Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top


Hide details for [<font class="simpletitle">]2024[</font>]2024
- 19/06/2024 Σε εφαρμογή τίθεται η ψηφιακή υπηρεσία “Καταχώρηση email στο FIMAS” για ηλεκτρονική αποστολή του εντύπου “Λεπτομέρειες Πληρωμής” στους δικαιούχους
 
- 18/06/2024 Χαιρετισμός του Γενικού Λογιστή της Δημοκρατίας στη 18η Παγκύπρια Λογιστική Ολυμπιάδα και 4η Παγκύπρια Ολυμπιάδα Πολιτικής Οικονομίας
 
- 31/05/2024 Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας: Ολοκλήρωση υλοποίησης ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΙΚΙΑ – Σχεδίου διαχείρισης δανείων που έχουν παραχωρηθεί στο πλαίσιο κυβερνητικών σχεδίων στέγασης 
 
- 31/05/2024 Δημοσιοποίηση Συμψηφισμών Εσόδων και Εξόδων της Δημοκρατίας – Κατάσταση Συμψηφισμών Οφειλών μέχρι 30 Απριλίου 2024
 
- 30/05/2024 Ανακοίνωση Τύπου: Υλοποίηση του Κρατικού Προϋπολογισμού - Περίοδος από 1η Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου 2024
 
- 24/05/2024 Αλλαγή προκειμένου να μπορούμε να ανταποκριθούμε στο μέλλον, προτού το μέλλον γίνει παρελθόν
 
- 24/05/2024 Φορολογική Δήλωση Εισοδήματος 2023 – Αχρείαστη η εξασφάλιση των Πιστοποιητικών Αποδοχών Συνταξιούχων Κρατικών Αξιωματούχων/ Υπαλλήλων για το έτος 2023  
 
- 17/05/2024 Δελτίο Τύπου: Δημοσιοποίηση Διαγραφών Τεχνικής Επιτροπής Διαγραφής Μη Εισπράξιμων Δημοσίων Χρημάτων, Αξιών και Υλικών για το έτος 2023
 
- 30/04/2024 Ανακοίνωση Τύπου: Υλοποίηση του Κρατικού Προϋπολογισμού Μαρτίου 2024
 
- 26/04/2024 Δελτίο Τύπου: Ενίσχυση της εμπιστοσύνης του κοινού στις δημόσιες δομές και της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ στην Κύπρο
 
- 26/04/2024 Δημοσιοποίηση Συμψηφισμών Εσόδων και Εξόδων της Δημοκρατίας – Κατάσταση Συμψηφισμών Οφειλών μέχρι 31 Μαρτίου 2024
 
- 22/04/2024 Δελτίο Τύπου: Εκπαιδευτικές ημερίδες με θέμα «Προστασία των Οικονομικών Συμφερόντων της Ένωσης στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας» προς τους Φορείς Υλοποίησης Σχεδίων Χορηγιών (9 Απριλίου 2024) και προς τις Αναθέτουσες Αρχές και τους Φορείς Τεχνικών Επαληθεύσεων (10 Απριλίου 2024)
 
- 19/04/2024 Ανακοίνωση προς κατόχους ομολογιών/ πιστοποιητικών αποταμιεύσεως και χρεογράφων αναπτύξεως
 
- 08/04/2024 Ανακοίνωση Τύπου: Υλοποίηση του Κρατικού Προϋπολογισμού Φεβρουαρίου 2024
 
- 05/04/2024 Συνέντευξη Γενικού Λογιστή της Δημοκρατίας στο περιοδικό του ΣΕΛΚ, "Accountancy Cyprus"
 
- 28/03/2024 Δημοσιοποίηση Συμψηφισμών Εσόδων και Εξόδων της Δημοκρατίας – Κατάσταση Συμψηφισμών Οφειλών μέχρι 29 Φεβρουαρίου 2024
 
- 27/03/2024 Δελτίο Τύπου για τη δημοσιοποίηση χορηγιών και κατά χάριν δωρεών του Κράτους για το έτος 2023
 
- 27/03/2024 Δελτίο Τύπου για τη Δημοσιονομική Έκθεση της Κυπριακής Δημοκρατίας για το έτος 2023
 
- 08/03/2024 Το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας δεσμεύεται για την εμπέδωση της έμφυλης κουλτούρας και την προώθηση της έμπρακτης υλοποίησης της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών στο χώρο εργασίας
 
- 01/03/2024 Δημοσιοποίηση Συμψηφισμών Εσόδων και Εξόδων της Δημοκρατίας – Κατάσταση Συμψηφισμών Οφειλών μέχρι 31 Ιανουαρίου 2024
 
- 28/02/2024 Ανακοίνωση Τύπου: Υλοποίηση του Κρατικού Προϋπολογισμού Ιανουαρίου 2024
 
- 22/02/2024 Ανακοίνωση Τύπου: Παρουσίαση πληροφόρησης σχετικά με τις απολαβές των κρατικών αξιωματούχων και υπαλλήλων
 
- 19/02/2024 Συνέντευξη Γενικού Λογιστή της Δημοκρατίας στο περιοδικό ICAEW Insights με τίτλο "The accountant serving the public interest in Cyprus"
 
- 14/02/2024 Ανακοίνωση Τύπου: Υλοποίηση του Κρατικού Προϋπολογισμού - Έτος 2023
 
- 08/02/2024 Δημοσιοποίηση Συμψηφισμών Εσόδων και Εξόδων της Δημοκρατίας – Κατάσταση Συμψηφισμών Οφειλών μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2023
 
- 25/01/2024 Δελτίο Τύπου: Έναρξη εργασιών για το νέο Ηλεκτρονικό Σύστημα Δημοσίων Συμβάσεων στην Κύπρο
 
- 19/01/2024 Συνέντευξη Γενικού Λογιστή της Δημοκρατίας στο ΚΥΠΕ για το έργο και τις προτεραιότητές μας στο μέλλον
 
- 11/01/2024 Ανακοίνωση Τύπου: Υλοποίηση του Κρατικού Προϋπολογισμού Νοεμβρίου 2023
 
- 03/01/2024 Ειδική Έκθεση Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας αρ. ΓΛ/02/23 Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων - Enterprise Resource Planning (ERP) του Γενικού Λογιστηρίου
 
- 02/01/2024 Απλοποίηση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου από το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2023[</font>]2023
- 21/12/2023 Δημοσιοποίηση Συμψηφισμών Εσόδων και Εξόδων της Δημοκρατίας – Κατάσταση Συμψηφισμών Οφειλών μέχρι 30 Νοεμβρίου 2023
 
- 04/12/2023 Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας: Απλοποιούμε το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη διαχείριση των δημόσιων πόρων
 
- 30/11/2023 Ανακοίνωση Τύπου: Καταβολή Μισθών και Συντάξεων Κυβερνητικών Αξιωματούχων, Κρατικών Υπαλλήλων και Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού μηνός Δεκεμβρίου 2023 και 13ου 2023
 
- 24/11/2023 Διενέργεια Σεμιναρίων στον Τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων
 
- 20/11/2023 Δημοσιοποίηση Συμψηφισμών Εσόδων και Εξόδων της Δημοκρατίας – Κατάσταση Συμψηφισμών Οφειλών μέχρι 31 Οκτωβρίου 2023
 
- 17/11/2023 Ανακοίνωση Τύπου: Ηλεκτρονική Αποστολή Κατάστασης “Λεπτομερειών Πληρωμής” από το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας 
 
- 13/11/2023 Δελτίο Τύπου: Το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας ολοκλήρωσε με επιτυχία Εκπαιδευτικές Ημερίδες για θέματα Δημόσιων Συμβάσεων σε όλη την Κύπρο
 
