Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top


Στα πλαίσια της δέσμευσης του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας για την αποτροπή και την αντιμετώπιση οποιασδήποτε παρενόχλησης ή σεξουαλικής παρενόχλησης και της έμπρακτης υλοποίησης της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών στο χώρο εργασίας, έχει οριστεί Λειτουργός Ισότητας η κα. Αλεξάνδρα Ευθυμίου, Λειτουργός Γενικού Λογιστηρίου (Τηλ: 22602427, Φαξ: 22677748, Ηλ. Ταχυδρομείο: aefthimiou@treasury.gov.cy) στην οποία μπορείτε να αποτείνεστε για παροχή πληροφοριών.
Για το σκοπό αυτό, έχει ετοιμαστεί από το Γραφείο της Επιτρόπου Διοίκησεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Κώδικας Πρακτικής τον οποίο μπορείτε να συμβουλευτείτε πιο κάτω.
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚώδικας Πρακτικής για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Παρενόχλησης και Σεξουαλικής Παρενόχλησης στην Εργασία στη δημόσια υπηρεσία