Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (Εγκυκλίου Αρ. ΚΕΑΑ 12) - Πιστοποιητικό Οριστικής Παραλαβής ή Προσωρινής Παραλαβής ή Απόρριψης Προμηθειών (Κανονισμοί 26, 27 και 28 Κ.Δ.Π. 138/2016)Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.doc