- 03/11/2023 Δημοσιοποίηση Συμψηφισμών Εσόδων και Εξόδων της Δημοκρατίας – Κατάσταση Συμψηφισμών Οφειλών μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2023
 
- 02/11/2023 Αποδοχή εξουσιοδοτήσεων με πιστοποιημένη ηλεκτρονική υπογραφή από το ΓΛτΔ
 
- 02/11/2023 Πιστοποίηση Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας ως Εγκεκριμένος Εργοδότης Επαγγελματικής Ανάπτυξης από το Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) για την περίοδο 2024-2026
 
- 25/10/2023 Δελτίο Τύπου: 15η Συνάντηση του Διακρατικού Δικτύου της Γενικής Διεύθυνσης REGIO (Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Απλοποίηση (Λεμεσός 19-20 Οκτωβρίου)
 
- 13/10/2023 Παρουσίαση από ΓΛτΔ της Δημοσιονομικής Έκθεσης του Κράτους για το 2022 ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου
 
- 02/10/2023 Αναβάθμιση μηνιαίας πληροφόρησης για την υλοποίηση του Κρατικού Προϋπολογισμού
 
- 29/09/2023 Το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία στελέχωσης όλων των Υπουργείων και Υφυπουργείων της Κυβέρνησης με Επαγγελματίες Λογιστές
 
- 25/09/2023 Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας και Βουλής των Αντιπροσώπων
 
- 19/09/2023 Συνεργασία Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας με τη Γενική Διεύθυνση του Θησαυροφυλακίου του Υπουργείου Οικονομικών της Ολλανδίας 
 
- 18/09/2023 Ανακοίνωση: Αυτόματη μεταφορά των στοιχείων που αφορούν τις ετήσιες συντάξεις των Κρατικών Αξιωματούχων / Υπαλλήλων στις προσωπικές φορολογικές δηλώσεις τους για το έτος 2022
 
- 15/09/2023 Δελτίο τύπου για τις στρατηγικές Δημόσιες Συμβάσεις (Πράσινες, Καινοτόμες και Κοινωνικά Υπεύθυνες)
 
- 08/09/2023 Ανακοίνωση: Έγκαιρη ανταπόκριση στα ερωτήματα των Συνταξιούχων Κρατικών Αξιωματούχων / Υπαλλήλων από το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας
 
- 26/08/2023 Σε εισαγωγή νέων δράσεων στοχεύει η Επιτροπή Βοήθειας Παιδιών της Κύπρου
 
- 24/08/2023 Δημοσιοποίηση Συμψηφισμών Εσόδων και Εξόδων της Δημοκρατίας – Κατάσταση Συμψηφισμών Οφειλών μέχρι 31 Ιουλίου 2023
 
- 18/08/2023 Ανακοίνωση: Αυτόματη μεταφορά των στοιχείων που αφορούν τις ετήσιες συντάξεις των Κρατικών Αξιωματούχων / Υπαλλήλων στις προσωπικές φορολογικές δηλώσεις τους για το έτος 2022
 
- 07/08/2023 Νέος Γενικός Λογιστής της Δημοκρατίας ο Ανδρέας Αντωνιάδης
 
- 25/07/2023 Ημερίδα Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων στο «Πολιτιστικό Κέντρο Πάνος Σολομωνίδης»
 
- 14/07/2023 Παρουσίαση βιβλίου με τίτλο: Οικονομικές Πτυχές της Κύπρου: Βαδίζοντας στους Αιώνες – Από τους Κατακτητές στην Κυπριακή Δημοκρατία
 
- 11/07/2023 Δελτίο τύπου ΓΛτΔ για δημοσίευση συναλλαγών 2022
 
- 09/06/2023 Τιμητική Τελετή του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας για τον κ. Michael Izza, Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή του Ινστιτούτου Ορκωτών Λογιστών της Αγγλίας και Ουαλίας (Institute of Chartered Accountants in England and Wales)
 
- 24/05/2023 Δελτίο Τύπου: Δημοσιοποίηση Διαγραφών Τεχνικής Επιτροπής Διαγραφής Μη Εισπράξιμων Δημοσίων Χρημάτων, Αξιών και Υλικών για το έτος 2022
 
- 05/04/2023 ’Εκπαιδευτική Διημερίδα για την προστασία των Οικονομικών Συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 27-28 Μαρτίου 2023’
 
- 03/04/2023 Δελτίο Τύπου για τη δημοσιοποίηση της Δημοσιονομικής Έκθεσης της Κυπριακής Δημοκρατίας για το 2022
 
- 31/03/2023 Δελτίο Τύπου για τη δημοσιοποίηση χορηγιών και κατά χάριν δωρεών του Κράτους για το έτος 2022
 
- 20/01/2023 Κατάλογος επιτυχόντων στις εξετάσεις των Δημοσιονομικών και Λογιστικών Οδηγιών και των Περι Προσφορών του Δημοσίου Νόμων και (Γενικών) Κανονισμών και Κανονισμών Αποθηκών - 30 Νοεμβρίου 2022
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2022[</font>]2022
- 01/12/2022 Άρθρο με τίτλο «How the Cyprus Treasury is embracing ‘continuous accounting reform’» στο περιοδικό ICAEW Insights
 
- 28/11/2022 Ανακοίνωση Τύπου: Πληρωμή Μισθών και Συντάξεων Κυβερνητικών Αξιωματούχων, Κρατικών Υπαλλήλων και Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού μηνός Δεκεμβρίου 2022 και 13ου 2022
 
- 24/10/2022 Δελτίο Τύπου ΓΛτΔ για το κόστος υπερωριών και επιδομάτων για το 2021 και σύγκριση με το αντίστοιχο ποσό για το 2020
 
- 27/09/2022 Νομοσχέδιο για δημόσια διαβούλευση με τίτλο "Ο περί του Συντονιστικού Φορέα για την καταπολέμηση της απάτης κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νόμος του 2022"
 
- 16/09/2022 Δελτίο τύπου ΓΛτΔ για δημοσίευση φυσικών ή νομικών προσώπων που έλαβαν από την Κυβέρνηση κατά το 2021 πέραν του 1 εκατομ ευρώ
 
- 16/09/2022 Δελτίο τύπου ΓΛτΔ για δημοσίευση συναλλαγών 2021
 
- 05/09/2022 Δελτίο Τύπου: Δημοσιοποίηση Διαγραφών Τεχνικής Επιτροπής Διαγραφής Μη Εισπράξιμων Δημοσίων Χρημάτων Αξιών και Υλικών για το έτος 2021
 
- 29/07/2022 Νομοθετικό Πλαίσιο Δημοσίων Συμβάσεων
 
- 18/07/2022 Αποτελέσματα της γραπτής εξέτασης που διεξήχθη στις 30.04.2022 για την πλήρωση οκτώ (8) κενών μόνιμων θέσεων Λογιστή, Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας (θέσεις που δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 27.11.2020 με αρ. γνωστοποίησης 941) και για την πλήρωση επτά (7) κενών μόνιμων θέσεων Λογιστή, Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας (θέσεις που δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 08.10.2021 με αρ. γνωστοποίησης 867)
 
- 08/06/2022 Δελτίο Τύπου: Εισφορές για στήριξη των πληγέντων από την πυρκαγιά στην ορεινή περιοχή Λάρνακας και Λεμεσού το 2021
 
- 31/03/2022 Δελτίο Τύπου: Δημοσιονομική Έκθεση της Κυπριακής Δημοκρατίας για το 2021
 
- 31/03/2022 Δελτίο Τύπου: Δημοσιοποίηση χορηγιών και κατά χάριν δωρεών του Κράτους για το έτος 2021
 
- 02/03/2022 Γραπτή Εξέταση για την πλήρωση 1. Οκτώ (8) κενών θέσεων Λογιστή, ΓΛτΔ (Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας αρ. 5317 – ημερ. 27/11/2020) 2. Επτα (7) κενών θέσεων Λογιστή, ΓΛτΔ (Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας αρ. 5380 – ημερ. 08/10/2021)
 
