Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top

Παρουσίαση για την Υιοθέτηση της νέας Κοινοτικής Οδηγίας για τους τομείς Κοινής Ωφελείας - Ενημερωτική Ημερίδα 5.5 - 6.5.2014Κατεβάστε το αρχείο τύπου PowerPointΠαρουσίαση - Τομείς Κοινής Ωφελείας - 5.5 - 6.5.2014.ppt