Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top

Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησηςΚατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΣυμβάσεις Παραχώρησης - Ελληνικά.pdf