- 23/02/2022 Δελτίο Τύπου: Ημερίδα με θέμα τη «Μεταρρύθμιση Διαχείρισης Δημοσίων Πόρων στην Κυπριακή Δημοκρατία, Προοπτικές και Προκλήσεις στη Λήψη Αποφάσεων»
 
- 18/02/2022 Ανακοίνωση: Πρόσληψη Λογιστών Ορισμένου Χρόνου στο Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας
 
- 17/02/2022 Ανακοίνωση Γενικής Λογίστριας της Δημοκρατίας προς το προσωπικό του Γενικού Λογιστηρίου
 
- 24/01/2022 Κατάλογος επιτυχόντων στις εξετάσεις των Δημοσιονομικών και Λογιστικών Οδηγιών και των Περι Προσφορών του Δημοσίου Νόμων και (Γενικών) Κανονισμών και Κανονισμών Αποθηκών - 1 Δεκεμβρίου 2021
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2021[</font>]2021
- 16/11/2021 Δημοσιοποίηση Διαγραφών Τεχνικής Επιτροπής Διαγραφής Μη Εισπράξιμων Δημοσίων Χρημάτων, Αξιών και Υλικών για το έτος 2020
 
- 06/07/2021 Στοιχεία Τραπεζικού Λογαριασμού για εισφορές για στήριξη των πληγέντων από την πυρκαγιά στην ορεινή περιοχή Λάρνακας και Λεμεσού
 
- 07/05/2021 Δημοσίευση Διατάγματος με τίτλο ‘Ο περί της Λήψης ’Εκτακτων Μέτρων στον Τομέα του Τουρισμού - Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 7’
 
- 14/04/2021 Έκδοση ενημερωτικού δελτίου για την Κύπρο από τη Γενική Διεύθυνση Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
 
- 31/03/2021 Δελτίο Τύπου για τη δημοσιοποίηση χορηγιών και κατά χάριν δωρεών του Κράτους για το έτος 2020
 
- 31/03/2021 Δελτίο Τύπου για τη δημοσιοποίηση της Δημοσιονομικής Έκθεσης της Κυπριακής Δημοκρατίας για το 2020
 
- 01/03/2021 Δημοσιοποίηση καταστάσεων υλοποίησης του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισμού της Δημοκρατίας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2020[</font>]2020
- 22/12/2020 Ανάρτηση Σχεδίου Δημοσίευσης του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας
 
- 17/12/2020 Αποτελέσματα της γραπτής εξέτασης που διεξήχθη στις 10.10.2020 για την πλήρωση δώδεκα (12) κενών μόνιμων θέσεων Λογιστή, Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας
 
- 19/11/2020 Ανακοίνωση Τύπου: Πληρωμή μισθών και συντάξεων κυβερνητικών αξιωματούχων, κρατικών υπαλλήλων και ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού μηνός Δεκεμβρίου 2020 και 13ου 2020
 
- 18/11/2020 Παρουσίαση της Δημοσιονομικής Έκθεσης 2019 στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών
 
- 10/11/2020 Συνέντευξη της κας Ρέας Γεωργίου, Γενικής Λογίστριας της Δημοκρατίας, στην εφημερίδα «Φιλελεύθερος» (08/11/2020) με θέμα το μεταρρυθμιστικό έργο του Γενικού Λογιστηρίου
 
- 09/10/2020 Δελτίο Τύπου: Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας και της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού
 
- 08/10/2020 Δελτίο Τύπου: Δημοσιοποίηση των Διαγραφών της Τεχνικής Επιτροπής Διαγραφής Μη Εισπράξιμων Δημοσίων Χρημάτων, Αξιών και Υλικών για το έτος 2019
 
- 30/09/2020 Χαιρετισμός της Γενικής Λογίστριας της Δημοκρατίας στο 16th CFO Management Forum & Awards που διεξήχθη διαδικτυακά στις 15 Σεπτεμβρίου 2020 από την εταιρεία IMH
 
- 08/09/2020 Ανακοίνωση: Γραπτή Εξέταση για την πλήρωση δώδεκα (12) κενών θέσεων Λογιστή - Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας
 
- 21/08/2020 Νομοσχέδιο για καθαρά οχήματα - Οδηγια Ε.Ε.2019.1161 21-8-2020
 
- 11/08/2020 Δελτίο Τύπου: Εφαρμογή της ηλεκτρονικής αγοράς (e-Agora) από το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας
 
- 11/08/2020 Πιστοποίηση Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας ως Εγκεκριμένος Εργοδότης Επαγγελματικής Ανάπτυξης από το Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) για την περίοδο 2021-2023
 
- 14/07/2020 Διαφάνεια - Δημοσιοποίηση φυσικών ή νομικών προσώπων που έλαβαν από την Κυβέρνηση κατά το 2019 πέραν του 1 εκατομμυρίου ευρώ
 
- 13/07/2020 Δελτίο Τύπου: Διαφάνεια – Δημοσιοποίηση συναλλαγών της Κυβέρνησης πέραν των πέντε χιλιάδων ευρώ κατά το 2019
 
- 24/06/2020 Πρόσκληση υποβολής δήλωσης ενδιαφέροντος για πώληση ακινήτου της Κυπριακής Εταιρείας Αναπτύξεως Ακινήτων Λτδ
 
- 02/06/2020 Δελτίο Τύπου για την πιστοποίηση του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας ως εξουσιοδοτημένος Εργοδότης Εκπαίδευσης (Authorised Training Employer - ATE) από το ICAEW
 
- 22/05/2020 Συνέντευξη της κας. Ρέας Γεωργίου, Γενικής Λογίστριας της Δημοκρατίας στο περιοδικό ICAEW Insights
 
- 07/05/2020 Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των Κεντρικών Γραφείων του ΓΛτΔ από τις 04/05
 
- 22/04/2020 Συνέντευξη της κας. Ρέας Γεωργίου, Γενικής Λογίστριας της Δημοκρατίας στο περιοδικό GOLD, τεύχος Απριλίου
 
- 14/04/2020 Ανακοινώσεις και Εγκύκλιοι Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας ως Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων στα πλαίσια της διαχείρισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19
 
- 14/04/2020 Ανακοίνωση Ευρωπαικής Επιτροπής αναφορικά με την κατάσταση έκτακτης ανάγκης στις δημόσιες συμβάσεις που σχετίζεται με την κρίση της νόσου COVID-19
 
- 31/03/2020 Δελτίο Τύπου: Δημοσιοποίηση χορηγιών και κατά χάριν δωρεών του Κράτους για το έτος 2019
 
- 31/03/2020 Ανακοίνωση: Στοιχεία του Κυβερνητικού τραπεζικού λογαριασμού για κατάθεση δωρεών λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19
 
- 31/03/2020 Δελτίο Τύπου: Δημοσιονομική Έκθεση της Κυπριακής Δημοκρατίας για το 2019
 
- 26/03/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-Διαδικασία Ετοιμασίας και Υποβολής Εντύπων Μισθοδοσίας Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας
 
- 24/03/2020 Πανδημία κορωνοιού COVID-19: Μήνυμα της Γενικής Λογίστριας της Δημοκρατίας προς όλο το προσωπικό και ανάλογες διευθετήσεις
 
- 24/03/2020 Αναβολή Εξετάσεων στις Δημοσιονομικές και Λογιστικές Οδηγίες και στους περί Προσφορών του Δημοσίου Νόμους και Γενικούς Κανονισμούς και Κανονισμούς Αποθηκών που θα πραγματοποιούνταν στις 23 Απριλίου 2020
 
