Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top


- 08/04/2024 Ανακοίνωση Τύπου: Υλοποίηση του Κρατικού Προϋπολογισμού Φεβρουαρίου 2024
 
- 05/04/2024 Συνέντευξη Γενικού Λογιστή της Δημοκρατίας στο περιοδικό του ΣΕΛΚ, "Accountancy Cyprus"
 
- 28/03/2024 Δημοσιοποίηση Συμψηφισμών Εσόδων και Εξόδων της Δημοκρατίας – Κατάσταση Συμψηφισμών Οφειλών μέχρι 29 Φεβρουαρίου 2024
 
- 27/03/2024 Δελτίο Τύπου για τη Δημοσιονομική Έκθεση της Κυπριακής Δημοκρατίας για το έτος 2023
 
- 27/03/2024 Δελτίο Τύπου για τη δημοσιοποίηση χορηγιών και κατά χάριν δωρεών του Κράτους για το έτος 2023
 
- 08/03/2024 Το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας δεσμεύεται για την εμπέδωση της έμφυλης κουλτούρας και την προώθηση της έμπρακτης υλοποίησης της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών στο χώρο εργασίας
 
- 01/03/2024 Δημοσιοποίηση Συμψηφισμών Εσόδων και Εξόδων της Δημοκρατίας – Κατάσταση Συμψηφισμών Οφειλών μέχρι 31 Ιανουαρίου 2024
 
- 28/02/2024 Ανακοίνωση Τύπου: Υλοποίηση του Κρατικού Προϋπολογισμού Ιανουαρίου 2024
 
- 22/02/2024 Ανακοίνωση Τύπου: Παρουσίαση πληροφόρησης σχετικά με τις απολαβές των κρατικών αξιωματούχων και υπαλλήλων
 
- 19/02/2024 Συνέντευξη Γενικού Λογιστή της Δημοκρατίας στο περιοδικό ICAEW Insights με τίτλο "The accountant serving the public interest in Cyprus"
 Αρχείο Ανακοινώσεων