Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top

Εξελίξεις στον τομέα των Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων - Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα περί Δημοσίων Συμβάσεων - 2.3.2010 και 9.3.2010Κατεβάστε το αρχείο τύπου PowerPointΕξελίξεις στον τομέα των ΠΔΣ - 2.3.2010 και 9.3.2010 .ppt