- 24/03/2020 Εγκύκλιος Επιστολή - Διαχείριση Δημοσίων Συμβάσεων κατά τη διάρκεια των εκτάκτων μέτρων λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19
 
- 17/03/2020 Κοινή ανακοίνωση ΑΑΔΣ ΚΑΙ Υπουργείου Οικονομικών
 
- 06/03/2020 Ανακοίνωση: Δημοσίευση 10 κενών θέσεων Λειτουργού Γενικού Λογιστηρίου
 
- 21/02/2020 Δελτίο Τύπου: Δημοσιοποίηση Καταστάσεων Κυβερνητικών Εγγυήσεων κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019
 
- 21/02/2020 Δημοσιοποίηση καταστάσεων υλοποίησης του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισμού της Δημοκρατίας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019
 
- 14/02/2020 Δελτίο Τύπου: Δημοσιοποίηση των Διαγραφών της Τεχνικής Επιτροπής Διαγραφής Μη Εισπράξιμων Δημοσίων Χρημάτων, Αξιών και Υλικών για το έτος 2018
 
- 05/02/2020 Ανακοίνωση: Δημοσίευση δώδεκα (12) κενών θέσεων Λογιστή - Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2019[</font>]2019
- 30/12/2019 Παρέμβαση της Γενικής Λογίστριας της Δημοκρατίας στην καθιερωμένη ετήσια έκδοση της εφημερίδας "Φιλελεύθερος" για το '2020: ΕΤΟΣ ΟΡΟΣΗΜΟ' (29/12/2019)
 
- 13/12/2019 Κατάλογος επιτυχόντων στις εξετάσεις των Δημοσιονομικών και Λογιστικών Οδηγιών και των Περι Προσφορών του Δημοσίου Νόμων και (Γενικών) Κανονισμών και Κανονισμών Αποθηκών - 13 Νοεμβρίου 2019
 
- 03/12/2019 Σχέδιο διαχείρισης τερματισμένων/ληγμένων/μη εξυπηρετούμενων δανείων που παραχωρήθηκαν μετά από έγκριση του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (ΚΦΙΚΒ).
 
- 02/12/2019 Ανακοίνωση Τύπου: Πληρωμή μισθών και συντάξεων κυβερνητικών αξιωματούχων, κρατικών υπαλλήλων και ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού μηνός Δεκεμβρίου 2019 και 13ου 2019
 
- 20/11/2019 Δελτίο Τύπου: "Η μεταρρύθμιση της χρηματοοικονομικής διαχείρισης στο Δημόσιο Τομέα- Από το σχεδιασμό στην υλοποίηση"
 
- 15/10/2019 Καταγραφή των «Προβλέψεων, Ενδεχόμενων Υποχρεώσεων κι Ενδεχόμενων Περιουσιακών Στοιχείων»
 
- 02/10/2019 Δελτίο Τύπου: Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας και της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας
 
- 27/09/2019 Δελτίο Τύπου: Παρουσίαση της Δημοσιονομικής Έκθεσης 2018 στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών
 
- 27/09/2019 Διενέργεια Εκπαιδευτικής Ημερίδας στον τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων στις 24/9/2019 - 26/9/2019 προς τους λειτουργούς/πυρήνες που ορίσθηκαν από τις Αναθέτουσες Αρχές/Φορείς
 
- 13/09/2019 Διεξαγωγή Εξετάσεων στις Δημοσιονομικές και Λογιστικές Οδηγίες και στους Περί Προσφορών του Δημοσίου Νόμους και Γενικούς Κανονισμούς και στους Κανονισμούς Αποθηκών
 
- 02/09/2019 Λειτουργία της νέας ιστοσελίδας του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας
 
- 05/08/2019 Αναθεωρημένη Πολιτική για το λογιστικό χειρισμό των Κοινωνικών Ωφελημάτων
 
- 01/08/2019 Δελτίο Τύπου: Διαφάνεια – Δημοσιοποίηση συναλλαγών της Κυβέρνησης πέραν των πέντε χιλιάδων ευρώ κατά το 2018
 
- 31/07/2019 Ομιλία της κας Ρέας Γεωργίου, Γενικής Λογίστριας της Δημοκρατίας, στους Επικεφαλής των Διπλωματικών Αποστολών της Κυπριακής Δημοκρατίας - 30 Ιουλίου 2019, Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία
 
- 23/07/2019 Νέα Πολιτική για το λογιστικό χειρισμό των Ωφελημάτων Κοινωνικής Πρόνοιας
 
- 17/07/2019 Δελτίο Τύπου: Διαφάνεια - Δημοσιοποίηση φυσικών ή νομικών προσώπων που έλαβαν από την Κυβέρνηση κατά το 2018 πέραν του 1 εκατομμυρίου ευρώ
 
- 08/07/2019 Δελτίο Τύπου: Καταπολέμηση της απάτης σε έργα και σχέδια χορηγιών που συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία
 
- 21/06/2019 Αποτελέσματα της γραπτής εξέτασης που διεξήχθη στις 20.04.2019 για την πλήρωση δεκατεσσάρων (14) κενών μόνιμων θέσεων Λογιστή, Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας
 
- 12/06/2019 Δελτίο Τύπου: Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Ελληνικής και Κυπριακής Δημοκρατίας για αποτελεσματικότερη λογιστική και χρηματοοικονομική διαχείριση στο δημόσιο τομέα
 
- 05/06/2019 Δελτίο Τύπου: Απλουστευμένες Επιλογές Κόστους σε Σχέδια Χορηγιών που συγχρηματοδοτούνται από Ευρωπαϊκά Ταμεία
 
- 27/05/2019 Κατάλογος επιτυχόντων στις εξετάσεις των Δημοσιονομικών και Λογιστικών Οδηγιών και των Περι Προσφορών του Δημοσίου Νόμων και (Γενικών) Κανονισμών και Κανονισμών Αποθηκών - 22 Απριλίου 2019
 
- 14/05/2019 Συνέντευξη της κας Ρέας Γεωργίου, Γενικής Λογίστριας της Δημοκρατίας, στην εφημερίδα «Πολίτης» (13/5/2019) με θέμα τις Κρατικές Χορηγίες
 
- 06/05/2019 Συνέντευξη της κας Ρέας Γεωργίου, Γενικής Λογίστριας της Δημοκρατίας, στην εφημερίδα «Ο Φιλελεύθερος» (5/5/2019)
 
- 02/05/2019 Νέα Πολιτική για το λογιστικό χειρισμό των Μισθώσεων
 
- 25/04/2019 Ανακοίνωση: Αποφάσεις του Διοικητικού Δικαστηρίου για τους δημόσιους υπαλλήλους για τις οποίες έχουν καταχωρηθεί εφέσεις από την Κυπριακή Δημοκρατία
 
- 24/04/2019 "Η συνεχής εκπαίδευση και η συμμόρφωση με τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανονισμούς, η αυστηρή τήρηση των κανόνων δεοντολογίας και η αδιάλειπτη εποπτεία, διασφαλίζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό την ποιότητα του ελεγκτικού επαγγέλματος στην Κύπρο" διαβεβαιώνει η Πρόεδρος της Αρχής Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος («ΑΔΕΕλΕπ») Ρέα Γεωργίου, Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας, στο περιοδικό Forbes (ο Φιλελεύθερος) - Απρίλιος 2019
 
- 22/04/2019 Παρουσίαση κας Ρέας Γεωργίου, Γενικής Λογίστριας της Δημοκρατίας, προς το Rotary Club of Nicosia, στις 19 Απριλίου 2019, στο ξενοδοχείο Hilton Nicosia
 
- 29/03/2019 Δελτίο Τύπου: Διαφάνεια - Δημοσιοποίηση Χορηγιών και Κατά Χάριν Δωρεών της Κυβέρνησης για το έτος 2018
 
