Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top

Πίνακας IV - (Κ.Δ.Π. 138/2016) - Στοιχεία Σύμβασης / Αλλαγές και Απαιτήσεις και Αύξων Αριθμός Αλλαγής (Κανονισμοί 19, 21 και 22)Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΠΙΝΑΚΑΣ ΙV ΚΔΠ 138_2016.doc