Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top

Δελτίο Τύπου: 15η Συνάντηση του Διακρατικού Δικτύου της Γενικής Διεύθυνσης REGIO (Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Απλοποίηση (Λεμεσός 19-20 Οκτωβρίου)


Την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου, ολοκληρώθηκε με επιτυχία η 15η συνάντηση του Διακρατικού Δικτύου για την Απλοποίηση, της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής (DG REGIO) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία συνδιοργανώθηκε από το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας και τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στη συνάντηση συμμετείχαν 100 εμπειρογνώμονες από 25 Κράτη-Μέλη, περιλαμβανομένου και της Κύπρου, καθώς και στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στόχος της συνάντησης ήταν ο σχεδιασμός των επόμενων βημάτων για απλοποίηση των Προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από τα ταμεία της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ, αντλώντας από τα διδάγματα των προηγούμενων και παρόντων περιόδων προγραμματισμού.
Στον χαιρετισμό του ο Γενικός Λογιστής τόνισε ότι η απλοποίηση, ο επαγγελματισμός και οι μεταρρυθμίσεις αποτελούν τα βασικά συστατικά για την οικονομική ανάπτυξη και έχουν τεράστια σημασία στον κόσμο των δημόσιων οικονομικών και της διακυβέρνησης. Επισήμανε τη σημασία της απλοποίησης των διαδικασιών έτσι ώστε να γίνεται πιο γρήγορα και αποτελεσματικά η απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων καθώς και της μείωσης του διοικητικού φόρτου που επωμίζονται τόσοι οι φορείς υλοποίησης των έργων όσο και οι φορείς διαχείρισης των Προγραμμάτων.

Στον δικό του χαιρετισμό, ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών, κ. Ανδρέας Ζαχαριάδης, τόνισε ότι το διακρατικό δίκτυο απλοποίησης παρουσιάζει μια μεγάλη ευκαιρία για επικοινωνία, συνεργασία και ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων μεταξύ των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τα αποτελέσματα των συζητήσεων του διημέρου θα τύχουν περαιτέρω επεξεργασίας και αξιολόγησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με στόχο την αξιοποίηση και υιοθέτηση τους. Η επόμενη συνάντηση προγραμματίζεται στη Ρίγα της Λετονίας στις 14-15 Μαρτίου 2024.

Η συνάντηση συγχρηματοδοτήθηκε από την ΕΕ, στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027».

Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΗμερήσια Διάταξη 15η Συνάντηση του Διακρ Δικτύου 19 & 20_10_2023.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΟμιλία Αναπλ ΓΔ Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΟμιλία Γενικού Λογιστή της Δημοκρατίας.pdf