- 20/03/2019 Ανακοίνωση: Γραπτή Εξέταση για την πλήρωση δεκατεσσάρων (14) κενών θέσεων Λογιστή - Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας
 
- 14/03/2019 Πρότυπο Κατάστασης Υπολοίπων Τμηματικών Προκαταβολών Καταθέσεων
 
- 27/02/2019 Δελτίο Τύπου: Δημοσιοποίηση Καταστάσεων Κυβερνητικών Εγγυήσεων κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018
 
- 27/02/2019 Αποκοπή για εισφορά στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας σε Πληρωμές Ενοικίων και Τόκων προς φυσικά πρόσωπα απο 1.3.2019
 
- 21/02/2019 Δημοσιοποίηση καταστάσεων υλοποίησης του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισμού της Δημοκρατίας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018
 
- 21/01/2019 Ενημέρωση οντοτήτων Γενικής Κυβέρνησης, και οντοτήτων όπου ασκείται αποφασιστική ή σημαντική επιρροή από τη Δημοκρατία, που λαμβάνουν ετήσια κρατική χορηγία γενικής φύσης πέραν των 500 χιλιάδων ευρώ - Εφαρμογή της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 86.013, ημερ. 24/10/2018, για θέσπιση νενομισμένης διαδικασίας για αποτελεσματική διαχείριση των κρατικών χορηγιών (Εγκύκλιος αρ. 1778)
 
- 18/01/2019 Ερμηνευτικές Οδηγίες προς Ελέγχοντες Λειτουργούς - Εφαρμογή της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 86.013, ημερ. 24/10/2018, για θέσπιση νενομισμένης διαδικασίας για αποτελεσματική διαχείριση των κρατικών χορηγιών (Εγκύκλιος αρ. 1777)
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2018[</font>]2018
- 28/12/2018 Δημοσιοποίηση καταστάσεων υλοποίησης του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισμού της Δημοκρατίας για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Νοεμβρίου 2018
 
- 23/11/2018 Ανακοίνωση Τύπου Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας: Πληρωμή Μισθών και Συντάξεων του μηνός Δεκεμβρίου 2018 και 13ου 2018
 
- 21/11/2018 Δημοσιοποίηση καταστάσεων υλοποίησης του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισμού της Δημοκρατίας για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Οκτωβρίου 2018
 
- 16/11/2018 Δελτίο τύπου: 8η ετήσια ημερίδα Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας - "Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας - Η πορεία προς το μέλλον"
 
- 07/11/2018 Υπογραφή σύμβασης για το μεταρρυθμιστικό έργο υποστήριξης της χρηματοοικονομικής διαχείρισης στο δημόσιο τομέα
 
- 30/10/2018 Εκπαίδευση σε Θέματα Λογιστικής Διευθέτησης Προσωπικών Απολαβών, Συντάξεων και Κυβερνητικού Ωρομίσθιου Πρoσωπικού - ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
 
- 30/10/2018 Εκπαίδευση σε Θέματα Λογιστικής Διευθέτησης Προσωπικών Απολαβών, Συντάξεων και Κυβερνητικού Ωρομίσθιου Πρoσωπικού - ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
 
- 30/10/2018 Εκπαίδευση σε Θέματα Λογιστικής Διευθέτησης Προσωπικών Απολαβών, Συντάξεων και Κυβερνητικού Ωρομίσθιου Πρoσωπικού - ΜΙΣΘΟΙ
 
- 25/10/2018 Διενέργεια Σεμιναρίου με θέμα "Λειτουργία των Συμβουλίων Προσφορών" την Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2018
 
- 24/10/2018 Δημοσιοποίηση καταστάσεων υλοποίησης του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισμού της Δημοκρατίας για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2018
 
- 28/09/2018 Καταγραφή των Στοιχείων Άυλου Ενεργητικού του κράτους
 
- 27/09/2018 Νέα Πολιτική για το λογιστικό χειρισμό της Απομείωσης Στοιχείων που Δεν Παράγουν Έσοδα
 
- 27/09/2018 Νέα Πολιτική για το λογιστικό χειρισμό της Απομείωσης Στοιχείων που Παράγουν Έσοδα
 
- 24/08/2018 Ανακοίνωση Τύπου: Δημοσίευση τελικού καταλόγου για τις θέσεις Βοηθών Λογιστικών Λειτουργών ορισμένου χρόνου στο Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας (Κλ. Α2, Α5, Α7(ii))
 
- 03/08/2018 Ανακοίνωση Τύπου: Δημοσίευση προκαταρκτικού καταλόγου Βοηθών Λογιστικών Λειτουργών ορισμένου χρόνου στο Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας (Κλ. Α2, Α5, Α7(ii))
 
- 31/07/2018 Ανακοίνωση Τύπου: Έναρξη υποβολής Ατομικών Αιτήσεων για το Σχέδιο Αυξημένης Αναπλήρωσης της Απώλειας των Συνταξιοδοτικών Δικαιωμάτων των Μελών των Ταμείων Προνοίας και Συντάξεων οι καταθέσεις των οποίων είχαν απομειωθεί, σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου
 
- 26/07/2018 Ανακοίνωση Τύπου: Τραπεζικός Λογαριασμός για Πληγέντες Πυρκαγιών Ελλάδας
 
- 13/07/2018 Ανακοίνωση Τύπου: Δημοσίευση τελικού καταλόγου για τις θέσεις Λογιστών Ορισμένου Χρόνου (Κλ. Α9, Α11, Α12)
 
- 10/07/2018 Νέα Πολιτική για το λογιστικό χειρισμό των Κοινωνικών Ωφελημάτων
 
- 10/07/2018 Νέα Πολιτική για το λογιστικό χειρισμό των Κατασκευαστικών Συμβολαίων
 
- 10/07/2018 Νέα Πολιτική για το λογιστικό χειρισμό των Χρηματοοικονομικών Εργαλείων
 
- 10/07/2018 Νέα Πολιτική για το λογιστικό χειρισμό των Στοιχείων Άυλου Ενεργητικού
 
- 10/07/2018 Νέα Πολιτική για το λογιστικό χειρισμό των Διευθετήσεων Παραχώρησης Υπηρεσιών
 
- 09/07/2018 Δελτίο Τύπου: Διαφάνεια – Δημοσιοποίηση φυσικών ή νομικών προσώπων που έλαβαν από την Κυβέρνηση κατά το 2017 πέραν του 1 εκατομμυρίου ευρώ
 
- 02/07/2018 Δελτίο Τύπου: Διαφάνεια – Δημοσιοποίηση συναλλαγών της Κυβέρνησης πέραν των πέντε χιλιάδων ευρώ κατά το 2017
 
- 29/06/2018 Ανακοίνωση: Νέα έντυπα Αιτήσεων για το Σχέδιο Αυξημένης Αναπλήρωσης της Απώλειας των Συνταξιοδοτικών Δικαιωμάτων των Μελών των Ταμείων Προνοίας και Συντάξεων, οι καταθέσεις των οποίων είχαν απομειωθεί σύμφωνα με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου
 
- 27/06/2018 Ανακοίνωση Τύπου: Παράδειγμα καλής πρακτικής η Κύπρος στην εφαρμογή απλουστευμένων επιλογών κόστους στα ευρωπαϊκά προγράμματα
 
- 15/06/2018 Ανακοίνωση Τύπου: Δημοσίευση προκαταρκτικού καταλόγου για τις θέσεις Λογιστών Ορισμένου Χρόνου (Κλ. Α9, Α11, Α12)
 
- 12/06/2018 Χαιρετισμός εκ μέρους του Υπουργού Οικονομικών στην τελετή βράβευσης για την 14η Παγκύπρια Λογιστική Ολυμπιάδα 2018
 
