Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top


- 28/11/2022 Δελτίο Τύπου: Πληρωμή Μισθών και Συντάξεων Κυβερνητικών Αξιωματούχων, Κρατικών Υπαλλήλων και Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού μηνός Δεκεμβρίου 2022 και 13ου 2022
 
- 24/10/2022 Δελτίο Τύπου ΓΛτΔ για το κόστος υπερωριών και επιδομάτων για το 2021 και σύγκριση με το αντίστοιχο ποσό για το 2020
 
- 27/09/2022 Νομοσχέδιο για δημόσια διαβούλευση με τίτλο "Ο περί του Συντονιστικού Φορέα για την καταπολέμηση της απάτης κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νόμος του 2022"
 
- 16/09/2022 Δελτίο τύπου ΓΛτΔ για δημοσίευση συναλλαγών 2021
 
- 16/09/2022 Δελτίο τύπου ΓΛτΔ για δημοσίευση φυσικών ή νομικών προσώπων που έλαβαν από την Κυβέρνηση κατά το 2021 πέραν του 1 εκατομ ευρώ
 
- 05/09/2022 Δελτίο Τύπου: Δημοσιοποίηση Διαγραφών Τεχνικής Επιτροπής Διαγραφής Μη Εισπράξιμων Δημοσίων Χρημάτων Αξιών και Υλικών για το έτος 2021
 
- 29/07/2022 Νομοθετικό Πλαίσιο Δημοσίων Συμβάσεων
 
- 18/07/2022 Αποτελέσματα της γραπτής εξέτασης που διεξήχθη στις 30.04.2022 για την πλήρωση οκτώ (8) κενών μόνιμων θέσεων Λογιστή, Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας (θέσεις που δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 27.11.2020 με αρ. γνωστοποίησης 941) και για την πλήρωση επτά (7) κενών μόνιμων θέσεων Λογιστή, Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας (θέσεις που δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 08.10.2021 με αρ. γνωστοποίησης 867)
 
- 08/06/2022 Δελτίο Τύπου: Εισφορές για στήριξη των πληγέντων από την πυρκαγιά στην ορεινή περιοχή Λάρνακας και Λεμεσού το 2021
 
- 16/01/2018 Ανακοίνωση: Υποβολή Αιτήσεων σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για το Σχέδιο Αυξημένης Αναπλήρωσης της Απώλειας των Συνταξιοδοτικών Δικαιωμάτων των Μελών των Ταμείων Προνοίας και Συντάξεων, οι καταθέσεις των οποίων είχαν απομειωθεί
 Αρχείο Ανακοινώσεων