Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top

Φορολογική Δήλωση Εισοδήματος 2023 – Αχρείαστη η εξασφάλιση των Πιστοποιητικών Αποδοχών Συνταξιούχων Κρατικών Αξιωματούχων/ Υπαλλήλων για το έτος 2023  


Το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας ανακοινώνει στους Συνταξιούχους Κρατικούς Αξιωματούχους /Υπαλλήλους /Χήρες/ους ότι τόσο τα ποσά των ετήσιων συντάξεών τους για το έτος 2023, όσο και τα ποσά των αντίστοιχων παρακρατήσεων (φόρος εισοδήματος και ΓΕΣΥ) έχουν ήδη συμπληρωθεί με αυτοματισμό στη φορολογική τους δήλωση για το έτος 2023, μέσω διασύνδεσης του συστήματος συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας με το σύστημα φορολογίας (TAXISnet).  
 
Ως εκ τούτου, η εξασφάλιση των Πιστοποιητικών Αποδοχών τους για το έτος 2023 από τον Τομέα Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας, είναι αχρείαστη πλέον για τον σκοπό της συμπλήρωσης της φορολογικής τους δήλωσης για το έτος 2023.