- 11/06/2018 Σχέδιο Κανονισμών για την Ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων (Γενικοί Κανονισμοί)
 
- 07/06/2018 Απλοποιούμε τις διαδικασίες συμμετοχής στους διαγωνισμούς των δημόσιων συμβάσεων και ενισχύουμε τη διαφάνεια
 
- 01/06/2018 Ανακοίνωση: Ευκαιρία απασχόλησης στη Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών - Μέχρι 4 κενές θέσεις Βοηθών Λογιστικών Λειτουργών (Κλ. Α2-Α5-Α7)
 
- 29/05/2018 Χαιρετισμός Γενικής Λογίστριας της Δημοκρατίας, κας Ρέας Γεωργίου, στο "Cyprus Internal Audit Forum 2018" στις 24 Μαΐου 2018, στη Λευκωσία
 
- 03/05/2018 Ανακοίνωση Τύπου: Προώθηση τεχνικής συνεργασίας μεταξύ των Κυπριακών και Καναδικών Αρχών για βέλτιστες λογιστικές πρακτικές στο δημόσιο τομέα
 
- 02/05/2018 Νέα Πολιτική για το λογιστικό χειρισμό των Εσόδων από Συναλλαγές χωρίς Υποχρέωση Ανταπόδοσης
 
- 02/05/2018 Νέες Πολιτικές για το λογιστικό χειρισμό της θεματικής ενότητας Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις
 
- 02/05/2018 Νέα Πολιτική για το λογιστικό χειρισμό των Εσόδων από Συναλλαγές με Υποχρέωση Ανταπόδοσης
 
- 27/04/2018 Ανακοίνωση: Ευκαιρία απασχόλησης στο Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας - Μέχρι 6 κενές θέσεις Λογιστών
 
- 18/04/2018 Εγκύκλιος Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας αρ. 1772 - Τροποποίηση και Κατάργηση Δημοσιονομικών και Λογιστικών Οδηγιών
 
- 12/04/2018 Δελτίο Τύπου: Δημοσιονομική Έκθεση της Κυπριακής Δημοκρατίας για το 2017 – Τι εισέπραξε και τι πλήρωσε το Κράτος το 2017
 
- 04/04/2018 Δελτίο Τύπου: Διαφάνεια - Δημοσιοποίηση Χορηγιών και Κατά Χάριν Δωρεών της Κυβέρνησης για το έτος 2017
 
- 22/03/2018 Δελτίο Τύπου: Βράβευση Χριστίνας Σταύρου, Λειτουργού του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας, με το 1ο βραβείο παγκύπρια και 15ο παγκόσμια, για την εξαιρετική επίδοσή της στην εξέταση «Business Analysis» του ACCA για το 2017
 
- 16/03/2018 Ανακοίνωση: Διερεύνηση του ενδεχόμενου υπεξαίρεσης δημόσιων χρημάτων στο Περιφερειακό Νοσοκομείο Κυπερούντας
 
- 09/03/2018 Ανακοίνωση: Νέα έντυπα Αιτήσεων για το Σχέδιο Αυξημένης Αναπλήρωσης της Απώλειας των Συνταξιοδοτικών Δικαιωμάτων των Μελών των Ταμείων Προνοίας και Συντάξεων, οι καταθέσεις των οποίων είχαν απομειωθεί σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου
 
- 22/02/2018 Ανακοίνωση για υποβολή ερωτημάτων που αφορούν στις προσωπικές απολαβές κρατικών υπαλλήλων
 
- 14/02/2018 Νέα Πολιτική για το λογιστικό χειρισμό των Προβλέψεων, Ενδεχόμενων Υποχρεώσεων και Ενδεχόμενου Ενεργητικού
 
- 14/02/2018 Νέα Πολιτική για το λογιστικό χειρισμό των Χορηγιών και Άλλων Μεταβιβάσεων
 
- 14/02/2018 Νέες Πολιτικές για το λογιστικό χειρισμό της θεματικής ενότητας Έκθεση και Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων
 
- 14/02/2018 Νέα Πολιτική για το λογιστικό χειρισμό των Εξόδων απο Συναλλαγές με Υποχρέωση Ανταπόδοσης
 
- 08/02/2018 Δημοσιοποίηση καταστάσεων υλοποίησης του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισμού της Δημοκρατίας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017
 
- 31/01/2018 Συνάντηση του Προέδρου του Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW), κ. Nick Parker, με τη Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας
 
- 29/01/2018 Ανακοίνωση Τύπου: Καθαρές και ακαθάριστες απολαβές κρατικών αξιωματούχων και υπαλλήλων που ισχύουν από 1 Ιανουαρίου 2018
 
- 22/01/2018 Επίσκεψη στο Ινστιτούτο Κύπρου από αντιπροσωπεία του Γενικού Λογιστηρίου, με επικεφαλής τη Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας, κα Ρέα Γεωργίου
 
- 16/01/2018 Ανακοίνωση: Υποβολή Αιτήσεων σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για το Σχέδιο Αυξημένης Αναπλήρωσης της Απώλειας των Συνταξιοδοτικών Δικαιωμάτων των Μελών των Ταμείων Προνοίας και Συντάξεων, οι καταθέσεις των οποίων είχαν απομειωθεί
 
- 15/01/2018 Πιστοποίηση Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας ως Εγκεκριμένος Εργοδότης Επαγγελματικής Ανάπτυξης από το Association of Chartered Certified Accountnats (ACCA) για την περίοδο 2018 - 2020
 
- 08/01/2018 Συνέντευξη της κας Ρέας Γεωργίου, Γενικής Λογίστριας της Δημοκρατίας, στην εφημερίδα «Ο Φιλελεύθερος» (7/1/2018)
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2017[</font>]2017
- 19/12/2017 Δημοσιοποίηση καταστάσεων υλοποίησης του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισμού της Δημοκρατίας για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Νοεμβρίου 2017
 
- 18/12/2017 Αποτελέσματα Εξετάσεων στις Δημοσιονομικές και Λογιστικές Οδηγίες και στους περι προσφορών του Δημοσίου Νόμους και (Γενικούς) Κανονισμους και Κανονισμούς Αποθηκών που διεξήχθηκαν στις 13 Νοεμβρίου 2017
 
- 16/12/2017 Απονομή Βραβείου Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων 2017 στο Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας
 
- 11/12/2017 Δηλώσεις της κας Ρέας Γεωργίου, Γενικής Λογίστριας της Δημοκρατίας, ημερ. 8/12/2017 στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΚΥΠΕ) σε σχέση με τη διαχείριση κυβερνητικών εγγυήσεων και την ετοιμασία των λογιστικών πολιτικών του δημόσιου τομέα
 
- 08/12/2017 Νέα Πολιτική για το λογιστικό χειρισμό των Ωφελημάτων Προσωπικού
 
- 08/12/2017 Νέα Πολιτική για το λογιστικό χειρισμό των Αποθεμάτων
 
- 27/11/2017 Δημοσιοποίηση καταστάσεων υλοποίησης του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισμού της Δημοκρατίας για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Οκτωβρίου 2017
 
- 23/11/2017 Δελτίο Τύπου: Παρουσίαση της Δημοσιονομικής Έκθεσης 2016 στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών
 
- 23/11/2017 Πληρωμή Μισθών και Συντάξεων Κυβερνητικών Αξιωματούχων, Κρατικών Υπαλλήλων και Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού μηνός Δεκεμβρίου 2017 και 13ου 2017
 
- 09/11/2017 Δελτίο Τύπου: 7η ετήσια Ημερίδα του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας - "Εκσυγχρονίζουμε τη λογιστική και χρηματοοικονομική διαχείριση του δημόσιου τομέα"
 
- 06/11/2017 Συνέντευξη του κ. Φίλιππου Κατράνη, Λογιστή, Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων, στην εφημερίδα «Ο Φιλελέυθερος» (5/11/2017)
 
- 02/11/2017 Ανακοίνωση Τύπου: 100% ανακυκλωμένο χαρτί για πρώτη φορά στο δημόσιο τομέα
 
- 27/10/2017 Ανακοίνωση Τύπου: Διακρατική Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κύπρου για τα παιχνίδια που διεξάγονται από την ΟΠΑΠ Α.Ε.
 
