελτίο Δημόσιου Χρέους 3ο τρίμηνο 2012
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΔελτίο Δημόσιου Χρέους 2ο τρίμηνο 2012
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΔελτίο Δημόσιου Χρέους 1ο τρίμηνο 2012
Hide details for [<font class="simpletitle">]2011[</font>]2011
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatEτήσια Έκθεση Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους 2011
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΔελτίο Δημόσιου Χρέους 4ο τρίμηνο 2011
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΔελτίο Δημόσιου Χρέους 3ο τρίμηνο 2011
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΔελτίο Δημόσιου Χρέους 2ο τρίμηνο 2011
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΔελτίο Δημόσιου Χρέους 1ο τρίμηνο 2011
Hide details for [<font class="simpletitle">]2010[</font>]2010
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatEτήσια Έκθεση Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους 2010