Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top

Συνέντευξη Γενικού Λογιστή της Δημοκρατίας στο περιοδικό του ΣΕΛΚ, "Accountancy Cyprus"


Αναδημοσιεύεται πιο κάτω συνέντευξη του Γενικού Λογιστή της Δημοκρατίας, κ. Ανδρέα Αντωνιάδη, στο περιοδικό του ΣΕΛΚ, "Accountancy Cyprus" (Μάρτιος 2024), στην οποία αναλύεται το όραμά του για μετατροπή του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας σε ένα σύγχρνο, καινότομο, αξιόπιστο και αποτελεσματικό οργανισμό που θα υποστηρίζει τη δημόσια χρηματοοικονομική διαχείριση και τις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων, έχοντας ως γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και ακολουθώντας τις αρχές της διαφάνειας και της λογοδοσίας.


Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΣυνέντευξη Γενικού Λογιστή στο περιοδικό του ΣΕΛΚ Accountancy Cyprus, τεύχος 143.pdf