- 27/10/2017 Ενημερωτική Κατάσταση για το Ταμείο Δημοσίων Δανείων κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2017
 
- 26/10/2017 Επαναφορά της υποχρέωσης όλων των Αναθετουσών Αρχών/Φορέων για Ηλεκτρονική Υποβολή Προσφορών μέσω του συστήματος eProcurement
 
- 24/10/2017 Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα και Κατάρτιση σε θέματα Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων στις 19/10/2017 προς τους λειτουργούς/πυρήνες που ορίσθηκαν από τις Αναθέτουσες Αρχές/Φορείς. Σεμινάριο 1 (κυρίως κατασκευαστικού τομέα)
 
- 19/10/2017 Δημοσιοποίηση καταστάσεων υλοποίησης του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισμού της Δημοκρατίας για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2017
 
- 25/09/2017 Δημοσιοποίηση καταστάσεων υλοποίησης του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισμού της Δημοκρατίας για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Αυγούστου 2017
 
- 08/09/2017 Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος από μόνιμο προσωπικό των Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου για απόσπαση στη δημόσια υπηρεσία, για απασχόληση στο Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 15/09/2017)
 
- 06/09/2017 10 + 1 Συνήθεις Ερωτήσεις για το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας
 
- 05/09/2017 Αποκοπή από τη μισθοδοσία κρατικών υπαλλήλων για σκοπούς αλληλοβοήθειας
 
- 23/08/2017 Δημοσιοποίηση καταστάσεων υλοποίησης του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισμού της Δημοκρατίας για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Ιουλίου 2017
 
- 10/08/2017 Ανακοίνωση Κεντρικής Επιτροπής Αλλαγών και Απαιτήσεων
 
- 08/08/2017 ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ - Ενημερωτική Ημερίδα 14 Σεπτεμβρίου 2017 - Διεθνές Πρότυπο ISO 37001 - Σύστημα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας
 
- 03/08/2017 Διευκρινιστικές ερωτήσεις / απαντήσεις επί της Εγκυκλίου με αριθμό 1768 ημερομηνίας 7 Ιουνίου 2017
 
- 03/08/2017 Ανακοίνωση Υπουργείου Οικονομικών - Σχέδιο Αυξημένης Αναπλήρωσης της Απώλειας των Συνταξιοδοτικών Δικαιωμάτων των Μελών των Ταμείων Προνοίας και Συντάξεων, οι καταθέσεις των οποίων είχαν απομειωθεί
 
- 31/07/2017 Πλήρωση πέντε (5) κενών μόνιμων θέσεων Λειτουργού Γενικού Λογιστηρίου
 
- 21/07/2017 Δημοσιοποίηση καταστάσεων υλοποίησης του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισμού της Δημοκρατίας για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2017
 
- 21/07/2017 Δελτίο Τύπου: Δημοσιοποίηση Καταστάσεων Κυβερνητικών Εγγυήσεων κατά την 30η Ιουνίου 2017
 
- 20/07/2017 Δελτίο Τύπου: Δημοσιοποίηση Διαγραφών Τεχνικής Επιτροπής Διαγραφής Μη Εισπράξιμων Δημοσίων Χρημάτων, Αξιών και Υλικών για το έτος 2016
 
- 12/07/2017 Συνέντευξη της κας Ρέας Γεωργίου, Γενικής Λογίστριας της Δημοκρατίας, στο «ΙnBusinessNews» (10/7/2017)
 
- 26/06/2017 Διαφάνεια – Δημοσιοποίηση συναλλαγών πέραν των 5 χιλιάδων ευρώ σε κάθε κονδύλι δαπάνης της Κυβέρνησης κατά το 2016
 
- 21/06/2017 Δημοσιοποίηση καταστάσεων υλοποίησης του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισμού της Δημοκρατίας
 
- 20/06/2017 Παρουσίαση του τρόπου καταγραφής των νέων πάγιων περιουσιακών στοιχείων στο FIMAS.
 
- 16/06/2017 Ανακοίνωση: Εκσυγχρονισμός πληρωμών κυβερνητικών μισθολογίων – Πλήρης κατάργηση επιταγής ως μέσο πληρωμής από τον Ιούνιο 2017
 
- 08/06/2017 Καταγραφή των Στοιχείων Πάγιου Ενεργητικού του κράτους
 
- 06/06/2017 Πληρωμές φιλοδωρημάτων αφυπηρετήσεων κρατικών υπαλλήλων για την περίοδο από Ιανουάριο 2011 μέχρι Μάιο 2017
 
- 06/06/2017 Δημοσίευση του νέου περί Ελεγκτών Νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας
 
- 30/05/2017 Συμψηφισμοί Εσόδων και Εξόδων της Δημοκρατίας μέχρι τον Απρίλιο 2017
 
- 19/05/2017 Νέα Πολιτική για το λογιστικό χειρισμό των Στοιχείων Πάγιου Ενεργητικού
 
- 09/05/2017 Ενεργή συμμετοχή του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας στην Ετήσια Συνάντηση και το Επιχειρησιακό Φόρουμ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας για την Ανασυγκρότηση και Ανάπτυξη (EBRD) – 9-11 Μαΐου, Κύπρος
 
- 02/05/2017 Δελτίο Τύπου: Διαφάνεια - Δημοσιοποίηση φυσικών και νομικών προσώπων που έλαβαν πέραν του 1 εκ. ευρώ από τη Δημοκρατία κατά το 2016
 
- 06/04/2017 Παρουσίαση προτεινόμενου τρόπου καταγραφής των Στοιχείων Πάγιου Ενεργητικού
 
- 05/04/2017 Ανακοίνωση Κεντρικής Επιτροπής Αλλαγών και Απαιτήσεων
 
- 03/04/2017 Συνέντευξη της κας Ρέας Γεωργίου, Γενικής Λογίστριας της Δημοκρατίας, στο περιοδικό «Εργολήπτης» (Τεύχος 18, Ιανουάριος 2017) της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδόμων Κύπρου
 
- 31/03/2017 Δελτίο Τύπου: Δημοσιονομική Έκθεση της Κυπριακής Δημοκρατίας για το 2016 – Τι εισέπραξε και τι πλήρωσε το Κράτος το 2016
 
- 29/03/2017 Πρώτη ηλεκτρονική συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΚΕΑΑ) στο Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας
 
- 14/03/2017 Ενδιαφέρον από τις Ρεπουμπλικανές Γυναίκες των ΗΠΑ για ανάπτυξη συνεργασίας με το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, σχετικά με τη χρηστή χρηματοοικονομική διαχείριση του Δημοσίου
 
- 13/03/2017 ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (eProcurement) / INTERRUPTION OF THE eProcurement SYSTEM. Σας πληροφορούμε ότι την Παρασκευή 17/3/2017 από τις 12:00 το μεσημέρι μέχρι την Δευτέρα 20/3/2017 και ώρα 10:00π.μ, θα διακοπεί η λειτουργία του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων (eProcurement), λόγω εργασιών αναβάθμισης. Κατά την διάρκεια της αναβάθμισης δεν θα είναι διαθέσιμη οποιαδήποτε πληροφορία εντός του συστήματος. Ευχαριστούμε για την κατανόηση. Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας
 
- 28/02/2017 Η Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας ομιλήτρια στον Οργανισμό των Ρεπουμπλικανών Γυναικών των ΗΠΑ
 
