Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top

Σχέδιο Κανονισμών για την Ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων (Γενικοί Κανονισμοί)Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΣχέδιο Κανονισμών για την Aνάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων (ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ) .docx