Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top

’Εκπαιδευτική Διημερίδα για την προστασία των Οικονομικών Συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 27-28 Μαρτίου 2023’


ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΕ
27-28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023
Στις 27 και 28 Μαρτίου 2023 πραγματοποιήθηκε στην Λευκωσία εκπαιδευτική διημερίδα για την «Προστασία των Οικονομικών Συμφερόντων της ΕΕ». Η διημερίδα διοργανώθηκε από το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του αναφορικά με την υπεύθυνη διαχείριση των χρηματοοικονομικών λειτουργιών του δημοσίου και των Προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε συνεργασία με την Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών, ως η αρμόδια Διαχειριστική Αρχή για τα συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» και «Θάλασσα, Αλιεία και Υδατοκαλλιέργεια 2021-2027» και ως Εθνική Αρχή Συντονισμού για το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
Στις εργασίες της διημερίδας συμμετείχαν εκπρόσωποι από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης Απάτης (OLAF), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Νομική Υπηρεσία, η Ευρωπαία Εντεταλμένη Εισαγγελέας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, την Αστυνομία Κύπρου, το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας, το Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως & Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, την Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς, την Ελεγκτική Υπηρεσία, την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου και το Γραφείο της Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων. Παρευρέθηκαν επίσης, και Λειτουργοί από τους φορείς διαχείρισης, υλοποίησης και επαληθεύσεων έργων και σχεδίων που εντάσσονται στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων από την ΕΕ Προγραμμάτων.
Δεδομένης της ραγδαίας αύξησης των ποσών δημοσίων επενδύσεων μέσω των συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων, στόχος της διημερίδας ήταν η αποτελεσματική εκπαίδευση των Λειτουργών που υλοποιούν συγχρηματοδοτούμενα έργα, ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγηση και πρόληψη περιπτώσεων κατά τις οποίες διαπιστώνεται πιθανότητα απάτης, διαφθοράς, σύγκρουσης συμφερόντων ή διπλής χρηματοδότησης.
Στον χαιρετισμό της η Γενική Λογίστρια, κα. Ρέα Γεωργίου, τόνισε τη σημαντικότητα της ορθής αξιοποίησης και χρήσης των πόρων που διασφαλίζει τα δημοσιονομικά συμφέροντα της ΕΕ και την εύρυθμη λειτουργία και απόδοση του ευρωπαϊκού οικοδομήματος στη βάση των αρχών και αξιών του.
Κατά την διημερίδα οι παρευρισκόμενοι ενημερώθηκαν, μεταξύ άλλων, για τα εργαλεία που αξιοποιούνται για τον εκ των προτέρων εντοπισμό συγκρούσεων συμφερόντων, τους νέους φορείς που συστάθηκαν και συμβάλλουν στην προστασία από περιπτώσεις διαφθοράς, τα εργαλεία για τη λήψη καταγγελιών ενόψει και της ψήφισης της νομοθεσίας για την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του Εθνικού και Ενωσιακού δικαίου, καθώς και για το Νομοσχέδιο του Εθνικού Φορέα για την Καταπολέμηση της Απάτης κατά των Συμφερόντων της ΕΕ, το οποίο διασφαλίζει την παροχή της απαιτούμενης συνεισφοράς στις έρευνες που πραγματοποιεί η OLAF στην Κύπρο.
Μεταξύ των θεμάτων που παρουσιάστηκαν στην διημερίδα ήταν «Ο ρόλος της OLAF και η συνεργασία της με τον Εθνικό Συντονιστικό Φορέα για την Καταπολέμηση της Απάτης κατά των Οικονομικών Συμφερόντων της ΕΕ (AFCOS)», «Το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των Ταμείων Πολιτικής Συνοχής και του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και οι διαδικασίες που εφαρμόζονται για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης», «Ο ρόλος των ανωτάτων ελεγκτικών ιδρυμάτων στην πρόληψη και ανίχνευση απάτης», «Ο ρόλος της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ», «Ο ρόλος του Γενικού Εισαγγελέα στην διερεύνηση παρατυπιών και πιθανών υποθέσεων απάτης», «Εθνικός Κώδικας Δεοντολογίας και ο ρόλος της Επιτρόπου Διοικήσεως & Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στα έργα που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ», «Ο ρόλος της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος στις διοικητικές και ποινικές έρευνες έργων που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ» και «Οι νέες διαδικασίες εντοπισμού συγκρούσεων που εφαρμόζονται από το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας».
Η διημερίδα συγχρηματοδοτήθηκε από την ΕΕ, στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027».


Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΗμερήσια Διάταξη_Εκπαιδευτική Διημερίδα_27-28 Μαρτίου.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat1. Ο ρόλος της OLAF και η συνεργασία της με τον AFCOS (Μαρία Ντζιούνη Δούμα-OLAF).pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat2. Ερευνα απο OLAF Τι ακολουθεί ενα επιτόπιο έλεγχο (Αντιγόνη Παπαγιάννη-OLAF).pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat3. Νέες προκλήσεις στην καταπολέμηση της απάτης (Μαρία Ντζιούνη Δούμα-OLAF).pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat4. Εθνικό σύστημα διακυβέρνησης για την εφαρμογή του ΣΑΑ και σχέσεις μεταξύ των φορέων (ΣΤ_ΓΛ).pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat5. Ο ρόλος των ανώτατων ελεγκτικών ιδρυμάτων (Ελένη Παυλίδου-Ελεγκτική Υπηρεσία).pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat6. Ο ρόλος της ΥΕΕ στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ (Έφορος Εσ. Ελέγχου).pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat7. Ο ρόλος της Αν. Αρχής κατα της Διαφθοράς και του Επιτρ. Διαφάνειας (Ελπίδα Σολώνος).pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat8. Εθνικός Συντονιστικός Φορέας για την καταπολέμηση της απάτης (ΒΧ- Γενικό Λογιστήριο).pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat1.Παρατυπίες, υποψία απάτης και κόκκινες σημαίες (Σταύρη Ττόφα-Γενικό Λογιστήριο).pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat2. Σύγκρουση συμφερόντων βασει του άρθ. 61 του Δημοσιονομικού κανονισμού (Μαρία Ντζιούνη OLAF).pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat3α. Θεσμός Ε.Δ.-κανόνες διοικ.δικ.-κώδικας δεοντολογίας ( Νάσια Διονυσίου).pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat3β. Ο ρόλος της Επιτ. Διοικήσεως στα έργα που συγχρηματοδοτούνται απο την ΕΕ(Δ. Μέρτακκα.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat4.Πραγματικοί δικαιούχοι και καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων (ΕΚ-Τμ.Εφ.Εταιρειών).pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat5. Εθνικές Διαδικασίες αποφυγής και εντοπισμού σύγκρουσης συμφερόντων-ΔΣ και ΣΨ (Σ.Ττόφα-ΓΛ).pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat6α. Αράχνη και άλλα εργαλεία για έρευνες και διοικητικούς ελέγχους (J.Michel Gautier-DG Empl).pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat6β. Arachne CY conference Roadmap 1.0.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat7. Συνεργασία OLAF-EPPO (Αντιγόνη Παπαγιάννη-OLAF).pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat8. Ο ρόλος της EPPO και συνεργασία με άλλες αρμόδιες αρχές (Άντρη Κωνσταντίνου- ΕPPO).pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου JPG20230327_090934-e.jpg
Κατεβάστε το αρχείο τύπου JPG20230327_091017_pp.jpg
Κατεβάστε το αρχείο τύπου JPG20230327_091017_pp_pp.jpg
Κατεβάστε το αρχείο τύπου JPG20230327_091035_pp.jpg
Κατεβάστε το αρχείο τύπου JPG20230327_122052-e.jpg
Κατεβάστε το αρχείο τύπου JPG20230327_125106-e.jpg
Κατεβάστε το αρχείο τύπου JPG20230327_125111-e.jpg
Κατεβάστε το αρχείο τύπου JPG20230327_144250-e.jpg
Κατεβάστε το αρχείο τύπου JPG20230328_211304-e.jpg
Κατεβάστε το αρχείο τύπου JPGIMG_4495-e.jpg
Κατεβάστε το αρχείο τύπου JPGIMG_4568-e.jpg
Κατεβάστε το αρχείο τύπου JPGIMG_4595-e.jpg
Κατεβάστε το αρχείο τύπου JPGIMG_4628-e.jpg
Κατεβάστε το αρχείο τύπου JPGIMG_4685-e.jpg
Κατεβάστε το αρχείο τύπου JPGIMG_4690-e.jpg
Κατεβάστε το αρχείο τύπου JPGIMG_4700-e.jpg