- 13/02/2017 Πλαίσιο αρχών για μεταθέσεις προσωπικού ΓΛτΔ επαρχιών εκτός Λευκωσίας
 
- 13/02/2017 Διοργάνωση Ενημερωτικής Ημερίδας στις 8/2/2017 στα πλαίσια της εφαρμογής του νόμου που προβλέπει για τη Ρύθμιση των Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων Φορέων που Δραστηριοποιούνται στους Τομείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμου του 2016 - Ν.140(Ι)/2016 και των Κανονισμών περί της Διαχείρισης της Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων και των διαδικασιών αποκλεισμού των Οικονομικών Φορέων από Διαδικασίες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Κανονισμοί του 2016 (Κ.Δ.Π. 138/2016)
 
- 13/02/2017 Ψήφιση από τη Βουλή του εναρμονιστικού νόμου για τις συμβάσεις παραχώρησης (concessions)
 
- 02/02/2017 Εθελοντική ανθρωπιστική βοήθεια από μέλη της ΠΑΣΥΔΥ
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2016[</font>]2016
- 30/11/2016 ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
 
- 23/11/2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΜΒΑΣΜΑ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2016
 
- 16/11/2016 Δελτίο Τύπου 6ης Ετήσιας Ημερίδας Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας
 
- 14/09/2016 Σχέδιο Δράσης για την ετοιμασία Αρχικού Ισολογισμού και Οδικός Χάρτης για μετάβαση του δημοσίου τομέα στη λογιστική βάση των δεδουλευμένων εσόδων και εξόδων
 
- 01/07/2016 Καταμερισμός Αναθετουσών Αρχών στους Λειτουργούς του Τομέα Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων με ισχύ από 1/7/2016
 
- 28/06/2016 Εκπαιδευτικές ημερίδες προς τις Αναθέτουσες Αρχές στις 23/6/2016 και 27/6/2016 στα πλαίσια της εφαρμογής του νόμου που προβλέπει για τη ρύθμιση των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για συναφή θέματα του 2016 (73(Ι)/2016) και των Κανονισμών περί της Διαχείρισης της Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων και των διαδικασιών αποκλεισμού των Οικονομικών Φορέων από Διαδικασίες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Κανονισμοί του 2016 (Κ.Δ.Π. 138/2016)
 
- 15/06/2016 Ενημερωτική Ημερίδα για τη Νόθευση Δημόσιων Διαγωνισμών δια της χειραγώγησης προσφορών στις Δημόσιες Συμβάσεις - 25/5/2016 και 15/6/2016
 
- 08/06/2016 Πίνακας IV - (Κ.Δ.Π. 138/2016) - Στοιχεία Σύμβασης / Αλλαγές και Απαιτήσεις και Αύξων Αριθμός Αλλαγής (Κανονισμοί 19, 21 και 22)
 
- 08/06/2016 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (Εγκυκλίου Αρ. ΚΕΑΑ 12) - Πιστοποιητικό Οριστικής Παραλαβής ή Προσωρινής Παραλαβής ή Απόρριψης Προμηθειών (Κανονισμοί 26, 27 και 28 Κ.Δ.Π. 138/2016)
 
- 08/06/2016 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (Εγκυκλίου Αρ. ΚΕΑΑ 12) - Έκθεση της Επιτροπής Παραλαβής για παραπομπή στην Αρμόδια Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων (Κανονισμοί 26, 27 και 28 Κ.Δ.Π. 138/2016)
 
- 28/03/2016 ΤΟΜΕΑΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
 
- 28/03/2016 ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
 
- 28/03/2016 ΤΟΜΕΑΣ ΜΙΣΘΩΝ - ΑΔΕΙΕΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ
 
- 28/03/2016 ΤΟΜΕΑΣ ΜΙΣΘΩΝ - ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ - 13ος ΜΙΣΘΟΣ - ΥΠΕΡΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΙΣΘΩΝ
 
- 28/03/2016 ΤΟΜΕΑΣ ΜΙΣΘΩΝ - ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΑ
 
- 28/03/2016 ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
 
- 28/03/2016 ΤΟΜΕΑΣ ΜΙΣΘΩΝ - ΑΠΟΚΟΠΗ ΑΝΑΛΟΓ. ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
 
- 28/03/2016 ΤΟΜΕΑΣ ΜΙΣΘΩΝ - ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΑΜΕΙΑ
 
- 20/01/2016 ΚΥΡΙΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΛΘΑΝ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΝΟΜΟ 183[Ι]/2015
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2015[</font>]2015
- 15/12/2015 ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
 
- 11/12/2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 5ης ΕΤΗΣΙΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2014[</font>]2014
- 08/10/2014 Νομοσχέδιο με τίτλο "Ο περί των Διαδικασιών Προσφυγής στον Τομέα της Σύναψης των Δημοσίων Συμβάσεων (Τροποιητικός) Νόμος του 2015"
 
- 08/10/2014 Νομοσχέδιο με τίτλο "Ο περί της Ανάθεσης Συμβάσεων Παραχώρησης και για Συναφή θέματα Νόμος του 2015"
 
- 14/08/2014 Νομοσχέδιο με τίτλο "Ο περί των Προμηθειών των Φορέων που Δραστηριοποιούνται στους Τομείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και για Συναφή θέματα Νόμος"
 
- 06/05/2014 Παρουσίαση για την Υιοθέτηση της νέας Κοινοτικής Οδηγίας για τις συμβάσεις παραχώρησης - Ενημερωτική Ημερίδα 5.5 - 6.5.2014
 
- 06/05/2014 Παρουσίαση για την Υιοθέτηση της νέας Κοινοτικής Οδηγίας για τους τομείς Κοινής Ωφελείας - Ενημερωτική Ημερίδα 5.5 - 6.5.2014
 
- 06/05/2014 Παρουσίαση για την Υιοθέτηση της νέας Κλασσικής Κοινοτικής Οδηγίας για τις δημόσιες προμήθειες - Ενημερωτική Ημερίδα 5.5 - 6.5.2014
 
- 05/05/2014 Ομιλία Γενικής Λογίστριας της Δημοκρατίας - Ημερίδα 5 και 6 Μαϊου για τις Νέες Κοινοτικές Οδηγίες στον Τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων
 
- 02/04/2014 Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης
 
- 02/04/2014 Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετική με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ
 
- 02/04/2014 Οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετική με τις προμήθειες φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών και την κατάργηση της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2010[</font>]2010
- 01/03/2010 Νομοθεσία περί Δημοσίων Συμβάσεων - Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα περί Δημοσίων Συμβάσεων - 2.3.2010 και 9.3.2010
 
- 01/03/2010 Ηλεκτρονικό Σύστημα Δημοσίων Συμβάσεων και Στατιστικά - Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα περί Δημοσίων Συμβάσεων - 2.3.2010 και 9.3.2010
 
- 01/03/2010 Διαδικασίες Προσφυγής - Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα περί Δημοσίων Συμβάσεων - 2.3.2010 και 9.3.2010
 
- 01/03/2010 Νέοι Κανονισμοί Διαχείρισης Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων- Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα περί Δημοσίων Συμβάσεων - 2.3.2010 και 9.3.2010
 
- 25/02/2010 Εξελίξεις στον τομέα των Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων - Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα περί Δημοσίων Συμβάσεων - 2.3.2010 και 9.3.2010
 
- 25/02/2010 Κανονισμοί Κ.Δ.Π. 201/2007 - Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα περί Δημοσίων Συμβάσεων - 2.3.2010 και 9.3.2010
 
- 25/02/2010 Συγχρηματοδοτούμενα έργα 2007 - 2013 - Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα περί Δημοσίων Συμβάσεων - 2.3.2010 και 9.3.2010
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2007[</font>]2007
- 22/05/2007 Εγγυητικές Επιστολές