Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top

Αλλαγή προκειμένου να μπορούμε να ανταποκριθούμε στο μέλλον, προτού το μέλλον γίνει παρελθόν


Με επιτυχία πραγματοποιείται, χθες 23 Μαΐου και σήμερα 24 Μαΐου, το 3ο Mediterranean Finance Summit που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ), με τη συμμετοχή διακεκριμένων ομιλητών από τον οικονομικό και επιχειρηματικό χώρο, τόσο από την Κύπρο όσο και από το εξωτερικό.

Το συνέδριο άνοιξε με εναρκτήρια παρουσίαση ο κ. Ανδρέας Αντωνιάδης, Γενικός Λογιστής της Δημοκρατίας, ο οποίος μοιράστηκε με τους οικονομικούς διευθυντές, και άλλους κύριους λήπτες αποφάσεων, το όραμα και τις δράσεις του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας για εκσυγχρονισμό της διαχείρισης δημόσιων πόρων στην Κύπρο.

Προκειμένου το Γενικό Λογιστήριο να μπορεί να υποστηρίζει αποτελεσματικά τη δημόσια χρηματοοικονομική διαχείριση και τη διαχείριση δημόσιων συμβάσεων, όπως ανέφερε ο κ. Αντωνιάδης, προωθείται μια σειρά μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο της απλοποιησης και ψηφιοποίησης διαδικασιών, με την αναθεώρηση του ρυθμιστικού πλαισίου, την εισαγωγή νέων τεχνολογικών εργαλείων, την αναβάθμιση συστημάτων, καθώς επίσης και την εισαγωγή ρυθμίσεων που προωθούν τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Ο κ. Αντωνιάδης, κλείνοντας την παρουσίασή του, τόνισε την ανάγκη για «αλλαγή προκειμένου να μπορούμε να ανταποκριθούμε στο μέλλον, προτού το μέλλον γίνει παρελθόν».

Η παρουσίασή του Γενικού Λογιστή της Δημοκρατίας είναι αναρτημένη στον πιο κάτω σύνδεσμο.

Changing to meet the future -Striving for simplification and digitalization in Cyprus Public Sector

To 3ο Mediterranean Finance Summit ολοκληρώνεται σήμερα με την ανάλυση θεμάτων που αφορούν στην ανάγκη ανάπτυξης της προσαρμοστικότητας και ανθεκτικότητας των σύγχρονων οργανισμών, προκειμένου να είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τις προκλήσεις που αναδύονται ταχύτατα στο σύγχρονο οικονομικό, επιχειρηματικό και τραπεζικό περιβάλλον.


Κατεβάστε το αρχείο τύπου PowerPointChanging to meet the future - ppt presentation by Accountant General 23052024.pptx